Hedexin

läkemedel vid slemhosta

Hedexin är ett receptfritt, växtbaserat läkemedel som används vid slemhosta. Den aktiva ingrediensen i Hedexin är extrakt av murgröna. Hedexin är en sirap med söt smak som tas två gånger per dag. En flaska räcker till 8 dagars användning. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning.

  • Löser upp slem
  • Underlättar upphostning
  • Receptfritt läkemedel
Hedexin produktbild

Här kan du beställa Hedexin

Hedexin | Apotea
Hedexin | Apoteket AB
Hedexin | Apotek Hjärtat
Hedexin | Kronans Apotek
Hedexin | DOZ Apotek

Fakta om slemhosta

Slemhosta är en produktiv hosta där slem bildas i luftvägarna. Symtomen är hosta med tjockt slem och ett rosslande ljud vid hostning, in- och utandning. Ofta upplevs det svårt att hosta upp slemmet som irriterar. Slemhosta, eller produktiv hosta, är ofta ett resultat av en infektion i övre luftvägarna som orsakats av ett förkylningsvirus. Infektionen retar slemhinnorna i luftvägarna vilket gör att tjockt, segt slem bildas.

Dosering

Använd Hedexin två gånger per dag. Vuxna och ungdomar från 12 år: 6 ml sirap. Barn 6 – 11 år: 4 ml sirap. Barn 2 – 5 år: 2 ml sirap. Ihållande eller återkommande hosta hos barn i åldrarna 2-4 år kräver medicinsk utredning före behandling. Använd ej för barn under 2 år eller om du är allergisk mot något innehållsämne.

Använd den medföljande mätskeden med graderingar på 2 och 4 ml. Skaka flaskan innan användning. Om du använder Hedexin men inte upplever någon förbättring av symtomen inom en vecka eller känner dig sämre bör läkare eller apotekspersonal kontaktas och rådfrågas. Om du har magproblem, såsom halsbränna, sveda i maggropen, magsmärta, illamående eller magsår, bör du kontakta läkare innan du tar Hedexin.

Godkänt av Läkemedelsverket

Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och effekt av läkemedel innan de blir godkända eller registrerade för marknadsföring i Sverige. Hedexin är godkänt av Läkemedelsverket som ett receptfritt, väletablerat växtbaserat läkemedel.

Innehåll

1 ml sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av murgröna (Hedera helix L., folium). Extraktionsmedel: etanol 30 % (m/m). Övriga innehållsämnen: flytande sorbitol (icke-kristalliserande) (E 420), kaliumsorbat, xantangummi, vattenfri citronsyra och vatten. Innehållet räcker till 8 dagars bruk. Öppnad flaska är hållbar i 3 månader.  För mer information: besök produktsidan för Hedexin.

Läkemedel: Läs bipacksedeln

Hedexin sirap, extrakt av murgröna. Receptfritt växtbaserat läkemedel. 1 ml sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av blad från murgröna (Hedera helix L., folium). Växtbaserat läkemedel använt för att underlätta upphostning vid hosta med segt slem. Vuxna och ungdomar från 12 år: 6 ml sirap 2 gånger dagligen. Barn 6-11 år: 4 ml sirap 2 gånger dagligen. Barn 2-5 år: 2 ml sirap 2 gånger dagligen. Ihållande eller återkommande hosta hos barn i åldrarna 2-4 år kräver medicinsk utredning före behandling. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning. Hedexin ska sväljas. Skaka flaskan väl före varje användning. Använd inte Hedexin vid allergi mot innehållsämne eller för barn under 2 år. Vid andnöd, feber eller variga upphostningar ska kontaktas läkare omedelbart. Om du har magproblem, såsom halsbränna, sveda i maggropen, magsmärta, illamående eller magsår, bör du kontakta läkare innan du tar Hedexin. Vid första tecken på en allvarlig allergisk reaktion, ska du omedelbart sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare. Innehåller sorbitol. Hedexin rekommenderas inte under graviditet eller amning. 100 ml flaska. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning.  Baserar sig på produktresumé 2020-12-04.

WEB-SE-202302-7-1