Om Sana Pharma Medical

About Sana Pharma Medical 1920x664

Sana Pharma Medical är ett nordiskt läkemedelsföretag grundat 2014 med huvudkontor i Oslo, Norge. Med stor drivkraft arbetar vi för att hitta produktlösningar med ett tydligt mål: att hjälpa människor till ett bättre liv. Vår kompetens spänner över alla produkt- och terapiområden och vi siktar på att utöka vår verksamhet där ett behov identifieras.

Sana Pharma Medical har successivt byggts upp och vi täcker nu samtliga nordiska marknader. Vårt fokus ligger på att hjälpa människor till ett bättre liv genom adekvat kommunikation och tillgängliggörande av produktlösningar. Tillverkning och fysisk distribution hanteras av pålitliga och väletablerade partners för att säkerställa hög kvalitet samt tillgänglighet av våra produkter.

Våra värderingar vägleder oss i vårt agerande, där vårt hållbarhetstänk utgör kärnan och genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar aktivt med att utvärdera och ständigt förbättra det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet, internt som externt.

Vi prioriterar högt aktiviteter inom utbildning av användare, vårdpersonal och apoteksanställda. Vi strävar efter att vara apotekens föredragna partner med utbildning, produktval med målet att tillsammans hjälpa människor till ett bättre liv. Dessa insatser har resulterat i olika utmärkelser och innovationsnomineringar i flera länder.

Vill du veta mer om Sana Pharma Medical? Besök vår internationella hemsida:
www.sanapharmamedical.com

WEB-SE-202302-63-1