Arkiv

Kategorier

Meta

Inre oro – behandling och egenvård

Inre oro

Inre oro behandling och egenvård

Det är mycket vanligt att känna sig orolig, spänd eller irriterad. Och människor reagerar olika när det blir oroliga. En vanlig och uppmärksammad följd av inre oro är insomningsbesvär och sömnsvårigheter.1 Vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär kan det receptfria läkemedlet Sedix användas.2

Oro är ett brett begrepp som rymmer olika psykiska tillstånd som till exempel anspänning och irritabilitet. Inre oro kan i sin tur leda till rastlöshet och koncentrationssvårigheter på dagen eller insomningssvårigheter på kvällen. Irritabilitet samt sömnsvårigheter är vanligt i samband med oro.3

DET HÄR ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas oavsett tid på dygnet och produkten har inga kända biverkningar. Sedix köps receptfritt på alla apotek.

 • Vid oro
 • Vid nervositet
 • Vid tillfälliga insomningsbesvär

Orsaker till oro och nervositet

Vårt nervsystem har inte förmågan att skilja på verkliga hot, tillfällig stress, inbillat hot eller oro med tankar som snurrar i huvudet. Stressreaktionen går igång på samma sätt oberoende av vilket hot vi upplever att vi är utsatta för och grundar sig i rädsla.3 Som vid många psykiska besvär kan man inte med absolut säkerhet säga varför några drabbas mer av inre oro än andra. Naturligtvis finns det flera orsaker, bland annat arv och olika miljömässiga faktorer. Hur vi tänker och känner beror till exempel på vår uppfostran och vad vi varit med om i livet. Alla dessa faktorer spelar en roll för hur mycket man oroar sig, och hur ängslig man är. När oron börjar ta över ditt liv och hindrar dig ifrån att göra saker du annars velat eller kunnat har oron blivit så pass stark att den benämns som ångest. Vid ångest bör du kontakta din läkare.4

Oro och prestation

Tillfällig nervositet vid fysisk prestation som vid exempelvis träning eller psykisk påfrestning vid presentationer, tentamen eller vid arbetsintervjun är naturligt och kan till och med leda till att du presterar bättre.3,4 Oro är en naturlig del av livet men när den börjar påverka ditt vardagsliv negativt kan den utgöra ett hinder. Vi oroar oss ofta om det som är fundamentalt eller ligger oss varmt om hjärtat, såsom relationer, familj, ekonomi, sjukdomar, jobb och studier.2

Hur märks oro på dagen?

Eftersom oro visar sig olika hos olika individer, finns det inte ett enkelt svar. Somliga blir rastlösa och har svårt att koncentrera sig, medan andra blir passiva och hämmade av sin oro. En del får fysiska symtom såsom att man tappar aptiten och får ont i magen, medan andra hetsäter. 3 Oro kan påverka såväl personliga relationer som förmågan att prestera i arbetslivet.1 Det är vanligt att uppleva insomningsbesvär i samband med oro under dagen. Kroppen har svårare att komma ner i varv och slappna av då oron har motsatt effekt och aktiverar kroppen. Andra kroppsliga symtom vid oro kan vara spänningar i muskler (ofta nacke och axlar), rastlöshet och koncentrationssvårigheter samt kortare stubin som visas via irritation.2,3

Oro och insomningsbesvär

Om man går och lägger sig med oro i kroppen kan det göra det svårare att komma till ro och somna. Orolig sömn och mardrömmar kan också vara en följd av oron. Sömnbrist kan i sin tur leda till att man får svårt att koncentrera sig på dagen och det kan också gå ut över humöret. En av de vanligaste orsakerna till sömnproblem är oro och stress, det är därför viktigt att ta tid för återhämtning när jobbet eller privatlivet stressar dig. Du kan annars uppleva att hjärnan går på högvarv när man ska sova eller att du inte kan somna fastän du känner dig trött.1

Behandling av inre oro med Sedix

Sedix är ett receptfritt läkemedel som används vid mild oro och nervositet oavsett tid på dygnet. Sedix kan även användas vid tillfälliga insomningsbesvär när oron gör det svårt att somna. Sedix säljs i flera europeiska länder. Läkemedlet är registrerat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel hos Läkemedelsverket.

Läs om vanliga frågor och svar om Sedix här

10 tips mot inre oro och irritabilitet:

Om man lär sig att hantera krävande situationer och dessutom lever hälsosamt kan man förhindra psykiska hälsoproblem. Här är några tips på vad du kan göra:

 1. Gå och lägg dig tidigt. Det är lättare att hantera oro och motgångar när man är utvilad. Då får du också mer energi till att träna.
 2. Träna dagligen. Minst 30 minuter fysisk aktivitet rekommenderas. De ämnen som produceras i kroppen genom regelbunden träning lindrar ångest, ökar både självförtroendet och livsglädjen.
 3. Begränsa kaffedrickandet. För mycket koffein ökar adrenalinnivån i kroppen och gör oss mer nervösa och stressade.
 4. Ät varierat och hälsosamt. Stress och nervositet påverkar matlusten; vissa äter då för mycket, andra för lite. Se till att du äter tillräckligt med hälsosam och varierad mat.
 5. Tillbringa tid tillsammans med familj och vänner. Vårda dina nära relationer. Bra förhållanden är viktigt både för det fysiska och psykiska välbefinnandet.
 6. Sätt upp gränser för dig själv. Sätt av en viss tid varje dag till att tänka igenom problem och annat som oroar dig. Sedan kan du ta ”farväl av bekymren”.
 7. Fokusera på det du kan påverka och acceptera det som du inte kan förändra.
 8. Slappna av. Avslappningstekniker kan reducera ängslan och hjälpa dig att hantera stressen. Exempel är andningsövningar, lugn musik, meditation och yoga.
 9. Skapa en acceptans för dina känslor och tillåt dem att komma. Om du däremot känner att känslorna hindrar dig från att leva såsom du önskar bör du kontakta din läkare för vidare hjälp.
 10. Gå till en professionell terapeut. Då kan du få hjälp med att bena ut dina problem och lära dig sätt att hantera krävande situationer.3,4

Här kan du också få råd och hjälp med oron

Det är normalt att lida av tillfällig oro, irritabilitet eller stress. Skulle dina problem pågå under en längre tid och hindra dig från att göra det du önskar eller att du börjat undvika exempelvis vissa situationer bör du kontakta din läkare.4,5

Vanliga frågor och svar

Vad är oro?

Oro är ett brett begrepp som rymmer olika psykiska tillstånd som till exempel anspänning och irritabilitet. Oro kan i sin tur leda till insomningsbesvär och koncentrationssvårigheter på dagen.3

Vad kan oro leda till?

Om man går och lägger sig med oro i kroppen kan det göra det svårare att komma till ro och somna. Sömnbrist kan i sin tur leda till att man får svårt att koncentrera sig på dagen. Och det kan också gå ut över humöret.1

Vad finns det för symtom på oro?

Vanliga tecken på oro är insomningsbesvär, orolig sömn, mardrömmar, spänningar i muskler, rastlöshet, koncentrationssvårigheter och irritation.3


Referenser:

1. Stressforskningsinstitutet (21-04-29) (https://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.230059.1427289971!/menu/standard/file/Introduktion%20till%20s%C3%B6mn%20webb.pdf)

2. FASS (21-04-29) (https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20130531000010#dosage)

3. 1177, Vårdguiden (21-04-29) (https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/psykisk-halsa/att-vara-orolig/)

4. BUP (21-04-29) (https://www.bup.se/diagnoser/andra-svarigheter/stress-och-oro/oro/))

5. 1177, Vårdguiden (21-04-29) (https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/angest–starka-kanslor-av-oro/)

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Om produkten

Publicerad juni 22, 2016
Senast uppdaterad juni 8, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal