SÖMN

Behandling av sömnproblem

Mer än en tredjedel av befolkningen dras med sömnproblem.1 I vissa fall är receptbelagda sömntabletter nödvändigt men för andra kan ett receptfritt läkemedel vara fullt tillräckligt. För att kunna välja rätt receptfritt läkemedel vid sömnproblem är det viktigt att först identifiera sitt sömnproblem. Här är en enkel guide till rätt val mellan två receptfria läkemedel, Sedix och Lunixen.

SPM_SE_woman_sleepless_708x337_AL

Den vanligaste formen av sömnproblem är insomni. Med insomni menas en upplevd otillräcklig nattsömn, vilket medför en nedsättning av individens välbefinnande och funktionsförmåga. Dagtidssymtom kan inkludera trötthet, brist på energi, irritabilitet och/eller nedsatt koncentrations- och minnesförmåga.2 Många har svårigheter att varva ner och somna på kvällen eller problem med dålig sömn såsom uppvakningar under natten, för tidigt uppvaknande eller dålig sömnkvalitet. Vi delar därför för enkelhetens skull upp besvären i två:

 • insomningsbesvär
 • dålig sömn

Insomningsbesvär, sömnavbrott, orolig sömn och att vakna allt för tidigt på morgonen är typiska sömnbesvär. Receptfri behandling som verkar lugnande kan vara till hjälp, oavsett om det är insomningen eller nattsömnen som är problemet.2-3 Här nedanför kan du läsa mer om vilken receptfri behandling som passar bäst för dig, baserat på när ditt sömnbesvär blir som tydligast:

Behandling av insomningsbesvär

Behandling av sömnproblem

Läs mer här
Läs mer här

10 råd för bättre sömn

 • Inarbeta fasta tider när du går och lägger dig samt stiger upp.
 • Undvik att sova på dagen (en tupplur på högst 20 minuter är okej).
 • Sätt av tid under dagen för att tänka igenom eventuella bekymmer
 • Undvik kaffe, te och koffeinhaltiga drycker efter kl.17
 • Undvik alkohol eller tobak innan läggdags
 • Undvik att titta på klockan under natten
 • Träning är nyttigt, men undvik hård fysisk träning i anslutning till att du ska gå och lägga dig.
 • Se till att det är svalt och mörkt i sovrummet och undvik skärmar, ljus och oljud.
 • Gå upp efter 20 min och gör någon lugn aktivitet om du ligger och har svårt att somna
 • Undvik dator, surfplatta och TV timmen innan läggdags och eller om du är vaken på natten.3

Lunixen 500 mg tabletter, extrakt från vänderot. Receptfritt växtbaserat läkemedel. Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid lindrig oro 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar 1 tablett ½-1 timme före sänggående, vid behov 1 tablett tidigare under kvällen. Maximalt 4 tabletter per dygn. Inte för akut behandling eftersom effekten ökar gradvis. För optimal effekt rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska lugnande läkemedel. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som är påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Texten baserar sig på produktresumé: 2019-08-02.

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

WEB-SE-202302-30-1