Vanliga frågor och svar om Solvenix

I september 2022 lanserades Solvenix®- det enda läkemedlet mot svullna och tunga ben. Solvenix är ett receptfritt läkemedel som reducerar svullnad (ödem) i benen, lindrar smärta, tyngdkänsla, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Det vanligaste tecknet på nedsatt blodcirkulation (venös insufficiens) i benen är åderbråck. Solvenix innehåller extrakt av frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) och tas dagligen för optimal effekt. Efter 12 veckors behandling har Solvenix och stödstrumpor likvärdig effekt.1 Har du frågor kring Solvenix? Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring läkemedlet på denna sida.  

Solvenix produktbild
MER INFO & KÖP
  Vad är Solvenix?

Solvenix är ett receptfritt läkemedel som reducerar svullnad (ödem) i benen, lindrar smärta, tyngdkänsla, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Det vanligaste tecknet på nedsatt blodcirkulation (venös insufficiens) i benen är åderbråck. Solvenix är Sveriges enda receptfria läkemedel som behandlar symtom på nedsatt funktion i blodådrorna i benen. Solvenix innehåller extrakt av frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) och tas dagligen för optimal effekt. Efter 12 veckor behandling har Solvenix och stödstrumpor likvärdig effekt.¹ För vuxna över 18 år. 

  Hur verkar Solvenix?

Effekten av Solvenix (Aesculus hippocastanum L.) har bekräftats i kliniska studier. Hästkastanj, den aktiva substansen i Solvenix verkar symtomlindrande vid nedsatt blodcirkulation i benen, och lindrar besvär såsom ödem, smärta och klåda. Verkningsmekanismen är okänd, men prekliniska och kliniska studier tyder på att effekten kan komma genom att stärka spänsten i venerna och minska utflödet av vätska genom vävnadernas minsta blodkärl, kapillärerna.  

  Har Solvenix dokumenterad effekt?
Solvenix har en symtomlindrande effekt vid nedsatt blodcirkulation i benen, vilket har bekräftats i kontrollerade kliniska studier. Behandling med Solvenix (en kapsel två gånger dagligen) reducerade ödem lika effektivt som stödstrumpa vid 12 veckors användning och båda behandlingsformerna gav signifikant bättre effekt än placebo. 
  Hur ska jag ta Solvenix?
Rekommenderad dos för vuxna 18 år och äldre: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll). Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska. Om magbesvär uppkommer rekommenderas att kapslarna tas tillsammans med måltid. Upplever man dessa symtom för första gången bör man kontakta läkare för att utesluta att det beror på annan sjukdom. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. 
  Hur lång tid tar det innan jag upplever effekt då jag tagit Solvenix?
Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Rekommenderad dos för vuxna 18 år och äldre: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll). Upplever man dessa symtom för första gången bör man kontakta läkare för att utesluta att det beror på annan sjukdom. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare.
  Var kan jag köpa Solvenix?
Du kan köpa Solvenix på alla apotekskedjor i Sverige. Om ditt lokala apotek inte har Solvenix inne kan du be dem beställa det. Det finns också ett antal apotek i Sverige som har rätt att sälja läkemedel via internet. Notera dock att priset kan variera både på fysiskt apotek och internetapotek. 
  Hur mycket kostar Solvenix?

Det är fri prissättning på receptfria läkemedel och det är därmed upp till varje apotek att sätta priset, därför varierar priset beroende på apotek. Du hittar de olika apotekskedjorna samt priserna här.

  Vad innehåller Solvenix?

1 depotkapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från Aesculus hippocastanum L., frö (hästkastanj), motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. Övriga innehållsämnen är:

  • Dextrin, gelatin, kopovidon, talk, renat vatten, ammoniometakrylatsampolymerer (Eudragit RS och Eudragit RL), titandioxid (E171), trietylcitrat, natriumlaurilsulfat, järnoxid (E172). 
  Ger Solvenix några biverkningar vid användning?

Alla läkemedel kan ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det besvär som rapporterats på Solvenix är lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel och klåda samt allergiska reaktioner. Frekvensen är okänd.

  Hur ser Solvenix ut och hur många tabletter är det i en förpackning?

Solvenix är en kapsel med vit underdel och rosa överdel och finns i förpackningar om 60 kapslar i blisterark.

  Innehåller Solvenix gluten, laktos, gelatin eller socker?

Solvenix innehåller varken gluten eller laktos. Solvenix innehåller dock socker (dextrin) och gelatin från nöt.

  Innehåller Solvenix etanol?
För att extrahera det verksamma ämnet ur hästkastanj används etanol (alkohol). Det är mycket vanligt att använda alkohol i samband med framställning av växtbaserade läkemedel. Alkoholen försvinner under torkningsprocessen av hästkastanj. Slutprodukten Solvenix innehåller inte etanol.
  Kan jag köra bil om jag tar Solvenix?

Ja, du kan köra bil under behandling med Solvenix. Solvenix har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Får jag bättre effekt om jag använder Solvenix under en längre tid?

Ja, behandlingseffekten av Solvenix byggs upp under tid. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan symtomlindring uppnås.

Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. 

  Jag har haft en obehaglig upplevelse (biverkning) som jag tror är orsakad av Solvenix. Vad gör jag?

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din läkare för att fastslå den bakomliggande orsaken till dina besvär. 

  Ska jag ta Solvenix tillsammans med mat?

Solvenix tas morgon och kväll och behöver inte tas med mat. Tabletterna bör sväljas hela med vätska och skall inte tuggas. Om magbesvär uppkommer rekommenderas att kapslarna tas tillsammans med måltid. 

  Från vilken ålder är Solvenix godkänd?

Solvenix kan användas av vuxna från 18 års ålder med nedsatt blodcirkulation i benen. 

  Kan jag ta Solvenix tillsammans med andra läkemedel?
Ja, du kan ta Solvenix med andra läkemedel. Det finns inga kända interaktioner mellan Solvenix och andra läkemedel. Solvenix kan användas av vuxna från 18 års ålder. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel. 
  Kan jag använda Solvenix under min graviditet eller under amning?

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Solvenix. I brist på tillräcklig erfarenhet rekommenderas inte Solvenix under graviditet eller amning. 

  Jag glömde att ta Solvenix kapseln på morgonen. Ska jag ta dubbel dos nästa gång?

Du bör inte ta dubbel dos för att ersätta glömd dos, nästa dos tas sedan vid ordinarie tidpunkt. 

  Jag använder stödstrumpor för kronisk venös insufficiens, kan jag ta Solvenix också?
Ja, du kan kombinera stödstrumpor och Solvenix vid nedsatt blodcirkulation i benen. Om du har kompressionsbehandling (stödstrumpa) enligt tidigare ordination ska du inte avsluta kompressionsbehandlingen utan samråd med läkare. Långtidsanvändning av Solvenix är möjlig i samråd med läkare. 
  Kan jag sluta använda stödstrumpor direkt när jag börjar ta Solvenix?

Har din läkare rekommenderat dig att använda stödstrumpor bör du enbart sluta användningen av stödstrumpor i samråd med din läkare. Du kan kombinera Solvenix och stödstrumpor. Solvenix har likvärdig effekt som stödstrumpor efter 12 veckor. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare.   

  Kan jag sluta använda stödstrumpor när jag uppnått optimal effekt på Solvenix?

Använder du stödstrumpor på läkares inrådan bör du enbart sluta i samråd med läkare. Solvenix har likvärdig effekt som stödstrumpor efter 12 veckor. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. 

  Hur länge kan jag behandla med Solvenix?

Behandlingseffekten av Solvenix kommer succesivt och minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning med Solvenix är möjlig i samråd med läkare.  

  Är Solvenix godkänt av myndigheterna?
Solvenix är godkänt av Läkemedelsverket och kategoriserat som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket ställer samma strikta krav på kvalitet som för alla andra läkemedel. Läkemedelsverket värderar kvalitet, säkerhet och effekter av läkemedel innan det blir registrerat eller godkänt för marknadsföring i Sverige. Solvenix säljs receptfritt på apotek i Sverige. 
  Kan jag vara säker på att det är tryggt att använda Solvenix?
Solvenix är godkänt av Läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Det ställs samma krav på produktionskvalitet som för alla läkemedel. Läs bipacksedeln för mer information.  
  Hur länge har Solvenix varit på marknaden?
Läkemedel med samma aktiva substans har under längre tid sålts inom Europa under andra namn. Solvenix introducerades i Sverige under hösten 2022, det finns inga andra receptfria läkemedel med hästkastanj på svenska marknaden. 
  Hur ska jag förvara Solvenix?

Solvenix ska förvaras vid högst 25 °C utom syn- och räckhåll för barn. 

Solvenix hårda depotkapslar, extrakt av frö från hästkastanj. Receptfritt växtbaserat läkemedel. 1 kapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.), motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. Används för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Vuxna: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år. Använd inte vid allergi mot innehållsämne. Om symtomen försämras efter behandlingsstart, eller om effekt inte har uppnåtts efter 6 veckor, bör andra orsaker till benödem utredas. Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. Tidigare ordinerad kompressionsbehandling (stödstrumpa) bör ej avslutas utan samråd med läkare. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd. 60 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2021-07-19.  

WEB-SE-202302-9-2