SYMPTOM OCH BESVÄR

Kronisk venös insufficiens – åderbråck kan vara mer än bara ett kosmetiskt problem

Venös insufficiens innebär att klaffarna i venerna inte fungerar som de ska, vilket gör att blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat som vanligt. Detta kan övergå i ett kroniskt tillstånd och fler symtom uppstå såsom åderbråck, svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, spänningskänsla, vadkramper och klåda. Kompressionsbehandling är förstahandsbehandling vid kronisk venös insufficiens, det finns även receptfria läkemedelsalternativ på apotek.1,2

pexels-olga-lioncat-7245265

Vad är venös insufficiens?

Vid venös insufficiens fungerar inte blodcirkulationen optimalt, utan blodet har svårigheter att flödas tillbaka till hjärtat. I benen finns det vener, blodkärl, som har till uppgift att transportera tillbaka blodet till hjärtat för att syresättas. Blodflödet regleras med hjälp av klaffar i venerna, ibland fungerar inte dessa klaffar som de ska på grund av exempelvis genetik eller ålderdom. Defekta venklaffar kan leda till att blod ansamlas och skapar ett högre tryck kring det defekta området, tillståndet kan bli kroniskt och benämns då som kronisk venös insufficiens. Somliga som får kronisk venös insufficiens har tidigare drabbats av blodpropp i benen, djupventrombos. Det finns ett flertal riskfaktorer för att drabbas av kronisk venös insufficiens, såsom övervikt, graviditet, ärftlighet, ökande ålder samt stående arbete. Cirka 5% av personer med kronisk venös insufficiens drabbas av bensår.1,2

Riskfaktorer för kronisk venös insufficiens

Det finns olika faktorer som påverkar risken för att få kronisk venös insufficiens såsom:

 • Övervikt
 • Rökning
 • Inaktivitet
 • Graviditet
 • Ärftlighet
 • Ökande ålder

Symtom på venös insufficiens

Venös insufficiens kan uppstå både i de ytliga venerna såväl som i de djupa venerna. Inte alla som har kronisk venös insufficiens i benen störs av det. De vanligaste symtomen är:

 • Värk i benen och obehag
 • Tunga och svullna fötter och ben
 • Kramper och klåda
 • Hudirritation
 • Hudförändringar och bensår

Många upplever inga symtom alls men för vissa kan symtomen förvärras vid exempelvis stillasittande eller stående jobb eller dagar.3

Åderbråck orsak, symtom och behandling

Buktande synliga kärl som ligger ytligt kallas även åderbråck, oftast är de mer synliga stående än liggandes. Åderbråck skapas när väggarna och klaffarna i de ytligare venerna inte orkar hålla mot det tryck som skapas när man står upp, detta leder till att åderbråck bildas. Åderbråck ger oftast inga symtom men beroende på grad av åderbråck man drabbas av kan det leda till obehag, värk i benen, tyngdkänsla, trötthet i benen, hudirritation, bensvullnad och bensår.3 Ännu vet man inte exakt varför åderbråck uppstår dock är benägenheten att få åderbråck ärftligt. Har man ett stående jobb kan man förebygga åderbråck genom att använda kompressionsstrumpor eller stödstrumpor. Åderbråck är inte farligt men kan upplevas mycket besvärande.1-3

iStock-1470689161 (1)

Kan kronisk venös insufficiens förebyggas eller behandlas?

Det finns flera saker man kan göra för att symtomlindra vid kronisk venös insufficiens, såsom medicinska kompressionsstrumpor eller stödstrumpor, ha benen i högläge, återfukta benen vid torrhet, regelbunden träning och prova receptfria läkemedelsalternativ på apotek, som förväntas ha samma effekt som kompressionsstrumpor efter en tids behandling. Det är viktigt att ha en bra vårdkontakt då tillståndet kronisk venös insufficiens är permanent.1-3

Svullna fötter och ben vad är ödem?

Kronisk venös insufficiens för med sig en ökning av vätska i vävnaderna, även kallat ödem, vilket en del andra diagnoser också kan medföra. Det är därför viktigt att man får kronisk venös insufficiens konstaterat av en läkare.

Ta hand om dina ben!

Fysisk aktivitet – rör på dig och motionera. För mycket stillasittande medför att blodcirkulationen sjunker, vilket kan leda till svullna och tunga ben. Se till att röra på dig med jämna mellanrum för att öka blodcirkulationen och transporten av blod från benen till hjärtat.

Kompressionsstrumpor. På apotek och online finns det medicinska kompressionsstrumpor och stödstrumpor som underlättar för dina ben, förebygger åderbråck, ödem och finns i olika klasser. Vilken kompressionsklass du behöver på dina kompressionsstrumpor avgörs av anledningen till användning av kompressionsstrumpor, det finns medicinska kompressionsstrumpor som ordineras av läkare och stödstrumpor som du självmant kan köpa på exempelvis apotek. Lider man av en venös sjukdom kan medicinska kompressionsstrumpor behövas. För friska ben och vener kan man använda stödstrumpor i förebyggande syfte istället.

Ben i högläge. Vid venös sjukdom, försämrad blodcirkulation, stående eller stillasittande jobb kan du få svullna och tunga fötter och ben vid slutet av kvällen, du kan även känna värk i benen. Lägg då upp fötter och ben i högläge på exempelvis en stol eller kudde.1-3

Solvenix_två kvinnor med hatt

 


Frågor och svar om kronisk venös insufficiens

  Vad är venös insufficiens?

Venös insufficiens är ett tillstånd som uppkommer när klaffarna i venerna är defekta, vilket gör att blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat. När tillståndet är kroniskt benämns det som kronisk venös insufficiens och har ett flertal kännetecknande symtom såsom värk, spänningskänsla, svullnad, tyngdkänsla och klåda i ben samt vadkramper. Symtomen förvärras ofta om man står eller går under längre period. Symtomen kan förvärras med tiden och problematiken kommer inte förvinna av sig själv. Kronisk venös insufficiens bör behandlas så tidigt som möjligt för att förhindra ytterligare komplikationer.1,2

  Hur kan man motverka kronisk venös insufficiens?
Kompressionsstrumpor, ha benen i högläge, återfukta benen vid torrhet, regelbunden träning och prova Solvenix vid konstaterad kronisk venös insufficiens.5 Viktigt att ha en bra vårdkontakt då tillståndet är permanent.1-3
  Kan man få bort åderbråck själv?

Man kan lindra symtom vid åderbråck genom fysisk aktivitet, undvika stilla sittande alltför länge samt ha benen i högläge.1

  Är stödstrumpor bra vid åderbråck?
Stödstrumpor eller kompressionsstrumpor är en effektiv symtomlindring av åderbråcks relaterade symtom.1

WEB-SE-202302-19-1