Arkiv

Kategorier

Meta

Solvenix – läkemedel mot svullna och tunga ben

Solvenix® läkemedel mot svullna och tunga ben

Solvenix är ett växtbaserat läkemedel för symtomlindring av kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta och klåda. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Solvenix innehåller extrakt av frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.), tas dagligen för optimal effekt. För vuxna över 18 år.

  • Reducerar svullnad
  • Minskar tyngdkänsla
  • Lindrar smärta

Här kan du köpa Solvenix:

Beskrivning

Vad är kronisk venös insufficiens

Venös insufficiens är ett tillstånd som uppkommer när klaffarna i venerna är defekta, vilket gör att blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat. När tillståndet är kroniskt benämns det som kronisk venös insufficiens och har ett flertal kännetecknande symtom såsom värk, spänningskänsla, svullnad, tyngdkänsla och klåda i ben samt vadkramper. Symtomen förvärras ofta om man står eller går under längre period. Symtomen kan förvärras med tiden och problematiken kommer inte förvinna av sig själv. Kronisk venös insufficiens bör behandlas så tidigt som möjligt för att förhindra ytterligare komplikationer. Läs mer om kronisk venös insufficiens här.

Behandla kronisk venös insufficiens med Solvenix

Solvenix används för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Används dagligen för optimal effekt, minst 4 veckors behandling kan behövas för symtomlindring. För vuxna över 18 år.

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna från 18 år: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll). Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska. Kronisk venös insufficiens måste vara konstaterad av läkare före påbörjad behandling. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare.

Inga interaktioner

Det finns inga kända interaktioner med andra läkemedel.1

Godkänt av läkemedelsverket

Läkemedelsverket granskar ansökningar och godkänner läkemedel om de uppfyller alla krav som ställs på ett läkemedel i Sverige. Ett grundläggande krav på ett läkemedel är att nyttan med användningen överväger eventuella risker. Det ska finnas en tydlig nytta, till exempel att bota eller förebygga en sjukdom. Solvenix är godkänt av läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Solvenix finns enbart att köpa på apotek. 

Läkemedel: läs bipacksedel före användning1


Referenser:

1. FASS (21-06-02) (https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20090224000355)

Solvenix hårda depotkapslar, extrakt av frö från hästkastanj. Receptfritt växtbaserat läkemedel. 1 kapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.), motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. Används för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Vuxna: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år. Använd inte vid allergi mot innehållsämne. Om symtomen försämras efter behandlingsstart, eller om effekt inte har uppnåtts efter 6 veckor, bör andra orsaker till benödem utredas. Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. Tidigare ordinerad kompressionsbehandling (stödstrumpa) bör ej avslutas utan samråd med läkare. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd. 60 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2021-07-19. 

Innehåll

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna från 18 år: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll). Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska.

För behandling behöver kronisk venös insufficiens vara konstaterad av läkare. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare.

Innehåll

En depotkapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från Aesculus hippocastanum L., frö (hästkastanj), motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin.

Övriga innehållsämnen är:

Dextrin, gelatin, kopovidon, talk, renat vatten, ammoniometakrylatsampolymerer (Eudragit RS och Eudragit RL), titandioxid (E171), trietylcitrat, natriumlaurilsulfat, järnoxid (E172).

Läkemedel: läs bipacksedel före användning1


Solvenix hårda depotkapslar, extrakt av frö från hästkastanj. Receptfritt växtbaserat läkemedel. 1 kapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.), motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. Används för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Vuxna: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år. Använd inte vid allergi mot innehållsämne. Om symtomen försämras efter behandlingsstart, eller om effekt inte har uppnåtts efter 6 veckor, bör andra orsaker till benödem utredas. Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. Tidigare ordinerad kompressionsbehandling (stödstrumpa) bör ej avslutas utan samråd med läkare. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd. 60 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2021-07-19. 

Publicerad september 1, 2022
Senast uppdaterad november 24, 2022

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal