Hållbarhet

 Våra värderingar vägleder oss i vårt agerande, där vårt hållbarhetstänk utgör kärnan och genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar aktivt med att utvärdera och ständigt förbättra det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet, internt som externt.

 

 
Sustainability-Report-2021
Ladda ner hållbarhetsrapport

WEB-SE-202302-49-1

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal