Arkiv

Kategorier

Meta

Hållbarhet

Hållbarhet

Våra värderingar vägleder oss i vårt agerande, där vårt hållbarhetstänk utgör kärnan och genomsyrar hela verksamheten. Vi arbetar aktivt med att utvärdera och ständigt förbättra det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet, internt som externt.

Publicerad april 13, 2022
Senast uppdaterad oktober 20, 2022

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal