SÖMN OCH ORO

Receptfri behandling vid sömnrubbningar

Enligt en ny undersökning har 6 av 10 svenskar upplevt sömnproblem de senaste sex månaderna.1 Forskning visar en markant ökning av sömnproblem de senaste två åren.2 I första hand ska icke-farmakologisk behandling tillämpas vid sömnstörningar.3 Trots detta får majoriteten som söker för sömnproblem i primärvården en farmakologisk behandling förskriven.4 För patienter som lider av milda till måttliga sömnproblem kan ett receptfritt läkemedel vara ett alternativ, såsom Lunixen.5 

LU_AM_1200x800_0000_iStock-864363122

Vad är insomni?

De flesta som söker hjälp för sina sömnbesvär gör det i primärvården och för att man upplever otillräcklig sömntid och/eller dålig sömnkvalitet, även benämnt insomni. Insomni påverkar både sömnlängd samt sömnkvalitet och karakteriseras genom:

  • Patienten upplever problem med att inte falla i sömn, eller att bibehålla sömn, eller sömn som inte ger välbehövlig vila.
  • Sömnstörningen förekommer minst 3 gånger/vecka i minst 1 månad.
  • Sömnstörningen orsakar tydliga besvär för patienten eller stör hans/hennes dagliga liv.3

LUNIXEN® behandlar sömnrubbningar

Lunixen är ett växtbaserat receptfritt läkemedel innehållande Valeriana officinalis L., som har kliniskt dokumenterad effekt på att förbättra sömnkvalitet och sömnlatens. Lunixen kan därför hjälpa mot sömnproblem såsom orolig sömn, nattliga uppvaknanden samt tidigt morgonuppvaknande. Lunixen bör tas dagligen för optimal effekt. Det finns inga rapporter om beroendeutveckling. För vuxna och barn över 12 år.

Lunixen produktbild
  • Förbättrar sömnkvalitet
  • Motverkar sömnavbrott
  • Inget beroende rapporterat
Beställ Lunixen här

Behandlingstid

Daglig användning rekommenderas för att behandlingen ska kunna bidra till att förändra sömnmönstret och förbättra sömnkvalitet. Det kan ta 2-4 veckor, för att uppnå optimal behandlingseffekt med Lunixen (500mg).

Dosering

Vid sömnrubbningar: 1 tablett ½-1 timme före sänggående.
Vid lindrig oro: 1 tablett högst 3 gånger dagligen.
Maximal daglig dos: 4 tabletter per dygn.

Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Lunixen rekommenderas inte till gravida eller ammande, produktens effekt på fertilitet har inte studerats. För barn under 12 år enbart i samråd med läkare.5

Majoriteten av rapporterade sömnbesvär är milda eller måttliga

se-figur-image-1

Under 2021 upplevde sammanlagt 43% av befolkningen mellan 16-84 år sömnbesvär, endast 8% upplevde svåra sömnbesvär medan resterande var milda till måttliga.7 Vid milda till måttliga sömnproblem kan receptfria läkemedel såsom Lunixen vara ett alternativ.9

Förbättrad sömnlatens och sömnkvalitet med vänderot

Valeriana officinalis som Lunixen innehåller har god tolerabilitet, inget beroende är rapporterat8 och finns att köpa receptfritt på samtliga apotek.Flera studier visar att extrakt från vänderot ger bättre sömnkvalitet9-11

Läs mer om Lunixen här.

Referenser:
1. Gallupundersökning, Respons analys för Sana Pharma Medical 2021 (21-06-30)
2.  Sleep problems during COVID-19 pandemic and its’ association to psychological distress: A systematic review and meta-analysis (21-08-18)
3. Läkemedelsboken (21-07-20) https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html 
4. 1177 vårdguiden (21-07-21) https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/behandling–hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/lakemedel-utifran-diagnos/lakemedel-vid-somnsvarigheter/ 
5. FASS (21-07-21) https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20180529000041 
6.Läkemedelsverket (21-07-29) https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/forskrivning-av-beroendeframkallande-lugnande-medel-och-somnmedel-minskar?utm_campaign=lv_nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
7. FASS (21-12-15) https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20130531000010 
8. Gallupundersökning, Respons analys för Sana Pharma Medical 2021 (21-12-28)
9. Folkhälsomyndigheten (22-01-13) http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__dPsykhals/hlv1psyaald.px/ 
10. Dorn M, Wirksamkeit und Vertäglichkeit von Baldrian versus Oxazepam bei nichtorganischen und nichtpsychiatrischen Insomnien: eine randomisierte, doppelblinde, klinische Vergleichsstudie. Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd 2000, 7, 79–844.
11. Görtelmeyer, R. Sleep questionnaire A and B (Sf-A, Sf-B). 1996, In Collegium Internationale Psychiatriae Scalarum (Eds.), International Skalen für Psychiatrie (4. Ed.). Weinheim: Beltz.

Lunixen 500 mg tabletter, (Valeriana officinalis L.). Sömnmedel och lugnande medel. ATC-nr. N05CM09. OTC, VBL, EF. Indikation: Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Dosering: Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid lindrig oro 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar 1 tablett ½-1 timme före sänggående, vid behov 1 tablett tidigare under kvällen. Maximalt 4 tabletter per dygn. Inte för akut behandling eftersom effekten ökar gradvis. För optimal effekt rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämne. Interaktioner: Kombination med syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas inte. Graviditet och amning: Användning rekommenderas inte. Effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Kan försämra förmågan, patienter som är påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Biverkningar: Gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, magkramper) frekvensen är inte känd. Förpackning: 28 tabletter. Lokalt ombud: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. För ytterligare information samt priser, se www.fass.se. Baserar sig på produktresumé: 2019-08-02.

WEB-SE-202302-48-1