SLEMHOSTA & HALSIRRITATION

Hedexin – löser och lättar vid slemhosta

Hedexin är ett växtbaserat receptfritt läkemedel använt vid slemhosta. Hedexin löser upp segt slem och gör det lättare att hosta upp. En god lösning vid slemhosta helt enkelt!

HE_slimhoste_kvinne_gul_genser_708x337_AL-1

Hosta är vanligt och är egentligen en skyddsreflex som startar när något irriterar slemhinnorna i luftvägarna. En vanlig orsak till att hostreflexen triggas är virusinfektioner som förkylning och luftrörskatarr.

Olika typer av hosta

Hostan kan låta och märkas på olika sätt. Hostan kan till exempel vara torr eller mer slemmig. Slemhosta kommer ofta en bit in i förkylningen och kan stanna kvar i ett par veckor efter det att du tillfrisknat. Ofta hostar man mer på natten när man ligger ner och om man anstränger sig.

Hedexin – läkemedel vid slemhosta

Hedexin är ett växtbaserat läkemedel med söt smak som används vid slemhosta. Hedexin underlättar upphostningen av segt slem hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.  Köps på apotek.


DET HÄR ÄR HEDEXIN

Hedexin är ett receptfritt, växtbaserat läkemedel som används vid slemhosta. Den aktiva ingrediensen i Hedexin är extrakt av murgröna. Hedixin är en sirap med söt smak som tas två gånger per dag.

SE-AM-Hedexin
  • Löser upp slem
  • Underlättar upphostning
  • Receptfritt läkemedel
Beställ Hedexin här

Underlättar upphostning och löser upp slem

När slemhinnan irriteras bildas ofta slem. Genom att hosta upp slemmet gör du dig av med det som irriterar luftvägarna.1

Ett alternativ för nästan hela familjen

Hedexin innehåller extrakt av murgröna (Hedera helix L.) som anses lösa upp segt slem i luftrören. Hedexin kan användas redan från 2 års ålder. Hedexin är en sirap med söt smak vilket gör att Hedexin lämpar sig väl för nästan hela familjen.2 Notera att barn i åldrarna 2-4 år som har långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling. Hedexin är enkelt att använda då det enbart ska tas två gånger om dagen.

Hedexin sirap, extrakt av murgröna. Receptfritt växtbaserat läkemedel. 1 ml sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av blad från murgröna (Hedera helix L., folium). Växtbaserat läkemedel använt för att underlätta upphostning vid hosta med segt slem. Vuxna och ungdomar från 12 år: 6 ml sirap 2 gånger dagligen. Barn 6-11 år: 4 ml sirap 2 gånger dagligen. Barn 2-5 år: 2 ml sirap 2 gånger dagligen. Ihållande eller återkommande hosta hos barn i åldrarna 2-4 år kräver medicinsk utredning före behandling. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning. Hedexin ska sväljas. Skaka flaskan väl före varje användning. Använd inte Hedexin vid allergi mot innehållsämne eller för barn under 2 år. Vid andnöd, feber eller variga upphostningar ska kontaktas läkare omedelbart. Om du har magproblem, såsom halsbränna, sveda i maggropen, magsmärta, illamående eller magsår, bör du kontakta läkare innan du tar Hedexin. Vid första tecken på en allvarlig allergisk reaktion, ska du omedelbart sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare. Innehåller sorbitol. Hedexin rekommenderas inte under graviditet eller amning. 100 ml flaska. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning.  Baserar sig på produktresumé 2020-12-04.

WEB-SE-202302-38-1