Vanliga frågor och svar om Sedix

Har du frågor kring Sedix? Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring produkten på denna sida. Sedix (Passiflora incarnata L.) är ett receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Sedix kan beställas från valfritt apotek här

Sedix produktbild
MER INFO & KÖP
  Hur verkar Sedix?

Sedix är använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det ger dig möjlighet att hantera dagen bättre. Minskad oro på dagen kan också göra det lättare att somna på kvällen. Verkningsmekanismen för Sedix är inte klarlagd.

  Hur ska jag ta Sedix?
Sedix kan tas oavsett tid på dygnet, rekommenderad dos är 1–2 tabletter morgon och kväll vid symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Vid insomningsbesvär kan du ta 1-2 tabletter 30 minuter före sänggående. Tabletterna bör sväljas hela med ett stort glas vätska och kan tas både tillsammans med mat eller mellan måltider.
  Kan jag ta Sedix på dagtid?
Ja, Sedix kan tas oavsett tid på dygnet. Sedix är använt vid oro och insomningsbesvär. Rekommenderad dos är 1–2 tabletter morgon och kväll vid symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Tabletterna bör sväljas hela med ett stort glas vätska och kan tas både tillsammans med mat eller mellan måltider.
  Hur snabbt får jag effekt av Sedix?
Hur många tabletter man behöver för att få symtomlindring är individuellt. 1-2 tabletter morgon och kväll är rekommenderat vid lindrig oro och irritabilitet. I samråd med läkare kan dosen ökas till max 8 tabletter per dag. Vid sömnsvårigheter tar man 1-2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.
  Var kan jag köpa Sedix?
Du kan köpa Sedix på alla apotek. Om ditt lokala apotek inte har Sedix inne kan du be dem att beställa det. Det finns också ett antal apotek i Sverige som har rätt att sälja läkemedel via internet. Notera dock att priset kan variera både på fysiskt apotek och internetapotek.
  Hur mycket kostar Sedix?
Det är fri prissättning på receptfria läkemedel och därmed upp till varje apotek att sätta priset, därför varierar det beroende på apotekskedja, du hittar priserna på respektive apotekskedja här.
  Vad innehåller Sedix?

Den aktiva substansen är extrakt av passionsblomma, (Passiflora incarnata L.) Varje tablett innehåller 200 mg torrt extrakt. Övriga innehållsämnen är:

  • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydrogenerad bomullsfröolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, trikalciumfosfat.
  • Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172).
  • Hjälpämne i extraktet är maltodextrin.
  Hur ser Sedix ut och hur många tabletter är det i en förpackning?

Sedix är rosa, avlånga, bikonvexa dragerade tabletter och finns i förpackningar om 28 tabletter, i ett blisterark.

  Innehåller Sedix gluten, laktos eller socker?
Nej, Sedix innehåller varken gluten, laktos eller socker.
  Innehåller Sedix etanol?
För att extrahera det verksamma ämnet ur passionsblomma används etanol (alkohol). Det är vanligt att använda alkohol i samband med framställning av växtbaserade läkemedel. Alkoholen försvinner under torkningsprocessen av passionsblomman. Slutprodukten Sedix innehåller därmed inte etanol.
  Blir jag trött av Sedix?
Sedix är använt vid lindriga symtom på oro och irritabilitet. Sedix gör dig inte tröttare men eftersom Sedix kan påverka oro, kan det därmed bli lättare att somna.
  Har Sedix dokumenterad effekt?
Det verksamma ämnet i Sedix (Passiflora incarnata L) har blivit utvärderat av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och är registrerat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. För att ett traditionellt växtbaserat läkemedel ska bli registrerat krävs dokumentation på att det verksamma ämnet har använts i minst 30 år över hela världen och minst 15 år i Europa. Dessutom ställs samma krav på farmaceutisk kvalitet som med andra läkemedel, och de ska vara säkra att använda.1
  Kommer jag bli slö eller dåsig när jag använder Sedix under dagtid?
Sedix kan användas när som helst på dygnet. Sedix är inte rapporterat att ha en avtrubbande effekt, därmed kan Sedix även användas under dagtid. Det är heller inte rapporterat att ge andra kvarhängande besvär dagen efter när Sedix tas för att underlätta insomningen.
  Hur är det möjligt att jag kan ta Sedix på kvällen vid insomningsbesvär, samtidigt som Sedix kan tas på dagtid utan att verka tröttande?

