SÖMN OCH ORO

Vid oro kan livet kännas som en dans på lego

Alla oroar sig ibland, det kan vara allt ifrån ekonomisk oro, press på jobbet, relationer, ensamhet, tankar och ovisshet kring framtiden till bekymmer över hälsa. När tankarna snurrar är det vanligt att man kan känna sig orolig, spänd eller irriterad.1 Olika situationer kan skapa mild oro och det är viktigt att fungera i vardagen. Vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär kan det receptfria läkemedlet Sedix användas.2

iStock-Sedix-954984426_AL

Oro är ett brett begrepp som rymmer olika psykiska tillstånd som till exempel anspänning och irritabilitet. Inre oro kan i sin tur leda till rastlöshet och koncentrationssvårigheter på dagen eller insomningssvårigheter på kvällen.3

Läs mer om det receptfria läkemedlet Sedix här

Fin balansgång mellan naturlig och överdriven oro

Oavsett om det handlar om en global pandemi eller helt vardagliga saker såsom att få ihop livspusslet kan det vara bra att blicka framåt med ett vaksamt öga. Genom att identifiera eventuella katastrofer eller problem, stora som små, kan vi i bästa fall förebygga och undvika dom. Tar oron kring framtiden för stor plats skapas dessvärre enbart en egen källa till lidande.4


DET HÄR ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon och kväll. Läkemedlet har inga kända biverkningar. Sedix köps receptfritt på alla apotek.

Sedix produkbild
  • Vid oro
  • Vid nervositet
  • Vid tillfälliga insomningsbesvär
Beställ Sedix här

Stressen att få ihop livspusslet med blickarna på dig

I dagens samhälle går allt snabbare, mycket på grund av teknologins framsteg. Vi förväntas hålla ett annat tempo och dessutom delar vi med oss av vår vardag i större utsträckning via sociala medier. Det är numera vanligt att tävla om vem som dricker mest kaffe, sover minst och ändå har mest att göra samt kan hålla flest bollar i luften. Det kan vara allt ifrån att rå om sina barn, jobb, relationer, husliga sysslor, träning och samtidigt ha middagsbjudningar på helgerna i ett städat hem. 76% av patienterna på en stressmottagning svarade att det var en kombination av arbetsliv och privatliv som låg bakom deras stress.5

Hur märks oro på dagen?

Eftersom oro visar sig olika hos olika individer, finns det inte ett enkelt svar. Somliga blir rastlösa och har svårt att koncentrera sig, medan andra blir passiva och hämmade av sin oro. En del får fysiska symtom såsom att man tappar aptiten och får ont i magen, medan andra hetsäter.3 Oro kan påverka såväl personliga relationer som förmågan att prestera i arbetslivet.1

Vid mild oro och irritabilitet kan det receptfria läkemedlet Sedix vara till hjälp.

Här kan du också få råd och hjälp med oron

Det är normalt att lida av tillfällig oro, irritabilitet eller stress. Skulle dina problem pågå under en längre tid och hindra dig från att göra det du önskar eller att du börjat undvika exempelvis vissa situationer bör du kontakta din läkare.4,6 Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas ej, förutom vid ordination av läkare.

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

WEB-SE-202302-34-1