Vanliga frågor och svar om Lunixen

Har du frågor kring Lunixen? Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring produkten på denna sida. Lunixen® (Valeriana Officinalis L.) är ett receptfritt växtbaserat läkemedel som behandlar sömnrubbningar.

Lunixen produktbild
MER INFO & KÖP
  Hur verkar Lunixen?

Den lugnande effekten av preparat innehållande vänderot (Valeriana Officinalis) har sedan länge varit empiriskt känd och har bekräftats vid kontrollerade kliniska studier. Den aktiva substansen i Lunixen förbättrar sömnkvaliteten och motverkar sömnavbrott.

  Har Lunixen dokumenterad effekt?
Den lugnande effekten av preparat med vänderot, vilket sedan länge har varit empiriskt känd, har bekräftats vid kontrollerade kliniska studier. Vänderot har visats förbättra sömnkvalitet och motverka sömnrubbningar. Dessa effekter kan inte med säkerhet tillskrivas några kända beståndsdelar. Verkningsmekanismen är dock okänd.
  Hur ska jag ta Lunixen?
Lunixen behandlar sömnrubbningar och lindrig oro. Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar: 1 tablett 30-60 min före sänggående. Lunixen innehåller 500 mg extrakt av Valeriana officinalis L. vilket innebär att en tablett vid sömnrubbningar oftast räcker. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen. Maximal daglig dos: 4 tabletter per dygn.
  Hur lång tid tar det innan jag upplever effekt då jag tagit Lunixen?
Lunixen tas 30-60 min innan sänggående vid sömnrubbningar. Vid behov tas ytterligare en tablett tidigare på kvällen. Vid lindrig oro tas 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Maximal dos dagligen: 4 tabletter per dygn. Kontinuerlig behandling rekommenderas i 2-4 veckor för att uppnå optimal effekt. Då Lunixen innehåller 500 mg extrakt av Valeriana officinalis L. är dosering vid sömnrubbningar enkel, en tablett till kvällen.
  Var kan jag köpa Lunixen?
Du kan köpa Lunixen på alla apotekskedjor i Sverige. Om ditt lokala apotek inte har Lunixen inne kan du be dem beställa det. Det finns också ett antal apotek i Sverige som har rätt att sälja läkemedel via internet. Notera dock att priset kan variera både på fysiskt apotek och internetapotek.
  Hur mycket kostar Lunixen?

Det är fri prissättning på receptfria läkemedel och det är därmed upp till varje apotek att sätta priset, därför varierar det beroende på apotekskedja, du hittar priserna på respektive apotekskedja här.

  Vad innehåller Lunixen?

Den aktiva substansen är torrt extrakt av vänderot (Valeriana Officinalis L.) Varje tablett innehåller hela 500 mg torrt extrakt av rot från vänderot. Övriga innehållsämnen är:

  • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.
  • Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin (E132), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172)
  Ger Lunixen några biverkningar vid användning?

Gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, magkramper) kan uppkomma efter intag av preparat med vänderot. Frekvensen är okänd.

  Vad är skillnaden mellan Lunixen och Sedix?
Det innehåller olika verksamma ämnen (Lunixen innehåller vänderot och Sedix passionsblomma), och används vid olika typer av sömnbesvär. Sedix rekommenderas vid tillfälliga insomningsbesvär och lindrig oro, medan Lunixen rekommenderas vid dålig sömn såsom nattliga uppvaknanden, för tidigt uppvaknande och dålig sömnkvalitet. Utöver det är Sedix ett traditionellt växtbaserat läkemedel och Lunixen är ett väletablerat växtbaserat läkemedel, läs om skillnaden mellan olika växtbaserade läkemedel här.
  Hur ser Lunixen ut och hur många tabletter är det i en förpackning?

Lunixen är ljusblå avlånga tabletter och finns i förpackningar om 28 tabletter, i ett blisterark.

  Innehåller Lunixen gluten, laktos, gelatin eller socker?

Nej, Lunixen innehåller inte gluten, laktos, socker eller gelatin.

  Innehåller Lunixen Etanol?
För att extrahera det verksamma ämnet ur vänderot används etanol (alkohol). Det är mycket vanligt att använda alkohol i samband med framställning av växtbaserade läkemedel. Alkoholen försvinner under torkningsprocessen av vänderoten. Slutprodukten Lunixen innehåller inte etanol.
  Blir jag trött av Lunixen?

Lunixen är använt vid lindriga symtom på oro och sömnrubbningar. Lunixen gör dig inte tröttare men eftersom Lunixen är lugnande kan det dämpa oro. Lunixen förbättrar även sömnkvalitet och motverkar sömnavbrott samt för tidigt uppvaknande.

  Kommer jag bli trött eller dåsig när jag använder Lunixen under dagtid?
Lunixen är avsett att användas när som helst på dygnet och är inte rapporterat att ha avtrubbande eller tröttande effekt. Lunixen kan därför användas även under dagtid.
  Hur är det möjligt att ta Lunixen på kvällen vid sömnrubbningar, samtidigt som Lunixen kan tas på dagtid vid lindrig oro utan att verka tröttande?
Lunixen är inte tröttande utan verkar lugnande och förbättrar sömnkvaliteten genom att förkorta insomningstid, motverka sömnavbrott och för tidigt uppvaknande på morgonen.
  Får man bättre effekt om jag använder Lunixen längre tid?
Ja, behandlingseffekten av Lunixen byggs upp under tid. Eftersom den terapeutiska effekten gradvis ökar av vänderot är Lunixen inte lämpligt vid akut behandling av lindrig oro eller insomningsbesvär. Då rekommenderas istället Sedix. För att uppnå en optimal effekt av behandlingen med Lunixen rekommenderas kontinuerlig användning under 2 – 4 veckor.
  Jag har haft en obehaglig upplevelse (biverkning) som jag tror är orsakad av Lunixen. Vad gör jag?

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din läkare för att fastslå den bakomliggande orsaken till dina besvär.

  Jag har hört att man kan bli beroende av sömntabletter. Kan jag bli beroende av Lunixen?

Beroende kännetecknas bland annat av att man får biverkningar när behandlingen avslutas och/eller att det med tiden behövs en större dos för att få effekt. Det är emellertid inte rapporterat om beroende efter användning av extrakt från vänderot, det verksamma ämnet i Lunixen.

  Ska jag ta Lunixen tillsammans med mat?

Lunixen kan tas när som helst på dygnet och behöver inte tas med mat. Tabletterna bör sväljas hela med vätska och skall inte tuggas.

  Kan jag köra bil när jag tagit Lunixen?
Lunixen kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Personer som känner sig påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner.
  Från vilken ålder är Lunixen godkänd?

Lunixen kan användas av barn från 12 års ålder. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning till barn under 12 år.

  Kan jag ta Lunixen tillsammans med andra läkemedel?
Lunixen kan användas i kombination med Sedix. Användning av Lunixen rekommenderas däremot inte om du tar andra lugnande läkemedel. Tala med din läkare innan du tar Lunixen om du tar några syntetiska lugnande läkemedel (tex bensodiazepiner). Andra kända interaktioner mellan Lunixen och andra läkemedel finns inte. Rådgör med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Lunixen. Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.
  Kan jag använda Lunixen under min graviditet?
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. I brist på tillräcklig erfarenhet rekommenderas inte Lunixen under graviditet eller amning.
  Jag glömde att ta tabletten på morgonen. Ska jag ta dubbel dos nästa gång?

Du behöver inte ta dubbel dos för att ersätta glömd dos, nästa dos tas sedan vid ordinarie tidpunkt.

  Jag har använt Lunixen under en period och märker ingen förändring. Kan jag öka dosen?

Om du inte märker förbättring med rekommenderad dos kan dosen ökas. Dock rekommenderas 1 tablett högst 3 gånger dagligen om det är lindring oro du behandlar. Vid sömnrubbningar rekommenderas 1 tablett 30-60 minuter innan sänggående. Vid behov kan ytterligare 1 tablett tas tidigare på kvällen. Maximal dos är 4 tabletter per dygn. Om symtomen inte förbättras efter 2 veckors användning bör du kontakta din läkare.

  Jag är liten och lätt (48kg), är det rekommenderat att justera dosen efter kroppsvikt?

Doseringen av Lunixen är inte knuten till kroppsvikt. Rekommenderad dos för vuxna, äldre och ungdomar över 12 år är följande: Vid lindrig oro tas 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar tas 1 tablett 30-60 minuter före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen. Maximal dos är 4 tabletter per dygn.

  Jag somnar snabbt, men vaknar efter några få timmar, kommer jag sova längre med Lunixen?

Lunixen är använt vid lindrig oro och sömnrubbningar. Om du sover dåligt, tex vaknar ofta under natten eller alldeles för tidigt på morgonen är Lunixen väl värt att prova. Lunixen förbättrar sömnkvalitet och minskar sömnavbrott.

  Jag använder andra sömnmediciner, kan jag ta Lunixen också?
Rådgör med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Lunixen. Samtidig användning av andra lugnande mediciner (till exempel bensodiazepiner) rekommenderas inte.
  Är Lunixen godkänt av myndigheterna?
Lunixen är godkänt av Läkemedelsverket och kategoriserat som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket ställer samma strikta krav på kvalitet som för alla andra läkemedel. Läkemedelsverket värderar kvalitet, säkerhet och effekter av läkemedel innan det blir registrerat eller godkänt för marknadsföring i Sverige. Lunixen säljs receptfritt på apotek i Sverige.
  Kan jag vara säker på att det är tryggt att använda Lunixen?
Lunixen är godkänt av Läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Det ställs samma krav på produktionskvalitet, klinisk effekt och standardisering som för alla läkemedel. Läs bipacksedeln för mer information.
  Hur länge har Lunixen varit på marknaden?

Lunixen introducerades i Sverige under våren 2019 men andra produkter med den aktiva ingrediensen i Lunixen dvs vänderot (Valeriana Officinalis L.) har sedan länge sålts både Sverige och utomlands. . Lunixen innehåller dock 500 mg extrakt av Valeriana officinalis L. vilket gör att doseringen blir enklare vid sömnrubbningar med Lunixen.

  Hur ska jag förvara Lunixen?

Det finns inga speciella anvisningar om hur Lunixen ska förvaras, men läkemedlet ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Relaterade artiklar

AM-_0007_iStock-1090813304
Receptfria sömntabletter på apotek?
SÖMN
Att ha problem med sömnen är ett vanligt och ökande problem. Vissa problem kräver receptbelagd sömnmedicin som förskrivs av läkare men många vill undvika det; som tur är finns det numera en hel rad receptfria läkemedel på apotekens egenvårdshyllor – dags att prova?
LU-lady-bed-blue-sheets_AM
Så här kan du bli kvitt sömnbesvären - med ett receptfritt läkemedel
SÖMN
Att sova dåligt ät vanligt. Lunixen är ett receptfritt läkemedel med dokumenterad effekt vid sömnrubbningar.
worried-senior-woman-in-bed-at-night-suffering-with-insomnia-picture-id864362760_AM
Sömnbesvär - fakta och receptfri behandling
SÖMN
Svåra sömnproblem kan kräva receptbelagd sömnmedicin men vid milda till måttliga problem är receptfria Lunixen ett alternativ.

Lunixen 500 mg tabletter, extrakt från vänderot. Receptfritt växtbaserat läkemedel. Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid lindrig oro 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar 1 tablett ½-1 timme före sänggående, vid behov 1 tablett tidigare under kvällen. Maximalt 4 tabletter per dygn. Inte för akut behandling eftersom effekten ökar gradvis. För optimal effekt rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska lugnande läkemedel. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som är påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Texten baserar sig på produktresumé: 2019-08-02.

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

WEB-SE-202302-11-1