Sedix är använt vid tillfälliga insomningsbesvär och vid lindrig oro samt irritabilitet. Minskad oro och irritabilitet kan hjälpa dig att klara av dagen lättare och under kvällstid göra det lättare att somna. Sedix gör dig dock inte tröttare eller slöare.

  Får Sedix en bättre effekt om jag använder det längre?
Sedix kan användas vid tillfälliga besvär såsom vid insomningsbesvär och tas då 30 minuter före sänggående. Det är hittills inte dokumenterat att användning under längre tid skulle ge en bättre effekt. Sedix tas vid behov och rekommenderad dos vid mild oro är 1-2 tabletter morgon och kväll.
  Ger Sedix några biverkningar vid användning?
Alla läkemedel kan ha biverkningar, men allvarlighetsgraden och hur ofta de förekommer varierar mellan olika läkemedel. Sedix har inga kända biverkningar. Eftersom det inte finns några stora kliniska studier gjorda på Sedix, är biverkningsrapporteringen baserad på inrapportering från läkare, farmaceuter och användare. Kontakta läkare eller apotek om du upptäcker biverkningar som du tror kan vara kopplade till Sedix.
  Jag har hört att man kan bli beroende av sömntabletter. Kan jag bli beroende av Sedix?
Beroende kännetecknas bland annat av att man får biverkningar när behandlingen avslutas. Sedix är ingen sömntablett och har inga kända biverkningar, därmed är sannolikheten att det kommer uppstå några biverkningar eller utsättningssymtom vid avslutad behandling låg. Sedix är använt vid lindrig oro och insomningsbesvär.
  Hur många Sedix tabletter kan jag ta varje dag?
Rekommenderad dos vid nervös anspänning såsom oro och irritabilitetär 1–2 tabletter morgon och kväll. För att underlätta insomning kan du ta 1–2 tabletter 30 minuter före sänggående. Tala med din läkare för att öka dosen upp till max 8 tabletter per dygn. Tabletterna ska sväljas hela med ett stort glas vätska, med eller utan mat.
  Kan jag köra bil när jag tagit Sedix?
Du kan använda Sedix och köra bil. Upplever du däremot att Sedix påverkar din förmåga att köra bil, ska du inte köra bil då det kan skapa farliga trafiksituationer. Därför står det i bipacksedeln att Sedix kan påverka förmågan att köra bil. Se bipacksedeln för mer information.
  Kan jag ge Sedix till barn som har svårt att sova?
Sedix kan användas av barn från 12 års ålder. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning till barn under 12 år. Rådgör med läkare om du har ett barn under 12 år som lider av oro och insomningsbesvär.
  Kan jag ta Sedix tillsammans med andra läkemedel?
Sedix kan användas i kombination med Lunixen. Rådgör däremot med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Sedix. Samtidig användning av andra lugnande mediciner (till exempel benzodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av en läkare.
  Kan jag använda Sedix under min graviditet?
Rådfråga din läkare innan du tar Sedix om du är gravid eller ammande, eller om du tror att du är alternativt planerar att bli gravid. Eftersom det inte finns tillräckligt med data för att utesluta eventuella skadeverkningar under graviditet och amning, rekommenderas inte användning av detta läkemedel.
  Jag glömde att ta tabletten på morgonen. Ska jag ta dubbel dos nästa gång?
Du bör inte ta dubbel dos för att ersätta glömd dos, nästa tablett kan du ta vid nästa tillfälle du är i behov av Sedix.
  Kan jag ta Sedix med mat?

Sedix kan tas när som helst, det vill säga både tillsammans med mat eller mellan måltider. Tabletten tas med ett stort glas vätska.

  Jag har använt Sedix under en period och märker ingen förändring. Kan jag öka dosen?
Om du inte märker förbättring med rekommenderad dos kan dosen i samråd med läkare ökas till 8 tabletter om dagen. Det är inte dokumenterat att användning över långtid ökar sannolikheten för önskad effekt, eller ger en bättre effekt. Om symtomen inte förbättras eller om de förvärras inom 2 veckor bör du rådfråga läkare eller sjukvårdpersonal.
  Jag är liten och lätt (48kg), är det rekommenderat att justera dosen efter kroppsvikt?
Doseringen av Sedix är inte knuten till kroppsvikt. Rekommenderad dos är 1-2 tabletter morgon och kväll vid nervös anspänning såsom oro och irritabilitet eller 1-2 tabletter på kvällen vid insomningsbesvär. I samråd med läkare kan dosen ökas till max 8 tabletter per dag.
  Jag somnar snabbt, men vaknar efter några få timmar, kommer jag sova längre med Sedix?
Sedix är använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Om du har svårt att somna på grund av oro eller irritabilitet kan det vara värt att prova Sedix, som används vid tillfälliga insomningsbesvär. Har du problem med uppvaknande under natten rekommenderar vi dig Lunixen istället. Den lugnande effekten av preparat innehållande vänderot (Valeriana Officinalis) har sedan länge har varit empiriskt känd och har bekräftats vid kontrollerade kliniska studier. Den aktiva substansen i Lunixen förbättrar sömnkvaliteten och motverkar sömnavbrott.
  Vad är skillnaden mellan Sedix och Lunixen?

Det innehåller olika verksamma ämnen (Sedix innehåller passionsblomma och Lunixen vänderot), och används vid olika typer av sömnbesvär. Sedix rekommenderas vid tillfälliga insomningsbesvär och lindrig oro, medan Lunixen rekommenderas vid dålig sömn såsom nattliga uppvaknanden, för tidigt uppvaknande och dålig sömnkvalitet. Utöver det är Sedix ett traditionellt växtbaserat läkemedel och Lunixen är ett väletablerat växtbaserat läkemedel, läs om skillnaden mellan olika växtbaserade läkemedel här.

  Jag använder andra sömnmediciner, kan jag ta Sedix också?
Rådgör med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Sedix. Samtidig användning av andra lugnande mediciner (till exempel benzodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Tag därför kontakt med läkare eller apotek innan eventuellt användning av andra läkemedel tillsammans med Sedix.
  Är Sedix godkänt av myndigheterna?
Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket och kategoriserat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket ställer samma strikta krav på kvalitet som för alla andra läkemedel. Läkemedelsverket värderar kvalitet, säkerhet och effekter av läkemedel innan det blir registrerat eller godkänt för marknadsföring i Sverige. Sedix säljs receptfritt på apotek i Sverige.
  Jag har haft en obehaglig upplevelse (biverkning) som jag tror är orsakad av Sedix. Vad gör jag?
Vi rekommenderar att du tar kontakt med din läkare för att fastslå den bakomliggande orsaken till dina besvär.
  Kan jag vara säker på att det är tryggt att använda Sedix?
Sedix är registrerat av Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Det ställs samma krav på produktionskvalitet och standardisering som för alla läkemedel. Det verksamma ämnet i Sedix har varit på den europeiska marknaden i över 15 år. Det har inte registrerats några kända biverkningar vid användning av Sedix och som alla läkemedel kan även Sedix ge biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant före användning.
  Hur länge har Sedix varit på marknaden?
Sedix introducerades i Sverige i november 2016 och har tidigare lanserats i Norge. I ett flertal andra europeiska länder säljs Sedix under andra varumärken, bland annat som Sedistress, Sofytol och Anxemial.
  Hur ska jag förvara Sedix?
Det finns inga speciella anvisningar om hur Sedix ska förvaras, men läkemedlet ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Relaterade artiklar

iStock-1214962788_AM
När oro för egen hälsa stör livet
INRE ORO
När oro för egen hälsa stör livet Alla oroar sig ibland, det kan vara allt ifrån relationer, ensamhet, tankar eller…
Sovnproblemer_fakta_behandling_SPM_AM
Insomningsbesvär - fakta och behandling
SÖMN
Insomningsbesvär är vanligt, . Tur då att det både finns goda råd och ett receptfritt läkemedel som kan provas.
iStock-Sedix-954984426_AM
Vid oro kan livet kännas som en dans på lego
INRE ORO
Vid oro kan livet kännas som en dans på lego Alla oroar sig ibland, det kan vara allt ifrån ekonomisk…

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Lunixen 500 mg tabletter, extrakt från vänderot. Receptfritt växtbaserat läkemedel. Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid lindrig oro 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar 1 tablett ½-1 timme före sänggående, vid behov 1 tablett tidigare under kvällen. Maximalt 4 tabletter per dygn. Inte för akut behandling eftersom effekten ökar gradvis. För optimal effekt rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska lugnande läkemedel. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som är påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Texten baserar sig på produktresumé: 2019-08-02.

WEB-SE-202302-10-1