Arkiv

Kategorier

Meta

Vanliga frågor och svar om Lunixen®

Vanliga frågor och svar om Lunixen

I maj 2019 lanserades ett nytt växtbaserat läkemedel i Sverige, Lunixen® (Valeriana Officinalis L.). Lunixen är använt vid lindrig oro och sömnrubbningar. Har du frågor kring Lunixen? Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring produkten på denna sida.

Var kan jag köpa Lunixen?

Du kan köpa Lunixen på alla apotekskedjor i landet. Om ditt lokala apotek inte har Lunixen inne kan du be dem beställa det. Det finns också ett antal apotek i Sverige som har rätt att sälja läkemedel via internet. Notera dock att priset kan variera både på fysiskt apotek och internetapotek.

Hur mycket kostar Lunixen?

Det är fri prissättning på receptfria läkemedel och där med upp till varje apotek att sätta pris, riktpris är 199 kr.

Vad innehåller Lunixen?

Den aktiva substansen är torrt extrakt av vänderot (Valeriana Officinalis L.) Varje tablett innehåller hela 500 mg torrt extrakt av rot från vänderot. Övriga innehållsämnen är:

  • Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt kalciumvätefosfat, pregelatiniserad stärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.
  • Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, indigokarmin (E132), röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172).

Vad är skillnaden mellan Lunixen och Sedix?

Det innehåller olika verksamma ämnen (Sedix innehåller passionsblomma och Lunixen vänderot), och används vid olika sömnbesvär. Sedix rekommenderas vid tillfälliga insomningsbesvär, medan Lunixen rekommenderas vid dålig sömn såsom nattliga uppvaknanden, förtidig morgonuppvaknande och dålig sömnkvalitet.

Hur ser Lunixen ut och hur många tabletter är det i en förpackning?

Lunixen är ljusblå och avlånga tabletter. Lunixen finns i förpackningar om 28 tabletter, i ett blisterark.

Innehåller Lunixen gluten, laktos, gelatin eller socker?

Nej, Lunixen innehåller inte gluten, laktos, mjölkprotein eller gelatin från gris.

Innehåller Lunixen Etanol?

För att extrahera (utvinna) det verksamma ämnet ur vänderot används etanol (alkohol). Det är mycket vanligt att använda alkohol i samband med framställning av växtbaserade läkemedel. Alkoholen försvinner under torkningsprocessen av vänderoten. Slutprodukten Lunixen innehåller inte etanol.

Blir jag trött av Lunixen?

Lunixen är använt vid lindriga symtom på oro och sömnrubbningar. Lunixen gör dig inte tröttare men eftersom Lunixen är lugnande kan det dämpa oro. Lunixen förbättrar även sömnkvalitet och motverkar sömnavbrott samt för tidigt uppvaknande. 

Har Lunixen dokumenterad effekt?

Den lugnande effekten av preparat med vänderot, vilket sedan länge har varit empiriskt känd, har bekräftats vid kontrollerade kliniska studier. Vänderot har visats förbättra sömnkvalitet och motverka sömnrubbningar. Dessa effekter kan inte med säkerhet tillskrivas några kända beståndsdelar.

Kommer jag bli slö eller dåsig när jag använder Lunixen under dagtid?

Lunixen är avsett att användas när som helst på dygnet och är inte rapporterat att ha avtrubbande eller tröttande effekt, och kan alltså användas även under dagtid.

Hur är det möjligt att ta Lunixen på kvällen vid sömnrubbningar, samtidigt som Lunixen kan tas på dagtid vid lindrig oro utan att verka tröttande?

Lunixen är inte tröttande utan verkar lugnande och förbättrar sömnkvaliteten genom att förkorta insomningstid, motverka sömnavbrott och för tidigt uppvaknande på morgonen.

Hur verkar Lunixen?

Den lugnande effekten av preparat innehållande vänderot (Valeriana Officinalis) har sedan länge har varit empiriskt känd och har bekräftats vid kontrollerade kliniska studier. Den aktiva substansen i Lunixen förbättrar sömnkvaliteten och motverkar sömnavbrott. Verkningsmekanismen är dock okänd.  

Får man bättre effekt om jag använder Lunixen längre tid?

Ja, behandlingseffekten av Lunixen byggs upp under tid. Eftersom den terapeutiska effekten gradvis ökar av vänderot är Lunixen inte lämpligt vid akut behandling av lindrig oro eller insomningsbesvär. Då rekommenderas istället Sedix. För att uppnå en optimal effekt av behandlingen med Lunixen rekommenderas kontinuerlig användning under 2 – 4 veckor.

Hur lång tid tar det innan jag upplever effekt då jag tagit Lunixen?

Lunixen tas ½ – 1 timma innan sänggående vid sömnrubbningar. Vid behov tas ytterligare en tablett tidigare på kvällen. Vid lindrig oro tas 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Maximal dos dagligen: 4 tabletter per dygn.  Optimal effekt nås efter 2 – 4 veckors behandling.

Ger Lunixen några biverkningar vid användning?

Gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, magkramper) kan uppkomma efter intag av preparat med vänderot. Frekvensen är inte känd.

Jag har haft en obehaglig upplevelse (biverkning) som jag tror är orsakad av Lunixen. Vad gör jag?

Vi rekommenderar att du tar kontakt med din läkare för att fastslå orsaken till dina besvär.

Jag har hört att man kan bli beroende av sömntabletter. Kan jag bli beroende av Lunixen?

Beroende kännetecknas bland annat av att man får biverkningar när behandlingen avslutas och/eller att det med tiden behövs en större dos för att få effekt. Det är emellertid inte rapporterat om beroende efter användning av extrakt från vänderot som är det verksamma ämnet i Lunixen.

Ska jag ta Lunixen tillsammans med mat?

Lunixen kan tas när som helst på dygnet och behöver inte tas med mat. Tabletterna bör sväljas hela med vätska. Tabletterna skall inte tuggas.

Hur många Lunixen tabletter kan jag ta varje dag?

Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen. Maximal daglig dos: 4 tabletter per dygn.

Kan jag köra bil när jag tagit Lunixen?

Lunixen kan försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Personer som känner sig påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner.

Från vilken ålder är Lunixen godkänd?

Lunixen kan användas av barn från 12 års ålder. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning till barn under 12 år.

Kan jag ta Lunixen tillsammans med andra läkemedel?

Det finns inga kända interaktioner mellan Lunixen och andra läkemedel. Rådgör med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Lunixen. Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel. Tala med din läkare innan du tar Lunixen om du tar några syntetiska lugnande läkemedel (tex Bensodiazepiner).

Kan jag använda Lunixen under min graviditet?

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. I brist på tillräcklig erfarenhet rekommenderas inte Lunixen under graviditet eller amning.

Jag glömde att ta tabletten på morgonen. Ska jag ta dubbel dos nästa gång?

Du behöver inte ta dubbel dos för att ersätta glömd dos. Fortsätt att ta ”din dos” vid normal tid.

Kan jag ta Lunixen med mat?

Lunixen kan tas när som helst, dvs både tillsammans med mat eller mellan måltider. Tabletten sväljs hel med vätska.    

Jag har använt Lunixen under en period och märker ingen förändring. Kan jag öka dosen?

Om du inte märker förbättring med rekommenderad dos kan dosen ökas. Dock rekommenderas 1 tablett, högst 3 gånger dagligen om det är lindring oro du behandlar. Vid sömnrubbningar rekommenderas en tablett 1/2 -1 timma innan sänggående. Vid behov kan ytterligare en tablett tas tidigare på kvällen. Maximal daglig dos är 4 tabletter per dygn.  Om symtomen inte förbättras efter 2 veckors användning, kontakta läkare.  

Jag är liten och lätt (48kg), är det rekommenderat att justera dosen efter kroppsvikt?

Doseringen av Lunixen är inte knuten till kroppsvikt. Rekommenderad dos för vuxna, äldre och ungdomar över 12 år är följande: Vid lindrig oro tas 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar tas 1 tablett ½-1 timme före sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen. Maximal daglig dos är 4 tabletter per dygn.

Jag somnar snabbt, men vaknar efter några få timmar, kommer jag sova längre med Lunixen?

Lunixen är använt vid lindrig oro och sömnrubbningar. Om du sover dåligt, tex vaknar ofta under natten eller alldeles för tidigt på morgonen är Lunixen väl värt att prova. Lunixen förbättrar sömnkvalitet och minskar sömnavbrott.

Jag använder andra sömnmediciner, kan jag ta Lunixen också?

Rådgör med läkare eller apotek om du använder, nyligen använt eller planerar att använda andra läkemedel tillsammans med Lunixen. Samtidig användning av andra lugnande mediciner (till exempel bensodiazepiner) rekommenderas inte.

Är Lunixen godkänt av myndigheterna?

Lunixen är godkänt av Läkemedelsverket och kategoriserat som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket ställer samma strikta krav på kvalitet som för alla andra läkemedel. Läkemedelsverket värderar kvalitet, säkerhet och effekter av läkemedel innan det blir registrerat eller godkänt för marknadsföring i Sverige. Lunixen säljs receptfritt i Sverige.

Kan jag vara säker på att det är tryggt att använda Lunixen?

Lunixen är godkänt av Läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Det ställs samma krav på produktionskvalitet,klinisk effekt och standardisering som för alla läkemedel. Läs bipacksedeln för mer information. 

Hur länge har Lunixen varit på marknaden?

Lunixen introducerades i Sverige under våren 2019 men andra produkter med den aktiva ingrediensen i Lunixen dvs vänderot (Valeriana Officinalis) har sedan länge sålts både Sverige och utomlands.

Hur ska jag förvara Lunixen?

Det finns inga speciella anvisningar om hur Lunixen ska förvaras, men läkemedlet ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Referenser: Lunixen Bipacksedel, FASS

Lunixen® (Valeriana officinalis L.) Växtbaserat läkemedel använt vid lindrig oro och sömnrubbningar. Receptfritt. Från 12 år, rekommenderas inte till gravida eller ammande. Förmåga att framföra fordon kan påverkas, iaktta försiktighet. Rådfråga läkare om symtomen kvarstår/förvärras efter 2 veckors användning. Inga läkemedelsinteraktioner finns rapporterade. Optimal effekt av behandlingen uppnås efter 2-4 veckor. Läs bipacksedeln noga, ändrad senast 2019-09-13.  För mer info: www.fass.se

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Vuxna och barn över 12 år: Lindriga symtom på nervös anspänning: 1-2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1-2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till barn under 12 år, gravida, ammande eller vid samtidig användning av syntetiska sedativa läkemedel. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga, senast uppdaterad 2016.11.21.

Sana Pharma Medical AS | Enebakkeveien 117 A, 0680 Oslo, Norge | post@sanapharma.se | www.sanapharma.se

Publicerad maj 16, 2019
Senast uppdaterad juli 20, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal