SÖMN OCH ORO

Lider du av stress och oro? Det finns hjälp att få!

Oro och stress på dagen kan göra det svårt att somna på kvällen. Personer som lider av oro och insomningsbesvär upplever ofta nedsatt arbetskapacitet och försämrad livskvalitet. Men det finns hjälp att få – se hur det receptfria läkemedlet Sedix kan hjälpa.

Bla_skjorta

Alla oroar sig kring något ibland, det kan vara allt ifrån sin hälsa, ekonomi, press på jobbet, relationer, ensamhet, tankar och ovisshet kring framtiden. När man känner sig orolig, spänd eller irriterad är det vanligt att ha tankar som snurrar som kan påverka hur man fungerar i vardagen.1 Vid lindriga symtom på oro, nervositet och tillfälliga insomningsbesvär kan det receptfria läkemedlet Sedix användas.2

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning lider av sömnproblem skapat av bland annat oro och stress. Oro kan även leda till rastlöshet och koncentrationssvårigheter på dagen. Tar man inte tag i sin oro kan den gå utöver både dagen och kvällen i form av insomningsbesvär.3

Sedix produkbild

Läs mer om Sedix!

  • Vid oro
  • Vid nervositet
  • Vid tillfälliga insomningsbesvär
Beställ Sedix här

Hur märks oro på dagen?

Det finns inget enkelt svar då oro kan visa sig olika beroende på person. Somliga blir rastlösa och kan ha svårt att koncentrera sig, medan andra blir passiva och hämmade av sin oro. En del får fysiska symtom såsom att man tappar aptiten och får ont i magen, medan andra hetsäter. Oro kan påverka såväl personliga relationer som förmågan att prestera på jobb eller i skolan. Oro och stress på dagtid är även en vanlig anledning till att man har svårt att somna på kvällen.1,3

Så påverkas sömnen av din psykiska hälsa

Studier visar att stress och oro är de vanligaste orsakerna till sömnbesvär. Orosmoment under dagen kan minska effektiviteten på dagarna och påverka insomningen på kvällen. Detta visar sig ofta genom att man har svårt att varva ner och orostankarna kryper på lagom till läggdags, vilket gör att man somnar betydligt senare än önskat. Detta är ett utbrett problem och kan drabba alla kön och åldrar.

Vanliga lösningar när man inte kan somna kan vara att gå upp och läsa en bok eller ägna sig åt andra lugnande aktiviteter. I vissa fall då obehagskänslan vägrar försvinna känner många att det krävs mer än lugnande aktiviteter, exempelvis läkemedel, för att lindra oron. Förhastade beslut såsom att få receptbelagda läkemedel utskrivna av en läkare är ett vanligt tillvägagångssätt, men det kan bland annat leda till dagtrötthet.4,5

Drygt 870 000 svenskar får receptbelagda sömntabletter utskrivet av sin läkare varje år. I första hand bör icke-farmakologiska behandlingar tillämpas. Folkhälsomyndighetens årliga undersökning visar på att de flesta sömnbesvären bedöms som milda, trots detta får majoriteten av vårdsökarna receptbelagda läkemedel mot sina besvär, i många fall kan ett receptfritt läkemedel såsom Sedix hjälpa.5,6

Sedix kan tas både på dag- och kvällstid, om du känner att nervositet och oron kryper sig på under dagen eller när du har svårt att somna på kvällen. Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon och kväll dagligen, och används vid behov. Läkemedlet har inga kända biverkningar, bidrar inte till dagtrötthet och köps receptfritt på alla apotek.2

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

WEB-SE-202302-32-1