SÖMN OCH ORO

Receptfri behandling vid insomningsbesvär finns det?

Drygt 870 000 svenskar får receptbelagda sömntabletter utskrivet av sin läkare varje år.1 I vissa fall är det nödvändigt med receptbelagda sömntabletter, däremot är tanken att använda dessa under en kortare stund för att bryta den negativa trenden med sömnbesvär.2 När besvären är milda, vilket majoriteten är, kan ett receptfritt läkemedel, såsom Sedix vara ett alternativ.3

Image-00B-2048x1367

Det är vanligt att inte kunna sova

Att lida av någon typ av sömnproblem är vanligt, ungefär en tredjedel av befolkningen lider av sömnbesvär.4 En av de vanligaste orsakerna till sömnproblem är oro och stress, det är därför viktigt att ta sig tid för återhämtning när jobbet eller privatlivet stressar dig. Insomningsbesvär är den typ som karakteriseras av problem att somna på kvällen, att ligga vaken fast man är trött. En inre oro och en känsla av att inte kunna varva ner är vanliga orsaker till insomningsbesvär.5


DET HÄR ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon och kväll. Läkemedlet har inga kända biverkningar. Sedix köps receptfritt på alla apotek.

SE_eske-nydesign_0222_AM
  • Vid oro
  • Vid nervositet
  • Vid tillfälliga insomningsbesvär
Beställ Sedix här

När sömnen krånglar kan vardagen bli lidande

Trötthet och orkeslöshet kan resultera i att man undviker saker som man egentligen tycker om att göra. Personer med sömnsvårigheter rapporterar ofta nedsatt arbetskapacitet och sämre livskvalitet.2

Behandling av insomningsbesvär

Som tidigare nämnt får många svenskar receptbelagda läkemedel utskrivet för sina sömnbesvär. Dessutom är det drygt 500 000 som årligen hämtar ut lugnande och ångestdämpande preparat i Sverige1, vilka också kan användas både för psykiatrisk problematik och ibland även behandlar sömnsvårigheter. Folkhälsmyndighetens årliga undersökning visar att de flesta sömnbesvären bedöms som milda.4 Vilket indikerar att receptfria läkemedel i kombination med livsstilsråd bör vara ett förstahandsalternativ.

Behandling av insomningsbesvär och mild oro med Sedix

Sedix är ett receptfritt läkemedel som används vid mild oro och nervositet oavsett tid på dygnet. Sedix kan även användas vid tillfälliga insomningsbesvär när oron gör det svårt att somna. Sedix säljs i flera europeiska länder. Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel.3

Läs om vanliga frågor och svar om Sedix här

Inget beroende rapporterat

Många drar sig för att behandla sömnbesvär med läkemedel och ett av skälen kan vara rädsla för biverkningar i form av ihållande trötthet dagen efter man tagit medicinen samt oro för beroendeutveckling. Inget beroende eller biverkningar finns rapporterade gällande Sedix.3 Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas ej, förutom vid ordination av läkare.

Här kan du också få råd och hjälp med sömnen

Det är vanligt och normalt att ha tillfälliga insomningsbesvär eller sömnsvårigheter. Skulle dina problem pågå regelbundet under en månad bör du kontakta din läkare.7

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

WEB-SE-202302-50-1