ORO & SÖMNBESVÄR

Hur hanterar man prestationsångest?

Fruktan att misslyckas eller att tappa ansiktet finns hos de flesta av oss. För somliga är det oro i samband med prestationen som stjälper oss – det blir en oövervinnerlig rädsla som hindrar oss att överhuvudtaget prestera. Lyckligtvis finns det något att göra åt denna hämmande fruktan.

Behandling_av_lett_angst_og_uro_SPM_AL1

Vad orsakar presentationsångest?

Från ett evolutionsperspektiv kan man tänka sig att individen var helt beroende av sin flock, och att bli utesluten var det samma som en säker död. Idag lever vi i ett mycket mer individualistiskt samhälle. Inte desto mindre har vi fortfarande en grundläggande oro över att bli övergiven, avvisad eller exkluderad.1

Rädsla att tala inför en publik kan bli riktigt jobbigt. I vissa fall kan det utvecklas till en fobi där den drabbade faktiskt uttryckligen kan beskriva hur rädslan för att ta till orda inför en publik eller folksamling kan vara större än rädslan för att dö. Det är såklart i extremfallen rädslan växer till dessa proportioner men också en ”måttlig” nervositet innan ett föredrag eller ett tal kan vara hämmande och orsaka mycket oro och prestationskrav. Prestationsångest utgörs av en känsla och har ingen verklig koppling till din faktiska prestation. Oftast handlar känslan om rädslan inför en prestation, nedvärderande tankar kring hur det kan gå samt vilka krav man har på sig själv.2

Utveckling vs resultatfokus inom idrotten

I sin doktorsavhandling om stress och elitsport, påpekar Frank Abrahamsen att utövare med resultatorienterade tränare får mer prestationsångest än de som fokuserar på utveckling och att bli bra på det dom gör.3

iStock-951655386_AL

Situationer där prestationsångest kan uppstå

Det finns ett flertal situationer som kan skapa prestationsångest, exempelvis tentor eller redovisningar i skolan, möten eller presentationer på jobbet, intervjun inför nya jobbet, tävlingar eller prestationer inom idrott eller mer intima situationer såsom att ha sex.1

Prestationsångest och barn

Som tidigare noterats är prestationsångest en känsla, som sällan är kopplad till den faktiska prestationen. Situationer som barn kan uppleva prestationsångest vid är: prov, redovisningar, idrottsprestationer, tävlingar eller att visa sig naken.2

Prestationsångest, stånd och sex

Både män och kvinnor kan uppleva prestationsångest i samband med sexuella relationer. Män kan till exempel uppleva svårigheter att få stånd när man känner den typen av oro.4

Tecken på att du lider av prestationsångest

  • Kroppsliga tecken såsom ökade svettningar, darrningar, känsla av panik, högre puls, illamående, klump i magen eller halsen samt hjärtklappning.
  • Negativa tankar kring utfallet av prestationen, om att misslyckas, hur det kan utspela sig och hur man framstår inför andra.
  • Undvikande av situationer som skulle kunna skapa negativa känslor såsom ångest eller oro.2 Läs mer om oro här.

Så blir du av med prestationsångesten

Prestationsångest går inte att bota och det finns inget vetenskapligt test för det, då det inte är en sjukdom. Det kan till och med vara bra att bli lite skärpt i pressade situationer. Prestationsångest ska inte förväxlas med social fobi, som går att behandla.1 Tar prestationsångesten över finns det olika tekniker man själv kan använda sig av, som till exempel mindfulness och yoga. Denna typ av tekniker kan ge oss en inre ro, men det hjälper inte att vi bara förstår, vi måste praktisera det över en längre tid för att få effekt.5

6 tips mot oro inför prestationer5

  1. Avslappningsövningar
  2. Förbered dig väl inför det som du har prestations oro för
  3. Öva dig på situationer där du ska prestera
  4. Prata med någon om oron
  5. Om möjligt, prata med den som ska värdera prestationen
  6. Jämför dig inte med andra

Här kan du också få råd och hjälp med prestationsångesten

Förutom självhjälpstekniker kan man även rådfråga på apoteket eller din läkare.

Vanliga frågor och svar om prestationsångest

  Vad orsakar prestationsångest?

Prestationsångest är en överdriven rädsla inför en situation där det inte finns någon egentlig fara eller ett hot för vår överlevnad. Prestationsångest kan uppstå på grund av tidigare erfarenheter, misslyckanden, press från omgivningen eller att man jämför sig med andras prestationer.2

  Hur vet jag om jag har prestationsångest?
Prestationsångest visar sig oftast genom kroppsliga tecken såsom darrningar, högre puls eller hjärtklappningar, ökade svettningar, klump i magen eller halsen. Man kan även få negativa tankar kring hur det hela ska sluta, om hur och varför man kommer misslyckas och vad andra kommer tycka och tänka.2
  Hur kan jag bota min prestationsångest?
Prestationsångest är ingen sjukdom och går därmed inte att bota. Det kan till och med vara en fördel att bli lite extra skärpt i vissa situationer. Upplevs känslan som övermäktig kan man rådfråga på apotek eller hos sin läkare.1
  Prestationsångesten hindrar mig från att göra vad jag vill, vad kan jag göra mot min prestationsångest?
Förutom självhjälpstekniker kan du även rådfråga på apoteket eller kontakta din läkare.

WEB-SE-202302-23-1