Arkiv

Kategorier

Meta

Rätt produkt till rätt symtom

Rätt produkt till rätt symtom

Sedix och Lunixen är två receptfria läkemedel som används vid olika typer av lindriga sömnproblem. För att en behandling ska vara effektiv är det viktigt att rätt symtom behandlas med rätt produkt. Vi ska nu titta närmare på till vem och till vilka symtom respektive läkemedel kan rekommenderas.  

För att en behandling ska vara effektiv är det viktigt att rätt symtom behandlas med rätt produkt. Denna två och en halv minut långa film beskriver vilka kunder som ska rekommenderas Sedix och vilka som bör rekommenderas Lunixen.  

Film om Sedix och Lunixen producerad sommaren 2019.

Sedix® (Passiflora incarnata). OTC. Tablett, 200 mg. Traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning; oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Godkänt från 12 år. Samtidig användning med syntetiska sedativa läkemedel rekommenderas inte, om inte läkare förskrivit annat. I brist på tillräcklig data rekommenderas inte användning av Sedix till barn under 12 år, gravida eller ammande. Patienter som känner sig påverkade av detta läkemedel ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga biverkningar har rapporterats. TVBL. EF. Översyn av produktresumé 2016-11-21, för mer information: www.fass.se.

Lunixen® 500 mg (Valeriana officinalis L.). OTC. Tablett.Växtbaserat läkemedel använt vid lindrig oro och sömnrubbningar. Godkänt från 12 år. Rekommenderas ej till gravida/ammande eller till personer allergiska mot innehåll. Rådfråga läkare/sjukvårdspersonal om symtom kvarstår/förvärras inom 2 veckor. Förmåga att framföra fordon kan påverkas, iaktta försiktighet. Samtidig användning av syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas ej. Optimal effekt av behandlingen uppnås efter 2-4 veckor. Senaste översyn av produktresumé 2019-09-13. För mer info: www.fass.se

Sana Pharma Medical AS | Enebakkeveien 117 A, 0680 Oslo, Norge | post@sanapharma.se | www.sanapharma.se

Publicerad juni 4, 2019
Senast uppdaterad juli 20, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal