Arkiv

Kategorier

Meta

Rädd för att inte kunna somna?

Rädd för att inte kunna somna?

Grubblerier, bekymmer och oro kan hålla oss vakna. Många blir oroliga över konsekvenserna av för lite sömn, och denna fruktan kan i sig ta ifrån oss sömnen. Men det finns råd och receptfri behandling att tillgå.

En tredjedel av oss kämpar med sömnen varje vecka, och trenden är ökande, särskilt gäller det insomningsproblem.

En övertygelse om att man måste få minst åtta timmars sömn samt att man kommer fungera sämre dagen efter om man inte får sova, är inte ovanligt. Många tänker också att de kan bli sjuka om man får för lite sömn. Sådana tankar kan bidra ändå mer till svårigheterna att somna.

Svårigheter att somna

Att sömnbrist faktiskt kan ge koncentrationssvårigheter och en ökad risk för olika sjukdomar är dock ett välkänt faktum.  Därmed blir det desto svårare att förhålla sig neutral när man ligger ofrivilligt sömnlös. Det kan vara klokt att påminna sig själv om att det inte har någon större betydelse om sover dåligt då och då. Vanligen kommer kroppen kompensera med lite djupare sömn nästkommande natt. I tillägg kan man prova några bra verktyg som gör det lättare att somna.  

Behandling av insomningsbesvär

Sömnproblem delas ofta in i flera olika kategorier: Insomningsbesvär, täta uppvaknanden, att man vaknar för tidigt på morgonen eller dålig sömnkvalitet. Den vanligaste behandling mot sömnproblem är receptbelagda sömntabletter, men alla varken vill eller behöver använda denna typ av läkemedel. Om det är insomningsproblem man kämpar med, och orsaker t.ex. är tankar som snurrar, oro eller bekymmer, kan ett receptfritt läkemedel vara tillräckligt. Det receptfria läkemedlet Sedix är använt vid oro och tillfälliga insomningsbesvär. En läkare kan ge dig råd om vilken behandling som passar bäst för dig.

DETTA ÄR SEDIX ®

Receptfritt läkemedel använt vid oro. 

 • Vid oro
 • Vid insomningsbesvär
 • Inget beroende rapporterat

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär. För vuxna och barn över 12 år. Finns receptfritt på apotek.

Läs mer om Sedix och hur du beställer här 

Detta kan du göra för att somna lättare

Bekymmer och negativa tankar kan man öva på att vända med positiva associationer som frammanar den goda sömnen. Om det är svårt att få till det på egen hand, kan man få hjälp genom så kallad kognitiv beteendeterapi – ett bra dokumenterat behandlingsalternativ vid sömnproblem.

Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som inkluderar flera inslag så som, förändrade beteendemönster genom att man försöker ändra på negativa tankemöster, råd om sömnhygien, sömnrestriktion, samtalsterapi och avslappningstekniker.

10 råd för bättre sömn

 • Ändra negativa tankar till positiva
 • Fasta sovtider
 • Undvik att sova på dagen
 • Minst 30 minuters dagligt dagsljus
 • Undgå koffein, alkohol och tobak nära läggdags.
 • Lägg dig inte proppmätt eller utsvulten
 • Undvik hård träning de sista 3 timmarna före läggdags
 • Behaglig sval temperatur i sovrummet
 • Undvik ljus och oväsen
 • Använd inte tv eller andra skärmar precis innan läggdags

Referenser:

1.Folkehelseinstituttet (http://fhi.no)

2.NHI (http://nhi.no)

3.FASS (http://fass.se)

4.Europeiska databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar (http://www.adrreports.eu/sv/)

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Publicerad juni 30, 2017
Senast uppdaterad december 16, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal