FÖR VÅRDPERSONAL

Smärta - Migrän

Här nedan hittar du utbildningsmaterial, föreläsningar, produktinformation samt nedladdningsbart material kring migrän och Glitinum. Du har även möjligheten att kontakta oss vid frågor, behov av ytterligare stöd eller andra önskemål.

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal

GL_packshot_front_transparent_SWE

Nytt receptfritt läkemedel som förebygger migrän

Migrän är en neurologisk sjukdom och en av våra vanligaste folksjukdomar. Ungefär 15% av vuxna svenskar lider av migrän. Kvinnor drabbas oftare än män, hela 65% av de som lider av migrän är kvinnor.1

Migrän kan påverka arbetskapaciteten, sänka livskvaliteten och leda till svårigheter att leva ett normalt socialt liv. Man uppskattar att omkring 40% med migrän skulle dra nytta av förebyggande behandling men enbart 3-13% tar förebyggande behandling.2  Nu finns det ett nytt receptfritt läkemedel som förebygger migränhuvudvärk, läs mer om Glitinum nedan! 

Produktinfo
Utbildningsfilm

Vilka typer av migrän finns det? 

Migrän kännetecknas av återkommande och intensiva huvudvärksattacker. Det finns flera huvudvärksdiagnoser men de vanligaste typerna är migrän med och utan aura, kronisk migrän, spänningshuvudvärk och läkemedelsöveranvändningshuvudvärk.3

Hur ser ett migränanfall ut? 

Hur en migränattack ser ut är väldigt individuellt och kan ändras, både över tid och mellan anfallen. Migrän förknippas främst med en svår ensidig och pulserande huvudvärk och oftast varar en attack mellan 4-72 timmar. Till ett migränanfall hör dock också symtom såsom illamående, magbesvär, flimmer för ögonen, ljus- och ljudkänslighet, yrsel samt trötthet. För den som lider av återkommande migränanfall påverkas ofta livskvaliteten negativt med nedsatt arbetskapacitet, högre sjukfrånvaro och svårigheter att leva ett normalt socialt liv. Migrän bidrar därmed till ett stort lidande för de som drabbas. Migrän har flera faser, både innan, under och efter ett migränanfall.

Det här är Glitinum

Glitinum är Sveriges enda receptfria läkemedel som förebygger migrän. Glitinum innehåller extrakt av mattram (Tanacetum parthenium) som förebygger migrän. Tas dagligen för optimal effekt. För vuxna över 18 år.   

Mattram i Glitinum förebygger migrän genom att: 

  • Reducera migränfrekvensen5
  • Minska svårighetsgraden av migränanfallen6
GL_packshot_front_transparent_SWE
ProduktkortOpens a new window

Nytt receptfritt läkemedel som förebygger migränhuvudvärk

Under hösten 2023 relanserades Glitinum, Sveriges enda receptfria läkemedel som förebygger migrän. Den aktiva substansen i Glitinum är mattram (Tanacetum parthenium) som förebygger migränhuvudvärk genom att reducera migränfrekvensen och minska svårighetsgraden av migränanfallen.5-6 Glitinum kan tas med annan migränbehandling, inga interaktioner är rapporterade och bör tas dagligen för optimal effekt. För vuxna över 18 år.7 Glitinum är det enda receptfria läkemedlet som förebygger migränhuvudvärk.

Ladda ner huvudvärksdagbok till din patient här

Svenskar vill prova ett nytt receptfritt läkemedel som förebygger migrän 

Enligt en ny marknadsundersökning önskar 90% av svenskar med migrän att prova ett förebyggande läkemedel mot sin migrän.8 Nyheten Glitinum är marknadens enda receptfria läkemedel som förebygger migränhuvudvärk.7

Utbildningsfilm

Vanliga frågor

Vad är Glitinum?

Glitinum är ett nytt traditionellt växtbaserat receptfritt läkemedel som förebygger migrän. Glitinum innehåller extrakt av mattram (Tanacetum parthenium L.). Tas dagligen för optimal effekt. Glitinum är Sveriges enda receptfria läkemedel som förebygger migränhuvudvärk. För vuxna över 18 år.7

Hur lång tid tar det innan jag upplever effekt av Glitinum? 

För optimal effekt bör Glitinum tas dagligen. Långtidsanvändning är möjlig, utvärdera gärna effekten med din läkare efter 3 månader.

Hur länge måste man ta Glitinum för att få effekt? 

Optimal effekt uppnås efter kontinuerlig användning i 2 månader. Glitinum bör tas dagligen för att upprätthålla effekten. Doseringen är enkel med en kapsel dagligen.7

Hur verkar Glitinum?

Glitinums verkningsmekanism är inte helt känd. I studier har mattram dock visat sig minska migränfrekvensen och svårighetsgraden av migränanfallen.5-6

Var säljs Glitinum? 

Glitinum säljs enbart på apotek.

Glitinum, hårda kapslar, Tanacetum parthenium (L.) Övriga migränmedel, ATC-kod: N02CX. OTC, TVBL, EF. 1 kapsel innehåller 100 mg torkad mattramört. Indikation: Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som profylax för migränhuvudvärk. Används sedan läkare konstaterat att allvarligare sjukdom inte föreligger. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Dosering: Vuxna och äldre: 1 kapsel dagligen. Kontraindicerad för barn och ungdomar under 18 år. Kapslarna sväljes hela, bör inte tuggas. Behandlingstid: Om symtomen kvarstår längre än 2 månader under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Glitinum bör inte användas i mer än 3 månader. Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämne. Varningar och försiktighet: Om symtomen förvärras under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Graviditet och amning: Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Biverkningar: Gastrointestinala besvär. Förpackning: 30 kaps. Ytterligare information: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se och www.fass.se. Baserar sig på produktresumé: 2022-10-01.  

Referenser
  1. Internetmedicin (23-06-26) https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/migran/ 
  2. Lipton RB, Bigal ME, Diamond M, Freitag F, Reed ML, Stewart WF; The American Migraine Prevalence and Prevention Advisory Group. Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy. Neurology. 2007 Jan 30;68(5):343-9 
  3. IHS Classification ICHD-3 (23-06-26) https://ichd-3.org/1-migraine/
  4. Huvudvärksförbundet (23-06-26) https://huvudvarksforbundet.se/migran/ 
  5. Diener et al., Cephalalgia, 2005 ; 25 : 1031–1041 
  6. Palevitch et al., Phytother. Res. 1997; 11: 508-11
  7. FASS (23-06-26) https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20170818000012  
  8. Marknadsundersökning genomförd av Syno International på uppdrag av Sana Pharma Medical 2022  


WEB-SE-202302-70-1