SÖMN

Insomningsbesvär fakta och behandling

Stress och oro är två av de vanligaste orsakerna till insomningsbesvär. Visste du att en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige har sömnbesvär1 och att det är en ökande trend? Sömnbesvär är dessutom vanligt i alla åldrar.2 På apotek finns Sedix, ett receptfritt läkemedel som används vid oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

In_bed_708x337_AL1

Att ha svårt att somna kan kännas tungt, frustrerande och skapa oro samt ängslan som i sin tur gör att insomningsproblemet håller i sig. Då kan det kännas lugnande att veta att det finns både goda råd och receptfri läkemedelsbehandling att tillgå.

Läs om receptfritt läkemedel mot insomningsbesvär här

Oro och insomningsbesvär

Om man går och lägger sig med oro i kroppen kan det vara svårare att komma till ro och somna. Orolig sömn och mardrömmar kan också vara en följd av oron. Sömnbrist kan i sin tur leda till att man får svårt att koncentrera sig på dagen och det kan också gå ut över humöret. Vanliga orsaker till sömnbesvär är oro och stress, det är därför viktigt att ta tid för återhämtning när jobbet eller privatlivet stressar dig. Du kan därför uppleva att hjärnan går på högvarv när man ska sova eller att du inte kan somna fastän du känner dig trött. Ofta beror detta på en ökad aktivitetsnivå och andra kroppsliga symtom såsom spänningar i muskler.3,4


DET HÄR ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon och kväll. Läkemedlet har inga kända biverkningar. Sedix köps receptfritt på alla apotek.

SE_eske-nydesign_0222_AM
 • Vid oro
 • Vid nervositet
 • Vid tillfälliga insomningsbesvär
Beställ Sedix här

Varför är det så viktigt att sova?

Sömn är liksom mat och motion viktigt för att kroppen och hjärnan ska fungera ordentligt. Men ändå är det många som har svårt att sova. Genom att sova tillräckligt får vi även bearbeta känslor och minnen. Sömn är även viktigt för att lättare kunna hålla vikten, förbättra humöret och minnet samt reducera risken för vanliga sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, förhöjda blodfetter, depression och utmattningssyndrom. Sömnkvalitet är därmed avgörande för helhetshälsan.4,5

10 råd för bättre sömn

 1. Vid svårigheter att somna in, lämna sängen efter 20 minuter. Gå upp och gör något för att öka tröttheten, exempelvis läs en bok eller lyssna på en inte alltför engagerande ljudbok
 2. Ha rutiner och fasta tider för när du går upp och går och lägger dig
 3. Undvik kaffe, te och koffeinhaltiga drycker på eftermiddagen och kvällen
 4. Undvik alkohol och tobak, båda har en negativ inverkan på sömn
 5. Oro och stress har en negativ påverkan på din sömn, så försök hantera den innan läggdags
 6. Se till att det är svalt, tyst och mörkt i sovrummet innan läggdags
 7. Var fysiskt aktiv, gärna utomhus och under dagtid. Träning skapar sömnbehov och kan hjälpa dig att sova bättre. Undvik däremot hård fysisk träning de sista 3 timmarna innan du ska gå och lägga dig
 8. En dålig nattsömn skapar större sömnbehov kommande natt, gå därför upp som vanligt på morgonen, det ger dig en bättre utgångspunkt för kommande natt
 9. Undvik skärmtid strax innan du ska sova eller om du skulle vara vaken på natten
 10. Börja varva ner cirka två timmar innan du ska sova6,7

Här kan du också få råd och hjälp med sömnen

Det är vanligt och normalt att ha tillfälliga insomningsbesvär eller sömnsvårigheter. Skulle dina problem pågå regelbundet under en månad bör du kontakta din läkare.7


Vanliga frågor

  Vad räknas som sömnproblem?

Den vanligaste formen av sömnproblem är insomni. Med insomni menas en upplevd otillräcklig nattsömn, vilket medför en nedsättning av individens välbefinnande och funktionsförmåga. Dagtidssymtom kan inkludera trötthet, brist på energi, irritabilitet och/eller nedsatt koncentrations- och minnesförmåga.  Andra har sömnrubbningar i form av svårigheter att varva ner och somna på kvällen eller svårigheter att bibehålla en god sömn, hela natten.2

  Vad beror insomningsbesvär på?

Vanliga orsaker till sömnproblem är oro och stress, det är därför viktigt att ta tid för återhämtning när jobbet eller privatlivet stressar dig. Du kan därför uppleva att hjärnan går på högvarv när man ska sova eller att du inte kan somna fastän du känner dig trött. Ofta beror detta på en ökad aktivitetsnivå och andra kroppsliga symtom såsom spänningar i muskler.3,4

  Vad kan för lite sömn leda till?

Insomni har bland annat kopplats samman med nedsatt immunförsvar, utbrändhet och depression. Studier pekar på att sömnsvårigheter kan vara en av de bakomliggande orsakerna till depression.5 Personer med sömnsvårigheter rapporterar ofta nedsatt arbetskapacitet och sämre livskvalitet.2

  Vilken är den bästa insomningstabletten?
Vilken insomningstablett som fungerar bäst är individuellt utifrån vilket typ av sömnbesvär personen ifråga har. I första hand rekommenderas god sömnhygien. Det finns även olika receptfria alternativ på apotek där ibland Sedix, och vid svårare problematik kan det behövas receptbelagd medicin, bedömningen kan göras i samråd med vårdpersonal.2 Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas ej, förutom vid ordination av läkare.

Läs också

Sedix produktbild
Sedix®
FRÅGOR & SVAR

Har du frågor och funderingar kring Sedix? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

pilleeske_blink
Receptfri behandling vid insomningsbesvär - finns det?
SÖMN OCH ORO

Många drar sig från att behandla sömnbesvär men det finns alternativ till receptbelagd sömnmedicin.

Sedix-dame-øyne-arm_AM
Därför är Sedix en storsäljare i Sverige

Sömnen är livsviktig för oss. Länge fanns få alternativ till receptbelagd sömnmedicin som ofta förknippas med ovälkomna biverkningar. För 3 år sedan förändrades det. Då lanserades det receptfria läkemedlet Sedix. På kort tid blev produkten Sveriges mest sålda receptfria sömnmedicin. Här är skälen till varför.

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

WEB-SE-202302-58-1