Arkiv

Kategorier

Meta

Receptfria sömntabletter på apotek?

Receptfria sömntabletter finns att köpa på apotek

Receptfria sömntabletter på apotek?

Att lida av sömnproblem är vanligt, omkring var tredje svensk lider av det och det drabbar alla åldrar.1 Som de flesta vet är sömnen en viktig faktor för återhämtning och för att hålla sig frisk, både fysiskt och mentalt. Vid lindriga sömnproblem finns det receptfria alternativ, såsom Lunixen och Sedix, att köpa på apotek.2,3 Kanske är det dags att prova?

Stress och oro är två av de vanligaste orsakerna till sömnbesvär. Allvarlighetsgraden och vilken typ av sömnproblem det handlar om varierar men gemensamt är att dålig sömn kan påverka din dagsform, humör, prestationsförmåga och hälsa negativt.4 

Kan receptfria sömntabletter vara ett alternativ för dig?

För vissa är receptbelagd sömnmedicin nödvändig för att få bukt med problemen. Vid lindriga besvär kan dock ett receptfritt alternativ räcka. Att se över livsstil och kvällsrutin anses vara ett klokt första behandlingssteg. Om det inte hjälper kan man lägga till ett receptfritt läkemedel.5

Rätt produkt till rätt symtom  

För vissa är receptbelagd sömnmedicin nödvändig för att få bukt med problemen. Vid lindriga besvär kan dock ett receptfritt alternativ räcka. Att se över livsstil och kvällsrutin anses vara ett klokt första behandlingssteg. Om det inte hjälper kan man lägga till ett receptfritt läkemedel.5

Insomningsbesvär

Om du har svårt att somna på kvällen, ofta ligger vaken fast du egentligen är trött eller upplever som att du har svårt att komma till ro kan Sedix vara ett receptfritt alternativ för dig. 

DET HÄR ÄR SEDIX®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas oavsett tid på dygnet och produkten har inga kända biverkningar. Sedix köps receptfritt på alla apotek.

  • Vid oro
  • Vid nervositet
  • Vid tillfälliga insomningsbesvär

Läs mer om det receptfria läkemedlet Sedix här.

Dålig sömn

Sover du oroligt, vaknar ofta på natten och/eller alldeles för tidigt på morgonen samt har svårt att somna om igen? Då kan det receptfria läkemedlet Lunixen vara alternativet för dig. 

Lunixen® läkemedel vid sömnrubbningar

Lunixen är ett växtbaserat receptfritt läkemedel som har kliniskt dokumenterad effekt på att förbättra sömnkvalitet och sömnlatens. Lunixen kan därför hjälpa mot sömnproblem såsom orolig sömn, nattliga uppvaknanden samt tidigt morgonuppvaknande. Lunixen bör tas dagligen för optimal effekt. Det finns inga rapporter om beroende eller trötthet dagen efter. För vuxna och barn över 12 år.   

  • Förbättrar sömnkvalitet
  • Motverkar sömnavbrott
  • Inget beroende rapporterat

 Läs mer om det receptfria läkemedlet Lunixen här.

Köps receptfritt på apotek

Både Sedix och Lunixen finns att köpa receptfritt på apotek i Sverige. De är växtbaserade läkemedel, innehållande aktiva substanser som länge används vid olika typer av sömnproblem. Inget av alternativen är förknippade med beroendeutveckling.   


Referenser:

1.Folkhälsomyndigheten (01-06-21)) (https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-psykiska-halsa/)

2. FASS (01-06-21) (https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20130531000010)

3. FASS (01-06-21) (https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20180529000041)

4. 1177, Vårdguiden (01-06-21) (https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/stresshantering-och-somn/somnsvarigheter/)

5.Läkemedelsboken (01-06-21) (https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html)

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Lunixen 500 mg tabletter, extrakt från vänderot. Receptfritt växtbaserat läkemedel. Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid lindrig oro 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar 1 tablett ½-1 timme före sänggående, vid behov 1 tablett tidigare under kvällen. Maximalt 4 tabletter per dygn. Inte för akut behandling eftersom effekten ökar gradvis. För optimal effekt rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska lugnande läkemedel. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som är påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Texten baserar sig på produktresumé: 2019-08-02.

Om produkten

Publicerad juni 19, 2019
Senast uppdaterad juni 9, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal