Glitinum®

– enda receptfria läkemedlet som används som förebyggande för migrän

 

Glitinum innehåller extrakt av mattram (Tanacetum parthenium) som används som förebyggande för migrän. Traditionellt växtbaserat läkemedel. För vuxna över 18 år. 

Här finns Glitinum att köpa

Glitinum.se | Sana Pharma Sverige AB
apotea
apoteket
apoteket-hjartat
DOZ_logga_rgb_payoff
kronans-apotek
apohem
Glitinum SE 1000x1000

Vad är migrän?

Migrän är en form av huvudvärk som är känd för sin intensiva smärta på ena sidan av huvudet, ibland tillsammans med andra symtom såsom illamående, kräkningar och ljuskänslighet. Migrän är en neurologisk sjukdom med en individuell sjukdomsbild och svårighetsgrad. Migrän är en typ av huvudvärk som ofta är i pulserande i karaktären och kan vara måttlig till svår intensitet. Den påverkar vanligtvis bara en sida av huvudet och byter ibland sida mellan anfallen. Personer med migrän rapporterar ofta en försämring av symtomen vid normal fysisk aktivitet och är känsliga för ljud och ljus. En migränattack varar vanligtvis mellan 4 till 72 timmar och personen är oftast besvärsfri mellan anfallen. Diagnosen ställs av läkare. Ungefär 15% av den vuxna befolkningen har migrän, varav 65% är kvinnor. Ofta debuterar migrän under tonåren.3 Migrän påverkar ens livskvalitet men som tur är finns det behandlingar och hjälp till att lindra symtomen.

Varför får man migrän?  

Orsaken till migrän anses vara både hormonell och miljömässig. Det finns även en ärftlig faktor, 70% uppger att en nära släkting haft migrän.3

Förebygg migrän 

Glitinum är det enda receptfria läkemedlet som används som förebyggande för migrän i Sverige. Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som förebyggande behandling för migränhuvudvärk. Används efter att en läkare har uteslutit att huvudvärken beror på annan sjukdom. Kan tas med annan migränbehandling, inga interaktioner är rapporterade. Tas dagligen för optimal effekt. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. För vuxna över 18 år.4

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna från 18 år: 1 kapsel dagligen. Bör tas i 2 månader innan utvärdering, ej mer än 3 månader. Svälj kapsel hel.

Att ha i åtanke:

Inga rapporterade interaktioner med övriga läkemedel. Inga effekter av samtidigt intag av mat, dryck eller alkohol har rapporterats. Ej för gravida eller ammande. Använd inte om du är allergisk mot mattram eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Läs bipacksedeln före användning.4

Registrerat hos läkemedelsverket

Glitinum är registrerat hos Läkemedelsverket och kategoriserat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. 

Läs bipacksedel före användning.  

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna från 18 år: 1 kapsel dagligen. Optimal effekt uppnås efter 2 månader. Kontinuerlig användning rekommenderas. Svälj kapsel hel.

Innehåll

Den aktiva substansen är pulviserad mattram. Varje kapsel innehåller 100 mg pulviserad Tanacetum parthenium L. Schulz Bip. (mattram), motsvarande 100 mg torkad mattramört.

Övriga innehållsämnen:

Dextrin, kolloidal, vattenfri kiseldioxid, talk, magnesiumstearat, titandioxid (E171), hypromellos.

Referanser:

  1. Diener et al., Cephalalgia, 2005; 25: 1031–1041 
  2. Palevitch et al., Phytother. Res. 1997; 11: 508-11 
  3. Internetmedicin (23-06-26) (https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/
  4. FASS (23-06-26) (https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20170818000012) 

Glitinum, hårda kapslar. 1 kapsel innehåller 100 mg pulveriserad mattram (Tanacetum parthenium). Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Dosering: Vuxna och äldre: 1 kapsel dagligen. Från 18 år. Kapslarna sväljes hela, bör inte tuggas. Om symtomen kvarstår längre än 2 månader under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Glitinum bör inte användas i mer än 3 månader. Använd inte vid allergi mot innehållsämne. Om symtomen förvärras under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Besvär från mag-tarmkanalen. Förpackning: 30 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2022-10-01. 

WEB-SE-202302-71-1