FÖRKYLNING & HALSIRRITATION

Slemhosta eller torrhosta?

Hosta som hosta…eller? Vad är det för skillnad på torrhosta och slemhosta förutom det uppenbara; det vill säga att torrhosta är torr och slemhosta är slemmig? Och varför finns det anledning att skilja på olika typer av hosta? Vi reder ut begreppen!

iStock-1273527471_coughing-man_1200x800_AM

Förkylningstider nu igen?! Det är kanske inte är så konstigt att det ibland känns som att det är förkylningssäsong året om. För just förkylningar är en av våra allra vanligaste infektionssjukdomar. I genomsnitt drabbas vuxna 1-2 gånger per år. Och barn, minst dubbelt så ofta. Symtomen vid förkylning varierar men inkluderar ofta något av följande symtom:1

  • Hosta (torr- och/eller slemhosta)
  • Snuva
  • Trötthet
  • Halsont eller halsirritation
  • Feber2

I den här artikeln kommer vi titta närmare på hosta; företrädelsevis hosta hos vuxna och ungdomar över 12 år, förutom avsnittet döpt till ”Barn och slemhosta”.

Orsak till hosta

Hosta kan orsakas av olika saker. Förkylningsvirus och luftrörskatarr de vanligaste orsakerna.2 I den här texten behandlas uteslutande hosta som orsakas av förkylning, dvs tillfällig och övergående torr- och slemhosta.  Andra orsaker till hosta kan vara lunginflammation och astma, till exempel. Är du osäker på vad din hosta beror ska du kontakta din läkare eller annan sjukvårdspersonal.3

Hosta vid förkylning

Hosta är en skyddsreflex som startar när något irriterar slemhinnorna i luftvägarna. Till exempel förkylningsvirus. I slemhinnan finns nerver som sänder signaler till hostcentrum i hjärnan. Från detta centrum sänds sedan signaler till olika muskler i mellangärdet och du börjar hosta. Att hostan fortsätter ett tag efter det att en förkylning gått över är vanligt och kan bero på att slemhinnorna fortfarande är känsliga. Hosta är inte en sjukdom utan ett symtom.3 Läs mer om förkylning här.

Skillnad mellan slemhosta och torrhosta

Det finns olika typer av hosta. Vid förkylning är hostan från början i regel ”torr”, ofta kallad torrhosta eller rethosta. När slemhinnorna irriteras bildas med tiden ofta allt mer slem och brukar benämnas som slemhosta. Genom att hosta upp slemmet gör du dig av med det som irriterar luftvägarna. Att hosta är viktigt för att rensa luftrören och hosta ska därför inte dämpas i onödan.3 Det finns receptfria läkemedel som kan underlätta upphostning av segt slem.4

Varför är det viktigt att skilja på torrhosta och slemhosta?

Det är viktigt att skilja på torrhosta och slemhosta för att kunna avhjälpa hostvarianten på bästa sätt. Hostdämpande produkter ska enbart användas vid torrhosta och vid slemhosta bör slemlösande produkter användas. Slemhosta, även kallad produktiv hosta, där har hostan i sig en funktion. Slemmet ska ut och därför är det viktigt att man inte använder sig av hostdämpande preparat vid slemhosta. Istället bör man använda produkter som löser och lättar, så att man kan hosta upp slemmet. Vid torrhosta, även kallat rethosta önskar man däremot att dämpa hostreflexen då hostan i sig inte gör någon nytta, utan istället kan hindra en från att exempelvis få sova. Det finns receptfria läkemedel på apotek att prova vid båda hosttyperna.5

Vilken behandling finns vid hosta?

Hosta som orsakas av förkylning går oftast över av sig själv. Men det finns både huskurer och receptfria läkemedel som kan lindra symtomen. Det finns en rad olika receptfria läkemedel och andra produkter på apotek som på olika sätt kan lindra, lugna eller dämpa symtom som uppträder i samband vid förkylning.2,4

Mediciner och behandling

Om du drabbats av tillfällig torrhosta finns det produkter som är lämpade att använda vid den typen av icke-slembildande hosta. Medan vid slemhosta finns det en annan typ av behandling att välja. Läkemedel som löser upp slem och underlättar upphostningen. På apoteket kan man få rådgivning så man köper rätt produkt mot rätt symptom.2,4

Långvarig slemhosta vad kan vara orsaken?

Att hostan fortsätter ett tag efter det att en förkylning gått över är vanligt och kan bero på att slemhinnorna fortfarande är känsliga.2 Med det sagt så är det alltid en god idé att uppsöka läkare eller rådfråga annan sjukvårdspersonal om hostan inte går över eller blir sämre. Det är viktigt att göra det, för att utesluta andra orsaker till att hostan håller i sig.3

Barn och slemhosta

Den vanligaste orsaken till att barn hostar är en förkylning, men besvären kan också bero på till exempel krupp eller astma. Om du är osäker på varför ditt barn hostar eller om det pågått under en längre tid ska du alltid kontakta läkare. Hosta i samband med förkylning går oftast över av sig själv, även om det kan ta flera veckor. Ibland behöver barnet behandling mot det som orsakar hostan eller för att minska besvären.4 På apotek finns både hostdämpande och slemlösande receptfria alternativ som är godkända att använda på barn. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker på om, och i så all vilken, receptfri behandling av hosta som är rätt för ditt barn.6

1214977517_AL_708x337_tea-with-honney

Huskurer vid torr- och slemhosta

  • Se till att du dricker mycket. Vätska gör att slemmet blir mindre segt och lättare att hosta upp.
  • Varm dryck verkar ofta lenande i svalget. Har du rethosta på natten kan det hjälpa att dricka lite vatten när hostan kommer.
  • Hostar du på natten kan det hjälpa att höja huvudändan på sängen. Enklast är att bädda med extra kuddar. Lägg kuddarna under madrassen så glider de inte undan.2

Vanliga frågor och svar om hosta

  Hur länge kan man hosta innan man ska uppsöka läkare?

Hosta som orsakas av förkylning går vanligen över av sig själv. Övriga förkylningsbesvär brukar försvinna efter 4-5 dagar. Hostan kan finnas kvar i några veckor till efter att de andra besvären försvunnit, men sällan längre än fyra veckor. Kontakta en vårdcentral om du har haft hosta i mer än fyra veckor och hostan inte verkar avta. Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:3

– Du har haft hosta och feber i mer än fyra dygn.
– Det kommer blod när du hostar.
– Du misstänker att du har kikhosta och umgås nära barn som är yngre än ett år.
– Du misstänker att du har kikhosta och är gravid efter vecka 27.

  Vad hjälper mot hosta hos barn?
Att barn får hosta är vanligt. Hosta är nämligen en del av kroppens försvar och hjälper luftvägarna att göra sig av med sådant som irriterar. Hostan minskar också risken för att fel saker kommer ner i lungorna.  Därför ska hosta inte dämpas i onödan. Hosta går vanligen över av sig själv, även om det kan ta flera veckor. Ibland kan barnet behöva behandling mot det som orsakar hostan eller för att minska besvären. Det kan vara bra att dricka mycket vatten och varm dryck kan kännas lenande. Det finns också receptfria alternativ på apoteket.4,6
  Hur kan man lindra torrhosta och slemhosta?
På apoteket kan man få god rådgivning kring produktval. Förklara vilket symtom som är framträdande och apotekspersonalen kan guida dig. Det finns utöver behandling mot torr alternativ slemhosta också olika substanser och smaker att välja mellan.4
  Hur länge hostar man efter lunginflammation?
Hur fort en lunginflammation går över är beroende på hur din hälsa var innan du blev sjuk. Vanligen läker en lunginflammation på en månad med behandling. Man kan vara trött och ibland också fortsätta hosta efter att lunginflammationen har läkt ut. Ofta försvinner tröttheten och hostan gradvis inom ytterligare någon månad.5
  Varför får jag torrhosta när jag ligger ner?
Torrhosta, och hosta överlag upplevs ofta bli värre på natten då man ligger ner. Det har bland annat att göra med lutningen av kroppen. Ett tips kan vara att bädda med extra kuddar under madrassen så att huvudändan av sängen höjs.3

Relaterade artiklar

SPM_FI_webpic_lue_AM
Förkylning
FÖRKYLNING & HALSIRRITATION
Förkyld nu igen? Här har vi samlat det mesta du behöver veta om vår vanligaste sjukdom – förkylningen. Så dra…
SEO_AM_547x364_Vond_hals_ung_mann_1188226017
Öm och ont i halsen? - Prova detta
FÖRKYLNING & HALSIRRITATION
Öm och ont i halsen? Det sticker och kliar i halsen och du konstaterar: «Jag har ont i halsen! »…

WEB-SE-202302-18-1