Arkiv

Kategorier

Meta

Sömn hos ungdomar

Sömn hos ungdomar

Barn och ungdomar behöver sömn för att kropp och hjärna ska utvecklas normalt. Tyvärr ökar sömnproblemen även inom denna grupp. Men det finns mycket man kan göra för att förbättra sömnen. Exempelvis kan det hjälpa att gå igenom sovrutiner, sovrumsmiljön och andra faktorer som kan störa sömnen.

Råd för bättre sömn 

Läkemedelsverket har tagit fram råd för bättre sömn hos barn1. Vi har anpassat dessa något så de riktar sig till föräldrar med ungdomar, som har sömnbesvär. Råd tillsammans med produktinformation bildar  broschyren  ”sömn hos ungdomar”.

Ladda ner broschyr

Här kan  du ladda ner en broschyr att skriva ut. Broschyren ska vikas, så skriv ut dubbelsidigt med vändning på kortsidan.

Sömn hos ungdomar

Broschyr till föräldrar vars ungdom har sömnbesvär
  • Skriv din e-post här

Vill du veta mer om Sedix®?

Ibland hjälper inte enbart livsstilsförändringar, inventering av sömnrutiner och sömnråd. Då finns det ett receptfritt läkemedel att prova.  Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix är använt från 12 års ålder och kan köpas på alla apotek. Läkemedlet har inga kända biverkningar. 

LÄS MER!


Referenser:

1.Läkemedelsverket (https://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/somnstorningar_hos_barn_kunskapsdokument_webb.pdf

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Publicerad november 17, 2017
Senast uppdaterad december 15, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal