ORO & SÖMNBESVÄR

Stress – Vad händer med kroppen vid stress?

Vad triggar stress?

En fungerande stressreaktion var förr avgörande för vår överlevnad. Det är en naturlig reaktion som är tänkt att aktiveras kortvarigt, därefter behöver kroppen återhämtning för att kunna fungera normalt. Det är naturligt att bli stressad ibland och inget att oroa sig för.1 Får kroppen däremot inte återhämta sig och stressen kvarstår under längre tid börjar kroppen till slut stänga ner andra viktiga funktioner, såsom matsmältning.2

Untitled-2-AL

Vårt nervsystem har inte förmågan att skilja på verkliga hot, tillfällig och långvarig stress eller oro med tankar som snurrar i huvudet. Stressreaktionen går igång på samma sätt oberoende av vilket hot vi upplever att vi är utsatta för.1

Kortvarig stress

Tillfällig stress i form av fysisk prestation som vid exempelvis träning eller psykisk påfrestning vid presentationer, tenta eller vid arbetsintervjun är en naturlig del av livet och kan till och med leda till att du presterar bättre. Stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol i kroppen ökar, för att du ska kunna handla och reagera snabbare. Stressreaktionen lägger sig snabbt efteråt när prestationen är över och du återhämtar dig genom vila.2,3

Läs om prestationsångest här.

Tecken på att du är stressad

 • Svårigheter att varva ner och komma till ro
 • Symtom såsom oro, nedstämdhet, ångest eller känsla av likgiltighet
 • Koncentrationssvårigheter och försämrat minne
 • Stelhet och spänningar i kroppen, främst axlar och nacke
 • Trötthet även om du fått sova tillräckligt
 • Magproblem
 • Minskad sexlust
 • Ökar tempot ännu mer för att hinna med
 • Minskat socialt umgänge
 • Använder koffein, nikotin eller läkemedel för att orka med vardagen
 • Tröstäter
 • Blir sjuk oftare1

Stress och sömnproblem

Den vanligaste orsaken till sömnproblem är stress, det är därför viktigt att ta tid för återhämtning när jobbet eller privatlivet stressar dig. Du kan därför uppleva att hjärnan går på högvarv när man ska sova eller att du inte kan somna fastän du känner dig trött.1

Stressmesting-i-gul-genser-AL

10 tips mot stress

 • Identifiera det som stressar dig och minska på det
 • Lägg ifrån dig tekniken – att vara konstant vara tillgänglig via sociala medier eller telefonen kan skapa oro och stress.
 • Rör på dig 30 min om dagen
 • Ät hälsosamt och få i dig tillräckligt med vätska
 • Hitta en aktivitet som gör just dig lugn
 • Minska på alkoholen
 • Öva på att säga nej
 • Var mer i nuet – Utöva mindfulness
 • Socialt stöd och umgänge – upprätthåll kontakt med nära och kära
 • Kontakta läkare – sök vård om stressen hindrar dig i vardagen1,4

Långvarig stress – vad kan för mycket stress leda till?

Vid långvarig stress ökar nivåerna av samma stresshormoner som vid kortvarig stress på grund av ökad aktivitet i hypotalamus. Hypotalamus, som är en del av mellanhjärnan, styr bland annat sömn, ämnesomsättning, blodtryck, kroppstemperatur och sexualdrift. Långvarig stress utan adekvat återhämtning och vila, mental såsom fysisk kan dessvärre leda till utmattning, nedsatt immunförsvar och andra sjukdomar.2,3,5

Utmattningssyndrom

Det tar oftast tid innan du upptäcker att stressen påverkar dig och din hälsa negativt, detta då symtomen oftast kommer smygandes. Skadan är därmed redan gjord när du börjar känna symtom såsom ihållande trötthet som inte går över med vila, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, irritabilitet, nedstämdhet, ångest, hjärtklappning, matsmältningsproblem och ökad känslighet för ljud och ljus. För en del tar det lång tid att återhämta sig efter en utmattningsdiagnos, det är därför viktigt att prioritera återhämtning och vila vid hög belastning när jobbet eller privatlivet stressar.5,6

Tecken på utmattningssyndrom – utbränd eller bara trött?

 • Magproblem
 • Huvudvärk, spänningshuvudvärk och/eller migrän
 • Trötthet som inte går över med vila
 • Sömnstörningar, svårt att somna in och vaknar ofta under natten
 • Värk i kroppen, ofta i form av stelhet i nacke, axlar och rygg
 • Hjärtklappningar
 • Känsla av tryck över bröstet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårt att hålla fokus i olika sammanhang såsom i samtal och läsning
 • Försämrat minne
 • Sämre logik i tankegångarna
 • Ångest
 • Panikångestattacker
 • Oro
 • Likgiltighet
 • Depressiva tendenser7

Hur vet jag om jag stressar för mycket?

Stress kan ha negativ inverkan på ditt liv i längden, därför är det viktigt att identifiera problemet i tid. Tror eller upplever du att du stressar för mycket? Är du rädd för att du kan ligga i riskzonen för utmattningssyndrom? Då finns det ett test för stress hos Stressmottagningen, kallat SMBM som du kan ta här.8

När behöver jag söka vård för min stress?

Känner du stress i samband med sömnproblem, hjärtklappning eller ångest bör du kontakta din läkare. Sök hjälp i ett tidigt skede då symtomen och konsekvenserna av stress oftast kommer under en längre tid.1

Vanliga frågor och svar om stress

  Vad orsakar stress?

Det är en naturlig reaktion som är tänkt att aktiveras kortvarigt, därefter behöver kroppen återhämtning för att kunna fungera normalt. Det är naturligt att bli stressad ibland och inget att oroa sig för.1 Får kroppen däremot inte återhämta sig och stressen kvarstår under längre tid kan det få negativa konsekvenser för din hälsa.2

  Vad händer med kroppen vid stress?
Symtomen beror på hur länge du gått med stressen, men vid tillfällig stress är vanliga symtom spända muskler, trötthet, sömnproblem, oro, magproblem, gör allt snabbare för att hinna med, tröstätning, förhöjt intag av socker, koffein och nikotin, koncentrationssvårigheter, försämrat minne samt minskad sexlust.1
  Finns det ett test för stress?
Tror eller upplever du att du stressar för mycket? Då finns det ett test för stress hos Stressmottagningen, kallat SMBM som du kan ta här. Kontakta din läkare i ett tidigt skede då symtomen och konsekvenserna av stress oftast kommer under en längre tid.8

Relaterade artiklar

Behandling_av_lett_angst_og_uro_SPM_AM1
Prestationsångest
ORO & SÖMNBESVÄR
Fruktan att misslyckas eller att tappa ansiktet finns hos de flesta av oss. För somliga är det oro i samband med prestationen som stjälper oss – det blir en oövervinnerlig rädsla som hindrar oss att överhuvudtaget prestera. Lyckligtvis finns det något att göra åt denna hämmande fruktan.

WEB-SE-202302-22-1