Hållbarhet

 Våra värderingar vägleder oss i vårt agerande, där vårt hållbarhetstänk utgör kärnan och genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar aktivt med att utvärdera och ständigt förbättra det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet, internt som externt.

 

 
Ladda ner hållbarhetsrapport

WEB-SE-202302-49-1

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal