Arkiv

Kategorier

Meta

Sömn hos ungdomar

Sömn hos ungdomar

Barn och ungdomar behöver sömn för att kropp och hjärna ska utvecklas normalt. Tyvärr ökar sömnproblemen även inom denna grupp. Men det finns mycket man kan göra för att förbättra sömnen. Exempelvis kan det hjälpa att gå igenom sovrutiner, sovrumsmiljön och andra faktorer som kan störa sömnen.

Råd för bättre sömn 

Läkemedelsverket har tagit fram råd för bättre sömn hos barn1. Vi har anpassat dessa något så de riktar sig till föräldrar med ungdomar, som har sömnbesvär. Råd tillsammans med produktinformation bildar  broschyren  ”sömn hos ungdomar”.

Ladda ner broschyr

Här kan  du ladda ner en broschyr att skriva ut. Broschyren ska vikas, så skriv ut dubbelsidigt med vändning på kortsidan.

Sömn hos ungdomar

Broschyr till föräldrar vars ungdom har sömnbesvär
  • Skriv din e-post här

Vill du veta mer om Sedix®?

Ibland hjälper inte enbart livsstilsförändringar, inventering av sömnrutiner och sömnråd. Då finns det ett receptfritt läkemedel att prova.  Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix är använt från 12 års ålder och kan köpas på alla apotek. Läkemedlet har inga kända biverkningar. 

LÄS MER!

Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till barn under 12 år, gravida eller ammande. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning. Bipacksedeln senast ändrad 2016-11-21. 

Ref: 1: Läkemedelsverket, Sömnstörningar hos barn – kunskapsdokument, 24.03.2015

Publicerad november 17, 2017
Senast uppdaterad juni 8, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal