Vanliga frågor och svar om Glitinum®

Under hösten 2023 återlanserades det växtbaserade läkemedlet Glitinum mot migränhuvudvärk. Glitinum är det enda receptfria läkemedlet som förebygger migränhuvudvärk i Sverige och innehåller mattram (Tanacetum parthenium L.). Har du frågor kring Glitinum? Vi har samlat de vanligaste frågor och svaren nedan!  

Glitinum SE 1000x1000
MER INFO KÖP
  Vad är Glitinum?

Glitinum är ett nytt traditionellt växtbaserat receptfritt läkemedel som förebygger migrän. Glitinum innehåller extrakt av mattram (Tanacetum parthenium L.). Tas dagligen för optimal effekt. Glitinum är Sveriges enda receptfria läkemedel som förebygger migränhuvudvärk. För vuxna över 18 år. 

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

  Hur ska jag ta Glitinum?

Rekommenderad dos för vuxna 18 år och äldre är: 1 kapsel dagligen. Svälj kapseln hel (med vatten eller lite vätska). Tugga inte kapslarna. Kontinuerlig användning rekommenderas för optimal effekt. 

  Hur verkar Glitinum?

Glitinums verkningsmekanism är inte helt känd. I studier har mattram dock visat sig minska migränfrekvensen och svårighetsgraden av migränanfallen.1-2

  Har den aktiva substansen mattram klinisk effekt?

Det verksamma ämnet i Glitinum (Tanacetum parthenium L.) har blivit utvärderat av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och är registrerat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som profylax för migränhuvudvärk. Används sedan läkare konstaterat att allvarligare sjukdom inte föreligger. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. För att ett traditionellt växtbaserat läkemedel ska bli registrerat krävs dokumentation på att det verksamma ämnet har använts i minst 30 år över hela världen och minst 15 år i Europa. Dessutom ställs samma krav på farmaceutisk kvalitet som med andra läkemedel.3

  Hur lång tid tar det innan jag upplever effekt av Glitinum?
För optimal effekt bör Glitinum tas dagligen. Långtidsanvändning, över 3 månader, är möjlig i samråd med läkare.
  Var kan jag köpa Glitinum?
Du kan köpa Glitinum på alla apotekskedjor i Sverige. Om ditt lokala apotek inte har Glitinum inne kan du be dem beställa det. Det finns också ett antal apotek i Sverige som har rätt att sälja läkemedel via internet. Notera dock att priset kan variera både på fysiskt apotek och internetapotek.
  Hur mycket kostar Glitinum?
Det är fri prissättning på receptfria läkemedel och det är därmed upp till varje apotek att sätta priset, därför varierar priset beroende på apotek.
  Vad innehåller Glitinum?
Den aktiva substansen är pulveriserad mattram. Varje kapsel innehåller 100 mg pulveriserad Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip. (mattram), ört, motsvarande 100 mg torkad mattramört. 

Övriga innehållsämnen är dextrin; kolloidal, vattenfri kiseldioxid; talk; magnesiumstearat; titandioxid (E171); hypromellos. 
  Ger Glitinum några biverkningar?

Alla läkemedel kan ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Glitinum har rapporterat lindringa mag- och tarmbesvär. Frekvens okänd.

  Hur ser Glitinum ut och hur många kapslar är det i en förpackning?

Glitinum är en vit, ogenomskinlig och hård kapsel (19,4x7,0 mm). Kapselns innehåll är beige-grönt. 

  Innehåller Glitinum gluten, laktos, gelatin eller socker?

Nej, Glitinum innehåller varken gluten, laktos eller socker. Glitinum innehåller dock gelatin (från nöt).

  Innehåller Glitinum etanol?

För att extrahera det verksamma ämnet i Glitinum används etanol (alkohol). Det är mycket vanligt att använda alkohol i samband med framställning av växtbaserade läkemedel. Alkoholen försvinner under torkningsprocessen. Slutprodukten Glitinum innehåller inte etanol.

  Kan jag köra bil om jag tar Glitinum?

Glitinum har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra och använda maskiner.

  Får jag bättre effekt om jag använder Glitinum under en längre tid?

Ja, Glitinum används för att förebygga migrän och kontinuerlig användning rekommenderas för att förebygga migrän. 

  Jag har haft en obehaglig upplevelse (biverkning) som jag tror är orsakad av Glitinum. Vad gör jag?

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din läkare för att fastslå den bakomliggande orsaken till dina besvär. 

  Ska jag ta Glitinum tillsammans med mat?
Rekommenderad dos är 1 kapsel dagligen för att förebygga migrän, med eller utan mat. 
  Från vilken ålder är Glitinum godkänd?

Glitinum kan användas av vuxna från 18 år för att förebygga migrän. 

  Kan jag ta Glitinum tillsammans med andra läkemedel?

Glitinum kan användas tillsammans med andra läkemedel använt vid migrän, informera gärna din läkare att du tar Glitinum så att hen kan göra en adekvat utvärdering av din behandling. Mattram i Glitinum förebygger migrän genom att minska migränfrekvensen och reducera migränattackernas svårighetsgrad.1,2

  Kan jag använda Glitinum under min graviditet eller under amning?
I brist på tillräckligt informationsunderlag rekommenderas inte användning av Glitinum under graviditet och amning.
  Jag glömde att ta Glitinum, ska jag ta dubbel dos nästa gång?
Du bör inte ta dubbel dos för att ersätta glömd dos, nästa dos tas sedan vid ordinarie tidpunkt. 
  Hur länge kan jag använda Glitinum?

Du kan med fördel använda Glitinum kontinuerligt för att upprätthålla optimal effekt och förebygga migrän. Långtidsanvändning är möjlig, prata med din läkare efter tre månaders användning för att utvärdera effekten av Glitinum.

  Är Glitinum godkänt av myndigheterna?

Glitinum är godkänt av Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs bipacksedeln  för mer information.  

  Kan jag vara säker på att det är tryggt att använda Glitinum?
Glitinum är godkänt av Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Det ställs samma krav på produktionskvalitet som för alla läkemedel. Läs bipacksedeln  för mer information.
  Hur länge har Glitinum varit på marknaden?
Glitinum reintroducerades i Sverige under hösten 2023.  
  Hur ska jag förvara Glitinum?
Glitinum förvaras vid högst 25°C.

Glitinum, hårda kapslar. 1 kapsel innehåller 100 mg pulveriserad mattram (Tanacetum parthenium). Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Dosering: Vuxna och äldre: 1 kapsel dagligen. Från 18 år. Kapslarna sväljes hela, bör inte tuggas. Om symtomen kvarstår längre än 2 månader under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Glitinum bör inte användas i mer än 3 månader. Använd inte vid allergi mot innehållsämne. Om symtomen förvärras under användning av läkemedlet, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Besvär från mag-tarmkanalen. Förpackning: 30 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2022-10-01.

WEB-SE-202302-72-1