Sömnbesvär – fakta och behandling

Sömnbesvär drabbar allt fler och kan påverka livskvaliteten negativt. Trots det är det många som drar sig för att behandla sina besvär på grund av rädsla för beroende och biverkningar som receptbelagda mediciner förknippas med. För många kan ett receptfritt läkemedel, utan påvisat beroende, hjälpa till att ge bättre sömn.

En av tre svenskar dras med sömnbesvär och problemen ökar¹. Sömnstörningar tar sig olika uttryck; vanligast är insomni som beskrivs i faktarutan nedanför².

Vad är insomni?

Med insomni menas en upplevd otillräcklig nattsömn, vilket medför en nedsättning av individens välbefinnande och funktionsförmåga. Dagtidssymtom kan inkludera trötthet, brist på energi, irritabilitet och/eller nedsatt koncentrations- och minnesförmåga. Insomni påverkar både sömnlängd samt sömnkvalitet och karakteriseras genom:

 • Förlängd insomningstid
 • Avbruten sömn
 • För tidigt uppvaknande på morgonen

Behandling av sömnproblem

Sömnproblem kan behandlas på en rad olika sätt. Många kan ha god effekt av att följa livsstilsråden för bättre sömnhygien som beskrivs nederst i artikeln. Utmaningen med det är att faktiskt klara av att följa dem, i en hektiskt och stressig vardag. Därför kan det vara aktuellt att överväga att prova ett receptfritt läkemedel som komplement.

Receptbelagda sömnmediciner som läkaren förskriver kan vara nödvändigt vid vissa tillfällen. Sådana läkemedel kan tyvärr vara förknippade med biverkningar såsom beroendeutveckling osv. Många kan dock få tillräcklig lindring av ett receptfritt läkemedel, som exempelvis Lunixen.

Lunixen® – läkemedel mot sömnrubbningar

Lunixen är ett växtbaserat receptfritt läkemedel som har kliniskt dokumenterad effekt på att förbättra sömnkvalitet och sömnlatens. Lunixen kan därför hjälpa mot sömnproblem såsom orolig sömn, nattliga uppvaknanden samt tidigt morgonuppvaknande. Lunixen bör tas dagligen för optimal effekt. Det finns inga rapporter om beroende eller trötthet dagen efter. För vuxna och barn över 12 år.    

 

 • Förbättrar sömnkvalitet
 • Motverkar sömnavbrott
 • Inget beroende rapporterat

Läs mer om Lunixen här

Lunixen® – läkemedel mot sömnrubbningar

Lunixen är ett växtbaserat receptfritt läkemedel som har kliniskt dokumenterad effekt på att förbättra sömnkvalitet och sömnlatens. Lunixen kan därför hjälpa mot sömnproblem såsom orolig sömn, nattliga uppvaknanden samt tidigt morgonuppvaknande. Lunixen bör tas dagligen för optimal effekt. Det finns inga rapporter om beroende eller trötthet dagen efter. För vuxna och barn över 12 år.     

 • Förbättrar sömnkvalitet
 • Motverkar sömnavbrott
 • Inget beroende rapporterat

Läs mer om Lunixen och inköpställen här

10 råd för bättre sömn

 1. Rutiner är bra! Gå och lägg dig och stig upp vid ungefär samma tidpunkt varje dag
 2. Undvik att sova på dagen (en tupplur på högst 20 minuter är okej)
 3. Se till att få så mycket dagsljus på dagen som möjligt, gärna på förmiddagen
 4. Undvik kaffe, te och koffeinhaltiga drycker 4-8 timmar innan du ska gå och lägga dig.
 5. Undvik alkohol innan läggdags då sömnkvaliteten blir sämre vid alkoholintag
 6. Undvik att titta på klockan under natten
 7. Träning är nyttigt, men undvik hård fysisk träning i anslutning till att du ska gå och lägga dig
 8. Se till att det är svalt och skönt i sovrummet och undvik ljus eller oljud
 9. Titta inte på klockan om du ligger vaken, det bidrar till stress
 10. Undvik dator, surfplatta och TV alldeles innan det är dags att gå och lägga dig eller när du är vaken på natten³.

Referenser:

 1. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/vuxnas-psykiska-halsa/
 2. Läkemedelsverket (https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html)
 3. https://sömn.se/11-tips-for-en-battre-somn/

Lunixen® (Valeriana officinalis). Växtbaserat läkemedel anv. vid lindrig oro och sömnrubbningar. Receptfritt.    Från 12 år, rek. ej om gravid eller ammande. Körförmågan kan påverkas, iaktta försiktighet. Kontakta läkare om symtomen kvarstår/förvärras <2 veckors beh. Optimal effekt av beh. uppnås efter 2-4 veckor. Läs bipacksedeln noga, ändrad senast 2018-12-12.  Mer info: www.fass.se

Sana Pharma Medical AS | www.sanapharma.se

Publicerat: 7. maj 2019. Ändrad senast: 11. juni 2019