Arkiv

Kategorier

Meta

Sömndagbok

Sömndagbok

Har du då och då svårt att somna? Eller vaknar du redan efter några timmar och har svårt att somna om? Oftast behöver man inte oroa sig för att få för lite sömn. Men själva oron för att inte kunna sova kan bli en faktor som vidmakthåller och förvärrar sömnproblemen. Dessutom kan ihållande sömnbesvär bli ett problem. Att skriva sömndagbok kan vara ett bra sätt att få en bild över hur du sover.

Så här gör du

För att få en god bild över hur du sover är det bra att skriva en sömndagbok. Skriv upp när du går och lägger dig, ungefär hur dags du somnade, hur många gånger du varit vaken och hur du har fungerat under dagen. Det kan vara lättast att göra detta direkt på morgonen. Du behöver inte vara helt exakt. Vår sömndagbok är över två veckor, och det är bara att skriva ut fler sidor om du vill följa din sömn under en längre period.

Varför föra sömndagbok?

Det kan vara svårt att veta hur sömnmönstret ser ut om man inte för dagbok. Ofta har man en känsla av hur sömnen har varit, men denna känsla kan visa sig vara ganska felaktig om man har mer objektiva mått att utvärdera. Sömndagboken kan även ge dig tips om vad du behöver förändra när du ser hur sömnen varierar över tid. En checklista med råd för bättre sömn kan med fördel kombineras med sömndagbok. 

Läs om insomningsbesvär och behandling

Sömndagbok

Det är vanligt med sömnsvårigheter. Ladda ner sömndagboken och börja följa ditt sömnmönster.
  • Skriv din e-post här

Inför ett läkarbesök

Att föra en sömndagbok inför ett läkarbesök kan vara en fördel. Läkaren har då ett objektivt instrument att utgå ifrån när läkaren ska bedöma besvären och föreslå behandling.

Andra har även läst och laddat ner checklista för bättre sömn

Varför är sömn viktigt?

När man sover laddas vi genom att kroppen slappnar av och återhämtar sig. Hormoner utsöndras och vi bearbetar minnen och intryck. Ny kunskap lagras i hjärnan. Vi blir helt enkelt bättre rustade att möta livets glädje, utmaningar och krav.

När ska man söka hjälp

Om man trots egenvård och behandling med receptfria läkemedel inte upplever förbättring inom två – fyra veckor bör man kontakta vårdpersonal. Det finns medicinska tillstånd som kan påverka sömnen negativt, och dessa kan behöva uteslutas om problem kvarstår.

Receptfritt läkemedel

Sedan hösten 2016 finns ett nytt receptfritt läkemedel på den svenska marknaden. Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix har inga kända biverkningar och kan med fördel användas i kombination med livsstilsråd för att skapa bättre förutsättningar för sömnen.

Sedix är:

  • använt vid oro och insomningsbesvär
  • receptfritt
  • växtbaserat
  • godkänt från 12 års ålder
  • inte associerad med dåsighet, beroende eller toleransutveckling
  • tillgängligt på alla apotek och online

BESTÄLL SEDIX 

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.


Referenser: 

1.1177, Vårdguiden (https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/)

Publicerad december 18, 2017
Senast uppdaterad december 18, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal