Arkiv

Kategorier

Meta

Sedix® läkemedel använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär

Sedix® läkemedel använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär

Sedix® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix.

  • Vid oro
  • Vid nervositet
  • Vid insomningsbesvär

Här kan du köpa Sedix

Sedix kan beställas direkt från apotek genom att klicka på valfri apotekslogga

Beskrivning

Det är mycket vanligt att känna sig orolig, spänd eller irriterad. Människor reagerar olika när det blir oroliga. En vanlig och uppmärksammad följd av inre oro är insomningsbesvär och sömnsvårigheter.1 Var tredje person i vårt land tampas med sömnsvårigheter.2 Vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär kan det receptfria läkemedlet Sedix användas.3

Morgon som kväll

Sedix är ett receptfritt läkemedel använt vid lindriga symtom på mild oro, nervositet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon som kväll och läkemedlet har inga kända biverkningar. Sedix kan även användas vid tillfälliga insomningsbesvär när oron gör det svårt att somna. Sedix köps receptfritt på alla apotek och säljs i flera europeiska länder. Läkemedlet är registrerat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel hos Läkemedelsverket.3

Inget beroende rapporterat

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon som kväll och produkten har inga kända biverkningar. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Läkemedlet köps receptfritt på alla apotek.3 Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas ej, förutom vid ordination av läkare.

Innehåll och dosering

Sedix innehåller torkat extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L.). Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år:

Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabletter morgon och kväll.
Dosen kan ökas enligt läkarens anvisningar (dock högst 8 tabletter om dagen).
Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.
Svälj tabletterna med ett stort glas vatten.

Läkemedel: läs bipacksedel före användning3


Referenser:

1. 1177, Vårdguiden (21-06-02) (https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/stresshantering-och-somn/somnsvarigheter/)

2.Folkhälsomyndigheten (21-06-02) (https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/)

3. FASS (21-06-02) (https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20130531000010)

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Innehåll

Innehåll och dosering

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är torrt extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L). Varje tablett innehåller 200 mg torrt extrakt av passionsblomma, motsvarande 700 mg – 1 000 mg torkad ört av passionsblomma.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydrogenerad bomullsfröolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, trikalciumfosfat

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172). Hjälpämne: maltodextrin

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år är:

Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Dosen kan höjas enligt ordination från läkare (högst 8 tabletter per dygn).

Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.

Tabletten ska sväljas med ett stort glas vatten vätska.

Konsultera en läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors regelbunden användning. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning.

Läkemedel: läs bipacksedel före användning

Publicerad maj 20, 2020
Senast uppdaterad september 8, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal