Arkiv

Kategorier

Meta

Ny receptfri behandling av tunga och svullna ben

Ny receptfri behandling av tunga och svullna ben

En tredjedel av vuxna svenskar har åderbråck, det vanligaste tecknet på kronisk venös insufficiens,ett tillstånd som uppkommer när klaffarna i venerna är defekta.1,2 Var tredje svensk har symtom av kronisk venös insufficiens, av dessa vet inte var femte att det finns hjälp att få enligt en ny marknadsundersökning.3 Som tur är finns det ett flertal saker som kan hjälpa, såsom kompressionsstrumpor och det nya receptfria läkemedlet Solvenix.4

Under hösten 2022 lanserades Solvenix, ett nytt växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid kronisk venös insufficiens som ofta åtföljs av åderbråck och kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper.4

Läs mer om Solvenix här

Vad är kronisk venös insufficiens?

Kronisk venös insufficiens (KVI) är ett permanent tillstånd som uppkommer när klaffarna i venerna är defekta, vilket gör att blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat. KVI karaktäriseras av åderbråck, bensvullnad, värk, spänningskänsla, tyngdkänsla, klåda och vadkramper. Somliga som får KVI har tidigare drabbats av blodpropp i benen, djupventrombos. Det finns ett flertal riskfaktorer för att drabbas av KVI, såsom övervikt, graviditet, ärftlighet, ökande ålder samt stående arbete. Cirka 5% av personer med KVI drabbas av bensår.1,2


DET HÄR ÄR SOLVENIX®

Solvenix® – ett nytt växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid venös insufficiens i benen som åderbråck, svullnad, tyngdkänsla, smärta och klåda. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Solvenix innehåller extrakt av frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) och tas dagligen för optimal effekt. För vuxna över 18 år.

  • Reducerar svullnad
  • Minskar tyngdkänsla
  • Lindrar smärta

Majoriteten önskar att prova ett nytt receptfritt läkemedel mot kronisk venös insufficiens

En ny marknadsundersökning visar att cirka 90% av svenskar med symtom på kronisk venös insufficiens önskar att prova ett receptfritt läkemedel och att en fjärdedel inte är nöjda med behandlingen de har idag.3 Nyheten Solvenix är marknadens enda receptfria läkemedel för symtomlindring vid kronisk venös insufficiens.4

Godkänt av läkemedelsverket 

Läkemedelsverket granskar ansökningar och godkänner läkemedel om de uppfyller alla krav som ställs på ett läkemedel i Sverige. Solvenix är godkänt av läkemedelsverket som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Nyheten Solvenix finns enbart att köpa på apotek.4  

Vill du prova Solvenix?

Om din läkare sagt att du har kronisk venös insufficiens kan du själv köpa Solvenix på apoteket. Om du saknar diagnos, tala med din läkare först, som fastställer att det är kronisk venös insufficiens som är orsaken till dina besvär, innan du inleder behandlingen.

Läs mer om Solvenix  här

Kan man sluta med kompressionsstrumpor vid påbörjad behandling med Solvenix?

Har en läkare rekommenderat någon att använda stödstrumpor vid kronisk venös insufficiens bör hen enbart sluta användningen av stödstrumpor i samråd med läkare.4 

Hur kan man motverka kronisk venös insufficiens?

Kompressionsstrumpor, ha benen i högläge, återfukta benen vid torrhet, regelbunden träning och prova Solvenix vid konstaterad kronisk venös insufficiens. Viktigt att ha en bra vårdkontakt då tillståndet är permanent.1

Kan man få bort åderbråck själv?

Man kan lindra symtom vid åderbråck genom fysisk aktivitet, undvika stilla sittande alltför länge samt ha benen i högläge.1

Är långtidsbehandling möjligt med Solvenix?

Ja, långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Rekommenderad dos för vuxna 18 år och äldre: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll).4 veckors behandling kan behövas innan lindring avbesvären uppnås. Kronisk venös insufficiens måste vara konstaterad av läkare före påbörjad behandling.4


Referenser:

  1. 1177, Vårdguiden (22/05/5) (https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/aderbrack-i-benen/)
  2. Internetmedicin  (22/05/5)  (https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/kirurgi/venos-insufficiens/)
  3. Marknadsundersökning genomförd av Respons Analys på uppdrag av Sana Pharma Medical, juni 2022
  4. FASS  (22/05/5) https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20090224000355

Solvenix hårda depotkapslar, extrakt av frö från hästkastanj Receptfritt växtbaserat läkemedel.1 kapsel innehåller 240 – 290 mg torrt extrakt från frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.), motsvarande 50 mg triterpenglykosider beräknat som aescin. Används för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Vuxna: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år. Använd inte vid allergi mot innehållsämne. Om symtomen försämras efter behandlingsstart, eller om effekt inte har uppnåtts efter 6 veckor, bör andra orsaker till benödem utredas. Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. Tidigare ordinerad kompressionsbehandling (stödstrumpa) bör ej avslutas utan samråd med läkare. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd. 60 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2021-07-19. 

Om produkten

Publicerad september 1, 2022
Senast uppdaterad februari 1, 2023

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal