SYMPTOM OCH BESVÄR

Receptfri behandling för symtomlindring av venös insufficiens

En tredjedel av vuxna svenskar har åderbråck, det vanligaste tecknet på venös insufficiens. Venös insufficiens är ett betydande hälsoproblem i hela världen1,2 Nu finns Solvenix, ett receptfritt läkemedel som reducerar ödem, lindrar smärta, tyngdkänsla, klåda, spänningskänsla och vadkramper3

MicrosoftTeams-image (8)

Vad är venös insufficiens?

Venös insufficiens är ett tillstånd som uppkommer vid bristande klaffunktion i venerna och obstruktion i vensystemet som förhindrar optimalt återflöde. När tillståndet är kroniskt benämns det som kronisk venös insufficiens (KVI), ett flertal kännetecknande symtom såsom värk, spänningskänsla, svullnad, tyngdkänsla och klåda i ben samt vadkramper. Symtomen förvärras ofta om man står eller går under längre period. Symtomen på KVI kan förvärras med tiden och problematiken försvinner inte av sig själv, KVI bör därmed behandlas så tidigt som möjligt för att förhindra ytterligare komplikationer.1

Det finns ett antal riskfaktorer för att få KVI, såsom2:

 • Övervikt
 • Stående och sittande arbete
 • Tidigare djup ventrombos (blodpropp)
 • Försämrad venfunktion orsakad av ålder
 • Genetisk predisposition
 • Hormonell påverkan (exempelvis under graviditet)

Läs mer om Solvenix här 


Det här är Solvenix®

Solvenix är det enda receptfria läkemedel som behandlar symtom på nedsatt blodcirkulation i benen. Solvenix reducerar svullnad (ödem) i benen, lindrar smärta, tyngdkänsla, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Det vanligaste tecknet på nedsatt blodcirkulation (venös insufficiens) i benen är åderbråck. Solvenix innehåller extrakt av frö från hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) och tas dagligen för optimal effekt. Efter 12 veckor har Solvenix och stödstrumpor likvärdig effekt.3 För vuxna över 18 år.

SO_front_SWE (1)
 • Reducerar ödem
 • Minskar tyngdkänsla
 • Lindrar smärta
Beställ Solvenix här

Receptfri symtomlindring vid nedsatt venfunktion 

Ett starkt samband mellan venös insufficiens, försämrad livskvalitet samt åderbråck har påvisats i ett flertal studier.5,6 För patienter över 18 år med venös insufficiens finns Solvenix, ett behandlingsalternativ eller som komplement till kompressionsbehandling. Den aktiva substansen aescin har uppvisat antiödematösa och vensammandragande effekter i kliniska studier. Efter 12 veckors behandling var den ödemreducerande effekten jämförbar med användning av kompressionsstrumpor grad II, se figur nedan.6 Patienter med KVI som blivit rekommenderade kompressionsstrumpor ska enbart sluta med dessa i samråd med läkare.2,3


Solvenix – klinisk dokumenterad effekt

SE-SO-figur

Figur. Förändringar i underbensvolym hos 240 patienter med kronisk venös insufficiens utvärderades  i en randomiserad, delvis blindad studie med antingen placebo, extrakt av hästkastanjfrö (HCSE 50mg, två gånger dagligen) eller kompressionsstrumpor under 12 veckor. Resultat presenteras som skillnader (medelvärde ±SEM) i underbensvolym jämfört med  baslinje. Båda behandlingsgrupperna visade signifikant minskning av underbensvolym efter behandling jämfört med placebo. (p>0,01). Grafen är modifierad från Diehm et al. av Sana Pharma Medical AS.


iStock-1470689161 (1)

Dosering

Rekommenderad dos för vuxna från 18 år: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll). Kapslarna sväljes hela tillsammans med vätska.

Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås.3

Behandlingstid

Daglig användning rekommenderas för att behandlingen ska kunna bidra till symtomlindring. Minst 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Inga interaktioner har rapporterats.3

Vilka patienter kan vara intresserade av att prova Solvenix?

En marknadsundersökning visar att cirka 90% av svenskar med kronisk venös insufficiens önskar att prova ett receptfritt läkemedel och att en fjärdedel inte är nöjda med behandlingen de har idag.7 Solvenix är marknadens enda receptfria läkemedel för symtomlindring vid venös insufficiens.3

Läs mer om Solvenix  här

Vanliga frågor

  Kan man sluta med kompressionsstrumpor vid påbörjad behandling med Solvenix?
Användning av stödstrumpor bör enbart ske i samråd med läkare. Vid venös insufficiens är det kliniskt bevisat att Solvenix ger samma effekt som stödstrumpor efter 12 veckor. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. 
  Är långtidsbehandling möjligt med Solvenix?
Ja, långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare. Rekommenderad dos för vuxna 18 år och äldre: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll). 4 veckors behandling kan behövas innan lindring av besvären uppnås. Är det första gången man upplever dessa symtom bör man kontakta läkare för att utesluta att det beror på annan sjukdom. 
  Hur verkar Solvenix?
Effekten av Solvenix (Aesculus hippocastanum L.) har bekräftats i kontrollerade kliniska studier. Hästkastanj, den aktiva substansen i Solvenix reducerar ödem, lindrar smärta, tyngdkänsla, spänningskänsla och klåda. Verkningsmekanismen är okänd men prekliniska och kliniska studier tyder på att effekten kan komma genom att stärka spänsten i venerna och minska utflödet av vätska genom vävnadernas minsta blodkärl, kapillärerna.
  Kan man ta Solvenix tillsammans med andra läkemedel?
Det finns inga kända interaktioner mellan Solvenix och andra läkemedel. Solvenix kan användas av vuxna från 18 års ålder vid nedsatt blodcirkulation i benen. Långtidsanvändning är möjlig i samråd med läkare.

Referenser:


 1. Internetmedicin  (23/03)  https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/kirurgi/venos-insufficiens/
 2. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). Principles of best practice: compression in venous leg ulcers. A consensus document. London, UK: MEP Ltd; 2008.
 3. FASS  (23/03) https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20090224000355
 4. Kaplan RM, Criqui MH, Denenberg Jo, et al. Quality of life in patients with chronic venous disease; San Diego population study. J Vasc Surg. 2003;37:1047-53. 
 5.  Carradice D, Mazari FA, Samuel N, et al. Modelling the effect of venous disease on quality of life. Br J Surg. 2011;98:1089-98 
 6.  Diehm C, Trampisch HJ, Lange S, Schmidt C. Comparison of leg compression stocking and oral horse-chestnut seed extract therapy in patients with chronic venous insufficiency. Lancet. 1996 Feb 3;347(8997):292-4
 7. Marknadsundersökning genomförd av Respons Analys på uppdrag av Sana Pharma Medical, juni 2022

Solvenix hårda depotkapslar, Aesculus hippocastanum L., 50 mg aescin. ATC-nr. C05. OTC, VBL, EF. Växtbaserat läkemedel för lindring av symtom orsakade av störningar i det venösa blodflödet i benen, så kallad kronisk venös insufficiens, som ofta åtföljs av åderbråck och som kännetecknas av t. ex. svullnad, tyngdkänsla, smärta, trötthet, klåda, spänningskänsla och vadkramper. Används sedan kronisk venös insufficiens konstaterats av läkare. Från 18 år. Dosering: 1 depotkapsel 2 gånger dagligen. Kontraindikationer: Överkänslighet mot innehållsämne. Varningar och försiktighet: Vid hudinflammationer, tromboflebit, hudförhårdnader, svår smärta, sår, plötslig bensvullnad eller hjärt- eller njursvikt, bör sjukvården kontaktas. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Biverkningar: Lindriga mag- och tarmbesvär, illamående, huvudvärk, yrsel, klåda och allergiska reaktioner har rapporterats. Förpackning: 60 kaps. Ytterligare information: Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se och www.fass.se. Baserar sig på produktresumé: 2021-07-19.

WEB-SE-202302-45-2