Behandling av sömnproblem

Mer än en tredjedel av befolkningen dras med sömnproblem – en vanlig anledning till användning av receptbelagd sömnmedicin i Sverige1. I vissa fall är receptbelagd nödvändig men för andra kan ett receptfritt läkemedel vara fullt tillräckligt.

Den vanligaste formen av sömnproblem är insomni. Med insomni menas en upplevd otillräcklig nattsömn, vilket medför en nedsättning av individens välbefinnande och funktionsförmåga. Dagtidssymtom kan inkludera trötthet, brist på energi, irritabilitet och/eller nedsatt koncentrations- och minnesförmåga2.

Många har svårigheter att varva ner och somna på kvällen eller svårigheter att bibehålla en god sömn, hela natten. Sömnavbrott, orolig sömn och att vakna allt för tidigt på morgonen är typiska sömnbesvär.

En receptfri behandling som verkar lugnande kan vara till hjälp, oavsett om det är insomningen eller nattsömnen som är problemet. Här nedanför kan du läsa mer om vilken receptfri behandling som passar bäst för dig, baserat på när ditt sömnbesvär blir som tydligast:

 • Insomning

Har du svårt att somna på kvällen? Klicka här för att på förlag på behandling av insomningsbesvär

 • Nattsömn

Vaknar du ofta på natten eller alldeles tidigt på morgonen? Klicka här för behandling av dålig nattsömn

10 råd för bättre sömn

Kombinera gärna Lunixen med att se över faktorer som kan påverka din sömn negativt. Här nedan hittar du 10 råd för bättre sömn: 

 1. Inarbeta fasta tider när du går lägger dig och stiger upp.
 2. Undvik att sova på dagen (en tupplur på högst 20 minuter är okej).
 3. Sätt av tid under dagen för att tänka igenom eventuella bekymmer
 4. Undvik kaffe, te och koffeinhaltiga drycker efter kl. 17
 5. Undvik alkohol eller tobak innan läggdags
 6. Undvik att titta på klockan under natten
 7. Träning är nyttigt, men undvik hård fysisk träning i anslutning till att du ska gå och lägga dig.
 8. Se till att det är svalt och skönt i sovrummet och undvik ljus eller oljud.
 9. Gå upp och gör något annat om du ligger och har svårt att somna
 10. Undvik dator, surfplatta och TV alldeles innan det är dags att gå och lägga dig eller när du är vaken på natten3.

Referenser

 1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-psykiska-halsa/
 2. https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html
 3. https://www.1177.se/liv–halsa/stresshantering-och-somn/somnsvarigheter/

Lunixen® (Valeriana officinalis L.). Växtbaserat läkemedel använt vid lindrig oro och sömnrubbningar. Receptfritt. Från 12 år, rekommenderas inte till gravida eller ammande. Förmåga att framföra fordon kan påverkas, iaktta försiktighet. Rådfråga läkare om symtomen kvarstår/förvärras efter 2 veckors användning. Inga läkemedelsinteraktioner finns rapporterade. Optimal effekt av behandlingen uppnås efter 2-4 veckor. Läs bipacksedeln noga, ändrad senast 2018-12-12.  För mer info: www.fass.se 

Sedix® (Passiflora incarnata) Traditionellt växtbaserat läkemedel anv. vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.  Receptfritt. Från 12 år.  Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning, senast granskad  2016.11.21.  För mer info: www.fass.se 

Sana Pharma Medical AS | Enebakkeveien 117 A, 0680 Oslo, Norge | post@sanapharma.se | www.sanapharma.se

 

Publicerat: 7. maj 2019. Ändrad senast: 14. maj 2019