SÖMN OCH ORO

När oro för egen hälsa stör livet

Alla oroar sig ibland, det kan vara allt ifrån relationer, ensamhet, tankar eller en ovisshet kring framtiden till bekymmer över sin egen hälsa. När tankarna snurrar är det vanligt att man kan känna sig orolig, spänd eller irriterad.1 Olika situationer kan skapa mild oro och det är viktigt att fungera i vardagen. Vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär kan det receptfria läkemedlet Sedix användas.2

iStock-1214962788_AL

Oro är ett brett begrepp som rymmer olika psykiska tillstånd. Inre oro kan leda till rastlöshet och koncentrationssvårigheter på dagen eller insomningssvårigheter på kvällen.3

Läs mer om det receptfria läkemedlet Sedix här

Fin balansgång mellan naturlig oro och hälsoångest

Oavsett om det handlar om en global pandemi eller en helt vanlig förkylning är det helt naturligt att vi håller ett extra öga på symtom när vi håller på att bli sjuka, eller är vaksamma när vi är sjuka för vår egen överlevnad. Oron kring sjukdomar eller att bli sjuk kan dock gå till överdrift och hindra personer till att leva fullt ut, detta är tyvärr vardag för personer med hälsoångest. Vid hälsoångest är det vanligt att man googlar sig till tänkbara svar, vilket kan trigga eller förvärra oron och leda till att man antingen söker vård för ofta eller för sällan. Upplever du den här typen av oro bör du kontakta din läkare.4

Vid mild oro och irritabilitet kan det receptfria läkemedlet Sedix vara till hjälp.

Stress och oro kan påverka din psykiska hälsa och sömn

Vårt nervsystem har dessvärre inte förmågan att skilja på verkliga hot, tillfällig stress eller oro med tankar som snurrar i huvudet. Stressreaktionen går igång på samma sätt oberoende av vilket hot vi upplever att vi är utsatta för.1 Skärmtid är en av de saker som kan påverka vår psykiska hälsa negativt och vid användning in på småtimmarna även hur vi sover.5,6 Studier tyder även på att fler har drabbats av försämrad psykisk hälsa runt om i världen på grund av covid-19 pandemin.7

Det är vanligt att uppleva insomningsbesvär när man känt oro under dagen. Kroppen har svårare att komma ner i varv och slappna av då oron har motsatt effekt och aktiverar kroppen. Andra kroppsliga symtom vid oro kan vara spänningar i muskler (ofta nacke och axlar), rastlöshet och koncentrationssvårigheter samt kortare stubin som visas via irritation.2,3


Det här är Sedix®

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Sedix kan tas morgon och kväll. Läkemedlet har inga kända biverkningar. Sedix köps receptfritt på alla apotek.

Sedix produkbild
  • Vid oro
  • Vid nervositet
  • Vid tillfälliga insomningsbesvär
Beställ Sedix här

Hur märks oro på dagen?

Eftersom oro visar sig olika hos olika individer, finns det inte ett enkelt svar. Somliga blir rastlösa och har svårt att koncentrera sig, medan andra blir passiva och hämmade av sin oro. En del får fysiska symtom såsom att man tappar aptiten och får ont i magen, medan andra hetsäter. 3 Oro kan påverka såväl personliga relationer som förmågan att prestera i arbetslivet.1

Här kan du också få råd och hjälp med oron

Det är normalt att lida av tillfällig oro, irritabilitet eller stress. Skulle dina problem pågå under en längre tid och hindra dig från att göra det du önskar eller att du börjat undvika exempelvis vissa situationer bör du kontakta din läkare.8,9 Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel rekommenderas ej, förutom vid ordination av läkare.

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

WEB-SE-202302-33-1