Solvenix®

Enda receptfria läkemedlet som behandlar dålig blodcirkulation i benen


Solvenix är det enda receptfria läkemedlet som behandlar symtom på nedsatt blodcirkulation i benen. Solvenix reducerar svullnad (ödem) i benen, lindrar smärta, tyngdkänsla, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Synlig effekt efter 4 veckor och likvärdig effekt som stödstrumpor efter 12 veckor.1  Det vanligaste tecknet på nedsatt blodcirkulation (venös insufficiens) i benen är åderbråck. Solvenix innehåller extrakt av frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) och tas dagligen för optimal effekt. Efter 12 veckor har Solvenix och stödstrumpor likvärdig effekt.1 För vuxna över 18 år. 

  • Reducerar svullnad (ödem)  
  • Lindrar smärta och tyngdkänsla
  • Klinisk bevisad effekt 
Solvenix SE 1000x1000

Här finns Solvenix att köpa

Solvenix.se | Sana Pharma Sverige AB
apotea
apoteket
apoteket-hjartat
kronans-apotek
DOZ_logga_rgb_payoff

Hästkastanj vid åderbråck, svullna och tunga ben

Vid kliniskt relevanta doser av hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) som i Solvenix, har hästkastanj visat sig ha positiva effekter på det venösa flödet, särskilt som vid åderbråck och venös insufficiens. Verkningsmekanismen hos hästkastanj är inte helt känd men studier tyder på att hästkastanj förbättrar venernas elasticitet (venös tonus) och de minsta blodkärlens genomsläpplighet (kapillär filtration), vilket har en gynnsam effekt på det venösa systemet.1-3 Efter 12 veckor har Solvenix och stödstrumpor likvärdig effekt.1 

Vad är dålig blodcirkulation i benen (venös insufficiens)? 

Venös insufficiens är ett tillstånd som uppkommer när klaffarna i venerna inte fungerar som dom ska, vilket gör att blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat. När tillståndet är kroniskt benämns det som kronisk venös insufficiens och har ett flertal kännetecknande symtom såsom svullna fötter och ben, värk, spänningskänsla, svullnad, tyngdkänsla och klåda i ben samt vadkramper. Symtomen förvärras ofta om man står eller går under längre period eller har stående eller stillasittande jobb. Problematiken försvinner inte av sig själv och bör behandlas så tidigt som möjligt för att förhindra ytterligare komplikationer.2  

Solvenix – synlig effekt efter 4 veckor

Solvenix är det enda receptfria läkemedlet som lindrar symtom på dålig blodcirkulation i benen (venös insufficiens). Solvenix reducerar svullnad (ödem) i benen, lindrar smärta, tyngdkänsla, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Tas dagligen för optimal effekt, synlig effekt efter 4 veckor och likvärdig effekt som stödstrumpor efter 12 veckor.1 Det vanligaste tecknet på nedsatt blodcirkulation i benen är åderbråck. Långtidsanvändning möjlig i samråd med läkare. För vuxna över 18 år.  

Dosering 

Rekommenderad dos för vuxna från 18 år: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll). Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Solvenix kan tas vid nedsatt cirkulation i benen med symtom såsom svullna och tunga ben, åderbråck, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Utvärdera gärna effekten tillsammans med din läkare efter 3 månader. I samråd med läkare kan du fortsätta med Solvenix tillsvidare.

Inga interaktioner 

Det finns inga kända interaktioner med andra läkemedel.3 

Godkänt av läkemedelsverket 

Läkemedelsverket granskar ansökningar och godkänner läkemedel om de uppfyller alla krav som ställs på ett läkemedel i Sverige. Ett grundläggande krav på ett läkemedel är att nyttan med användningen överväger eventuella risker. Det ska finnas en tydlig nytta, till exempel att bota eller förebygga en sjukdom. Solvenix är godkänt av läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Solvenix finns enbart att köpa på apotek.  

Läs bipacksedel före användning3 

Innehåll 

En depotkapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från Aesculus hippocastanum L., frö (hästkastanj), motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. 

Övriga innehållsämnen är: 

Dextrin, gelatin, kopovidon, talk, renat vatten, ammoniometakrylatsampolymerer (Eudragit RS och Eudragit RL), titandioxid (E171), trietylcitrat, natriumlaurilsulfat, järnoxid (E172). 

Läkemedel: läs bipacksedel före användning1 

Referenser:

1. Diehm, C., et al. (1996) Comparison of leg compression stocking and oral horse-chestnut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. The Lancet, 347 (8997), 295-294.

2. Internetmedicin (24-02-28) (https://www.internetmedicin.se/karlkirurgi/venos-insufficiens)

3. FASS (24-02-28) (https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20090224000355

Solvenix hårda depotkapslar, extrakt av frö från hästkastanj. Receptfritt växtbaserat läkemedel. 1 kapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.), motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. Används för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Vuxna: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år. Använd inte vid allergi mot innehållsämne. Om symtomen försämras efter behandlingsstart, eller om effekt inte har uppnåtts efter 6 veckor, bör andra orsaker till benödem utredas. Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. Tidigare ordinerad kompressionsbehandling (stödstrumpa) bör ej avslutas utan samråd med läkare. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd. 60 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2021-07-19.

WEB-SE-202302-3-2