Arkiv

Kategorier

Meta

Sömnbesvär fakta och receptfri behandling

Sömnbesvär – fakta och receptfri behandling

Sömnbesvär drabbar många1 och kan påverka livskvaliteten negativt.2 Receptbelagda läkemedel kan vara behövligt i vissa fall, har man däremot mildare symtom kan ett receptfritt alternativ vara tillräckligt.3 För många kan ett receptfritt läkemedel, såsom Lunixen hjälpa till att ge bättre sömn.4

En av tre svenskar dras med sömnbesvär.¹ Sömnstörningar tar sig olika uttryck, vanligast är insomni som beskrivs i faktarutan nedanför.3

Vad är insomni?

Med insomni menas en upplevd otillräcklig nattsömn, vilket medför en nedsättning av individens välbefinnande och funktionsförmåga. Dagtidssymtom kan inkludera trötthet, brist på energi, irritabilitet och/eller nedsatt koncentrations- och minnesförmåga. Insomni påverkar både sömnlängd samt sömnkvalitet och karakteriseras genom:

 • Förlängd insomningstid
 • Avbruten sömn
 • För tidigt uppvaknande på morgonen

Behandling av sömnproblem

Sömnproblem kan behandlas på en rad olika sätt. Många kan ha god effekt av att följa livsstilsråden för bättre sömnhygien som beskrivs nederst i artikeln.2 Utmaningen med det är att faktiskt klara av att följa dem, i en hektiskt och stressig vardag. Därför kan det vara aktuellt att överväga att prova ett receptfritt läkemedel som komplement.

Receptbelagda sömnmediciner som läkaren förskriver kan vara nödvändigt vid vissa tillfällen.3 Vid lindrigare sömnrubbningar kan ett receptfritt läkemedel, som exempelvis Lunixen vara tillräckligt.4

Lunixen® läkemedel vid sömnrubbningar

Lunixen är ett växtbaserat receptfritt läkemedel innehållande Valeriana officinalis L., som har kliniskt dokumenterad effekt på att förbättra sömnkvalitet och sömnlatens. Lunixen kan därför hjälpa mot sömnproblem såsom orolig sömn, nattliga uppvaknanden samt tidigt morgonuppvaknande. Lunixen bör tas dagligen för optimal effekt. Det finns inga rapporter om beroendeutveckling. För vuxna och barn över 12 år.   

 • Förbättrar sömnkvalitet
 • Motverkar sömnavbrott
 • Inget beroende rapporterat

Här kan du också få råd och hjälp med sömnen

Det är vanligt och normalt att ha tillfälliga insomningsbesvär eller sömnsvårigheter. Skulle dina problem pågå regelbundet under en månad bör du kontakta din läkare.2

10 råd för bättre sömn

 • Rutiner är bra! Gå och lägg dig och stig upp vid ungefär samma tidpunkt varje dag
 • Undvik att sova på dagen (en tupplur på högst 20 minuter är okej)
 • Se till att få så mycket dagsljus på dagen som möjligt, gärna på förmiddagen
 • Undvik kaffe, te och koffeinhaltiga drycker 4-8 timmar innan du ska gå och lägga dig.
 • Undvik alkohol innan läggdags då sömnkvaliteten blir sämre vid alkoholintag
 • Undvik att titta på klockan under natten
 • Träning är nyttigt, men undvik hård fysisk träning i anslutning till att du ska gå och lägga dig
 • Se till att det är svalt och skönt i sovrummet och undvik ljus eller oljud
 • Titta inte på klockan om du ligger vaken, det bidrar till stress
 • Undvik dator, surfplatta och TV alldeles innan det är dags att gå och lägga dig eller när du är vaken på natten.³


Referenser:

1.Folkhälsomyndigheten (21-05-12) (https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/)

2.1177, Vårdguiden (21-05-12) (https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/stresshantering-och-somn/somnen-ar-viktig-for-din-halsa/)

3.Läkemedelsboken (21-05-12) (https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html)

4. Fass (21-05-12) (https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20180529000041)

Lunixen 500 mg tabletter, extrakt från vänderot. Receptfritt växtbaserat läkemedel. Växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid lindrig oro 1 tablett högst 3 gånger dagligen. Vid sömnrubbningar 1 tablett ½-1 timme före sänggående, vid behov 1 tablett tidigare under kvällen. Maximalt 4 tabletter per dygn. Inte för akut behandling eftersom effekten ökar gradvis. För optimal effekt rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska lugnande läkemedel. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som är påverkade av Lunixen ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Texten baserar sig på produktresumé: 2019-08-02.

om produkten

Publicerad maj 7, 2019
Senast uppdaterad september 23, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal