Inre oro – behandling och egenvård

Det är mycket vanligt att känna sig orolig, spänd eller irriterad. Det förekommer dessutom ofta att man sover dåligt till följd av inre oro. I denna artikel kan du läsa om råd vid inre oro och om ett receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

Oro är ett brett begrepp som rymmer olika psykiska tillstånd som till exempel anspänning eller irritabilitet. Denna inre oro kan i sin tur leda till insomningsbesvär och koncentrationssvårigheter på dagen. Att lätt bli irriterad och att ha sömn- eller koncentrationssvårigheter är väldigt vanligt.

Läs om Sedix här

Orsaker till oro och anspänning

Som vid många psykiska besvär kan man inte med absolut säkerhet säga varför några drabbas mer av inre oro än andra. Naturligtvis finns det flera orsaker, bland annat arv och olika miljömässiga faktorer. Hur vi tänker och känner beror till exempel på vår uppfostran och vad vi varit med om i livet. Alla dessa faktorer spelar en roll för hur mycket man oroar sig, och hur ängslig man är.

Vad kan den inre oron leda till?

Om man går och lägger sig med oro i kroppen kan det göra det svårare att komma till ro och somna. Sömnbrist kan i sin tur leda till att man får svårt att koncentrera sig på dagen. Och det kan också gå ut över humöret.

Behandling av oro

Hösten 2016 blev det receptfria läkemedlet Sedix® tillgängligt på den svenska marknaden. Sedix är använt vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix säljs i flera europeiska länder. Läkemedlet är registrerat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel hos Läkemedelsverket.

Läs om receptfritt läkemedel vid oro och insomningsbesvär

DETTA ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat att ge kvardröjande effekt eller att man bli trött dagen efter. Fysiskt beroende har inte rapporterats. Sedix köps receptfritt på apotek.

  • Vid oro
  • Vid tillfällig insomningsbesvär
  • Inget beroende rapporterat

Råd mot inre oro och irritabilitet:

Det är inte krav och många arbetsuppgifter i sig som skapar oro utan det sätt vi hanterar det på. Om man lär sig att hantera krävande situationer och dessutom lever hälsosamt kan man förhindra psykiska hälsoproblem. Här är några tips på vad du kan göra:

Gå och lägg dig tidigt. Det är lättare att hantera oro och motgångar när man är utvilad. Då får du också mer energi till att träna. Sömntimmarna innan midnatt är guld värda.

Träna dagligen. Minst 30 minuter rekommenderas. De ämnen som produceras i kroppen genom regelbunden träning lindrar ångest och ökar både självförtroendet och livsglädjen.

Begränsa kaffedrickandet. För mycket koffein ökar adrenalinnivån i kroppen och gör oss mer nervösa och stressade.

Ät varierat och hälsosamt. Stress och nervositet påverkar matlusten; vissa äter då för mycket, andra för lite. Se till att du äter tillräckligt med hälsosam mat, och variera kosten.

Tillbringa tid tillsammans med familj och vänner. Vårda dina nära relationer. Bra förhållanden är viktigt både för det fysiska och psykiska välbefinnandet.

Sätt upp gränser för dig själv. Sätt av 15 minuter varje dag till att tänka igenom problem och annat som oroar dig. Sedan kan du ta ”farväl av bekymren”.

Slappna av. Avslappningstekniker kan reducera ängslan och hjälpa dig att hantera stressen. Exempel är andningsövningar, lugn musik, meditation och yoga.

Gå till en professionell terapeut. Då kan du få hjälp med att bena ut dina problem och lära dig sätt att hantera krävande situationer.

Källa: webmd.com

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Vuxna och barn över 12 år: Lindriga symtom på nervös anspänning: 1-2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1-2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga.

 

Publicerat: 22. juni 2016. Ändrad senast: 5. april 2018