Arkiv

Kategorier

Meta

Lunixen® receptfritt läkemedel använt vid sömnrubbningar

Lunixen® receptfritt läkemedel använt vid sömnrubbningar

Lunixen är ett receptfritt läkemedel som förbättrar sömnkvalitet och sömnlängd. Lunixen innehåller Valeriana officinalis L., som har klinisk dokumenterad effekt på sömnproblem såsom orolig sömn och nattliga uppvaknanden. Lunixen tas dagligen för optimal effekt. För vuxna och barn över 12 år.

  • Förbättrar sömnkvalitet
  • Motverkar sömnavbrott
  • Inget beroende rapporterat

Här kan du köpa Lunixen:

Lunixen kan beställas direkt från apotek genom att klicka på valfri apotekslogga

Beskrivning

Vad är insomni?

Insomni är den vanligaste sömnstörningen. Med insomni menas en upplevd otillräcklig nattsömn, vilket medför en nedsättning av individens välbefinnande och funktionsförmåga. Dagtidssymtom kan inkludera trötthet, brist på energi, irritabilitet och/eller nedsatt koncentrations- och minnesförmåga. Insomni påverkar både sömnlängd samt sömnkvalitet och karakteriseras genom:

  • Förlängd insomningstid
  • Avbruten sömn
  • För tidigt uppvaknande på morgonen¹

Lunixen innehåller Valeriana officinalis L., som har klinisk dokumenterad effekt på både sömnlängd och sömnkvalitet, och kan därmed hjälpa mot alla de sömnproblem som listas ovanför.   

Behandling med Lunixen

Lunixen är ett receptfritt, växtbaserat läkemedel mot sömnproblem. Det verksamma ämnet i läkemedlet har visat sig förbättra både sömnkvalitet och sömnlängden. På de sättet blir det lättare att sova gott genom hela natten. Lunixen motverkar nattliga uppvaknande och att man vaknar för tidigt på morgonen. Används dagligen för optimal effekt. För vuxna och barn över 12 år. 

Inget beroende rapporterat

Sömnproblem är bland de 5 vanligaste anledningarna till läkarbesök i Sverige, och patienter får ofta receptbelagd behandling för sina besvär. I många fall skulle dock ett receptfritt läkemedel till exempel Lunixen vara tillräckligt. Det finns inget beroende rapporterat vid användning av läkemedlet.

Godkänt av läkemedelsverket

Läkemedelsverket granskar ansökningar och godkänner läkemedel om de uppfyller alla krav som ställs på ett läkemedel i Sverige. Ett grundläggande krav på ett läkemedel är att nyttan med användningen överväger eventuella risker. Det ska finnas en tydlig nytta, till exempel att bota eller förebygga en sjukdom. Lunixen är godkänt av läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Lunixen finns enbart att köpa på apotek. 

Läkemedel: läs bipacksedel före användning.


Lunixen 500 mg tabletter, extrakt från vänderot. Receptfritt växtbaserat läkemedel. Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid lindrig oro 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar 1 tablett ½-1 timme före sänggående, vid behov 1 tablett tidigare under kvällen. Maximalt 4 tabletter per dygn. Inte för akut behandling eftersom effekten ökar gradvis. För optimal effekt rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska lugnande läkemedel. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som är påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Texten baserar sig på produktresumé: 2019-08-02.

Innehåll

Innehåll och dosering

Den aktiva substansen är torrt extrakt av rot från vänderot (Valeriana officinalis L.). 1 tablett innehåller 500 mg torrt extrakt av rot från vänderot (mostvarande 2 g – 3 g vänderot).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin (E132), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

Rekommenderad dos för vuxna, äldre och ungdomar över 12 år är:

Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen.

Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen.

Maximal daglig dos är 4 tabletter per dygn.

Tabletten ska sväljas med lite vätska. Tugga inte.

Detta läkemedel bör tas regelbundet i 2-4 veckor för att uppnå bästa effekt. Konsultera en läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors regelbunden användning.

Läkemedel: läs bipacksedel före användning.

Publicerad april 16, 2019
Senast uppdaterad september 8, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal