Arkiv

Kategorier

Meta

Sedix® läkemedel använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär

Sedix® läkemedel använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär

Sedix® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Läkemedlet är använt vid mild oro och kan användas vid tillfälliga insomningsbesvär.

  • Vid oro
  • Vid nervositet
  • Vid insomningsbesvär

Här kan du köpa Sedix

Sedix kan beställas direkt från apotek genom att klicka på valfri apotekslogga

Beskrivning

1 av 3 har sömnproblem 

Var tredje person i vårt land tampas med sömnsvårigheter varje vecka. Det är i synnerhet insomningsproblemen som ökar. Många vrider och vänder sig i sängen till långt in på natten utan att kunna somna. Detta kan ha flera orsaker, men en vanlig orsak är nervös anspänning och oro. Oron för att tvingas möta ytterligare en dag utan att vara utvilad gör att problemet förstärks och håller i sig. Det ger en ond cirkel som kan upplevas som hopplös och frustrerande, men det finns behandling. Sedix är ett läkemedel använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Klar i huvudet dagen efter

Det är inte rapporterat att Sedix gör dig slö eller tung i huvudet, varken när du ska somna eller dagen efter. Det är viktigt för oss att kunna fungera på arbetet, i skolan eller under andra dagliga göromål.

Både på dagen och natten

När man inte får sova för att det är svårt att komma till ro eller när tankarna mal i huvudet kan Sedix ge lindring. Detta läkemedel är använt vid oro även på dagtid om man är orolig eller lättirriterad. Läkemedlet kan bidra till att finna ro, oavsett tid på dygnet.

Inget beroende rapporterat

Inga oönskade effekter förväntas i samband med att behandlingen avslutas.

Registrerat hos Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har till uppgift att säkerställa att alla läkemedel som används i Sverige håller god kvalitet, är säkra att använda och har önskad effekt. Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel och säljs receptfritt i Sverige.

Innehåll och dosering

Sedix innehåller torkat extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L.). Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år:

Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabletter morgon och kväll.
Dosen kan ökas enligt läkarens anvisningar (dock högst 8 tabletter om dagen).
Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.
Svälj tabletterna med ett stort glas vatten.

Läkemedel: läs bipacksedel före användning


Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Innehåll

Innehåll och dosering

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är torrt extrakt av passionsblomma (Passiflora incarnata L). Varje tablett innehåller 200 mg torrt extrakt av passionsblomma, motsvarande 700 mg – 1 000 mg torkad ört av passionsblomma.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydrogenerad bomullsfröolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, trikalciumfosfat

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172). Hjälpämne: maltodextrin

Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år är:

Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Dosen kan höjas enligt ordination från läkare (högst 8 tabletter per dygn).

Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.

Tabletten ska sväljas med ett stort glas vatten vätska.

Konsultera en läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors regelbunden användning. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning.

Läkemedel: läs bipacksedel före användning

Publicerad maj 20, 2020
Senast uppdaterad maj 6, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal