Sedix®

läkemedel använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär

Sedix® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Kan tas morgon och kväll, för vuxna och barn över 12 år.

  • Vid oro
  • Vid nervositet
  • Vid insomningsbesvär
Sedix produktbild

Här kan du beställa Sedix®

Sedix kan beställas direkt från apotek genom att klicka på valfri apotekslogga
Sedix | Apotea
Sedix | Apoteket AB
Sedix | Apotek Hjärtat
Sedix | Kronans Apotek
Sedix | Apoteksgruppen
Sedix | DOZ Apotek
Sedix | Meds
Sedix | Apohem

Det är mycket vanligt att känna sig orolig, spänd eller irriterad. Människor reagerar olika när de blir oroliga. En vanlig och uppmärksammad följd av inre oro är insomningsbesvär och sömnsvårigheter.1 Var tredje person i Sverige tampas med sömnsvårigheter.2 Vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär kan det receptfria läkemedlet Sedix användas.3

Morgon och kväll

Sedix är ett receptfritt läkemedel använt vid lindriga symtom på mild oro, nervositet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon som kväll och läkemedlet har inga kända biverkningar. Sedix kan även användas vid tillfälliga insomningsbesvär när oron gör det svårt att somna. Sedix köps receptfritt på alla apotek och säljs i flera europeiska länder. Läkemedlet är registrerat hos Läkemedelsverket som traditionellt växtbaserat läkemedel, vars indikationer baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.3

Dosering

Sedix innehåller torkat extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L.). Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år:
Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabletter morgon och kväll.
Dosen kan ökas enligt läkarens anvisningar (dock högst 8 tabletter om dagen).
Vid sömnsvårigheter: 1-2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.
Svälj tabletterna med ett stort glas vatten.

Inget beroende rapporterat

Sedix används vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas ej, förutom vid ordination av läkare.3

Registrerat hos läkemedelsverket

Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket och kategoriserat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket ställer samma strikta krav på kvalitet som för alla andra läkemedel. Läkemedelsverket värderar kvalitet och säkerhet av läkemedel innan det blir registrerat eller godkänt för marknadsföring i Sverige. Sedix säljs receptfritt på apotek i Sverige.

Läkemedel: läs bipacksedel före användning3

Innehåll och dosering

Sedix innehåller torkat extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L.). Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år:
Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabletter morgon och kväll.
Dosen kan ökas enligt läkarens anvisningar (dock högst 8 tabletter om dagen).
Vid sömnsvårigheter: 1- 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.
Svälj tabletterna med ett stort glas vatten.

Konsultera en läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors regelbunden användning.3

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är torrt extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L). Varje tablett innehåller 200 mg torrt extrakt av passionsblomma, motsvarande 700 mg – 1 000 mg torkad ört av passionsblomma.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydrogenerad bomullsfröolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, trikalciumfosfat

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172). Hjälpämne: maltodextrin

Läkemedel: läs ;bipacksedel före användning3

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

WEB-SE-202302-5-1