Giduxa

– ett receptfritt läkemedel för dagligt bruk mot ledvärk som vid:

 • Artros
 • Ledgångsreumatism
 • Reumatism
Giduxa SE 1000x1000

 

Frågor och svar | Giduxa


Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren på den här sidan.

 

  Vad är Giduxa? 

Giduxa är ett receptfritt läkemedel för dagligt bruk mot mild ledvärk som vid artros, ledgångsreumatism och reumatism.

  Hur ska jag ta Giduxa? 

Den rekommenderade dosen är 2 kapslar 2 gånger dagligen. Maxdos: 4 kapslar dagligen. Kontinuerlig användning rekommenderas för optimal effekt. Giduxa är små mjuka kapslar och sväljs hela.1

  Hur verkar Giduxa? 

Giduxa innehåller extrakt från djävulsklorot (Harpagophytum procumens) som har visat sig:

 • Minska smärta2
 • Öka rörligheten3
 • Minska stelhet3
 • Kan användas som komplement till annan smärtlindring4
  Hur länge kan jag använda Giduxa? 

Långtidsbehandling möjlig. Tas dagligen för optimal effekt.

  Vem kan ta Giduxa? 

Giduxa kan användas från 18 år och av personer som har mild ledvärk eller vid milda matsmältningsbesvär.

  Vad innehåller Giduxa? 

Varje kapsel innehåller 225 mg extrakt (som torrt extrakt) från Harpagophytum procumbens DC. motsvarande 990-1125 mg torkad rot av djävulsklo. Hjälpämnen med känd effekt: Laktosmonohydrat, raffinerad sojaolja och lecitin (sojabönsfosfolipider), sorbitol. Övriga hjälpämnen: Laktosmonohydrat, hydratiserad kolloidal kiseldioxid, raffinerad sojaolja, raffinerad kokosolja, fraktionerad palmkärnolja, gult vax, lecitin (sojabönsfosfolipider), mjölkfett, Kapselskal: gelatin, glycerol, partiellt dehydratiserad, flytande sorbitol (E420), gul järnoxid (E172)  

  Kan jag använda Giduxa under min graviditet eller under amning? 

I brist på tillräckligt informationsunderlag rekommenderas inte användning av Giduxa under graviditet och amning.

  Kan jag köra bil om jag tar Giduxa? 

Giduxa har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner. 

  Jag glömde att ta Giduxa, ska jag ta dubbel dos nästa gång? 

Du bör inte ta dubbel dos för att ersätta glömd dos, nästa dos tas sedan vid ordinarie tidpunkt. 

  Ger Giduxa några biverkningar?

Alla läkemedel kan ha biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Giduxa är vältolererad och enbart milda biverkningar har rapporterats.5 Läs bipacksedeln för mer information.

  Vem bör inte använda Giduxa?

Om man har ett aktivt magsår eller tolvfingertarmsår bör man inte använda Giduxa. Patienter med jordnötsallergi, sojaallergi eller har överkänslighet mot innehållsämnen bör inte användas Giduxa. 

  Hur ser Giduxa ut och hur många tabletter är det i en förpackning? 

Giduxa kapslar är ovala, ljusbruna och mjuka. Kapselinnehållet är mörkbrunt. Varje ask innehåller 90 kapslar av Giduxa. 

  Hur ska jag förvara Giduxa? 

Förvaras vid högst 30°C. 

Referenser:

 1. FASS, 23-11-23 (https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20160805000057)
 2. Vlachojannis et al., Phytotherapy Res 2008, 22, 49; 149-152​ 
 3. Gagnier et al., BMC Compl Alt Medicine 2004, 4;13
 4. Warnock et al., Phytotherapry Res 2007, 21: 1228-1233
 5. EMA Assessment Report 2016: Harpagophytum procumbens / zeyheri   

Giduxa, mjuka kapslar. 1 kapsel innehåller 225 mg extrakt från rot av djävulsklo (Harpagophytum procumbens DC. och/eller Harpagophytum zeyheri Decne). Giduxa är traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra lättare ledsmärta samt lindra lättare matsmältningsbesvär, såsom uppblåsthet och gaser samt tillfällig aptitförlust.  Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Dosering: Vuxna: 2 kapslar 2 gånger dagligen. Daglig maxdos: 4 kapslar. Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår längre än 4 veckor vid användning av Giduxa för lindring av lättare ledsmärta eller längre än 2 veckor för lindring av lättare matsmältningsbesvär.  Använd inte vid allergi mot innehållsämne, eller vid sår i mage eller tarm. Giduxa innehåller sojaolja och lecitin (sojabönsfosfolipider). Använd inte om du är allergisk mot jordnötter eller soja. Rådgör med läkare innan du använder Giduxa om du har ledvärk tillsammans med ledsvullnad, rodnad eller feber eller om du har gallstensbesvär. Giduxa innehåller laktos och sorbitol. Rekommenderas inte under graviditet eller amning. Möjliga biverkningar: Diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor. Huvudvärk, yrsel. Allergiska reaktioner: t.ex. utslag, nässelfeber, ansiktssvullnad. Förpackning: 90 kaps. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2022-12-08. 

 

WEB-SEGID-202401-4