Arkiv

Kategorier

Meta

Orolig på dagen och svårt att somna på kvällen? Prova en receptfri storsäljare!

Oro på dagen eller svårt att somna på kvällen? Prova en receptfri storsäljare!

Oro och sömnbesvär är vanligt och kan göra vardagen tung. Sedan en tid tillbaka finns receptfria Sedix ® (Passiflora incarnata) hos landets alla apotekskedjor. Ett traditionellt växtbaserat läkemedel – utan kända biverkningar – som används vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär. Dags att prova?

Att dras med oro och insomningsbesvär är i bästa fall frustrerande – i värsta fall blir sömnlösa nätter till orkeslösa dagar. Om du väljer bort aktiviteter som är roliga och ger energi kan det leda till sänkt livskvalitet. Det är vanligt att dra sig för att söka läkarhjälp och behandling då sömnmedicin av den typ som läkare förskriver ofta anses kunna ge ovälkomna biverkningar och beroende. Men det finns alternativ. Sömnråd, livsstilsjusteringar och ett receptfritt läkemedel på apotek kan vara ett utmärkt första steg – ett egenvårdsalternativ – för dig som bestämt dig att ta tag i dina problem.

Ett första steg

Ihållande sömnbesvär ska alltid utredas av läkare men det finns också egenvårdsåtgärder man kan prova först, för att få bukt med sina oro- och sömnbesvär. Att se över och förändra kvällsrutiner och att optimera sin sovrumsmiljö kan göra underverk för vissa. Om man vill komplettera egenvården finns sedan en tid tillbaka också ett receptfritt läkemedel som heter Sedix på apotekens egenvårdsavdelningar.

Sedix för vem?

Sedix är godkänt från 12 års ålder och kan användas både vid oro på dagtid och insomningsbesvär på kvällen . På dagtid används Sedix vid situationer som orsakar nervös anspänning; det kan handla om en stressande flygresa eller oro i samband med att hålla ett tal, exempelvis. Sedix är inte rapporterat att ha vare sig avtrubbande eller sövande effekt. Kvällstid används Sedix, som inte är sövande i sig, vid en av de vanligaste grundorsakerna till insomningsbesvär nämligen oro. Oro är ofta en bidragande orsak till insomningsbesvär då oro gör det svårt att komma till ro och somna.

Var köps Sedix?

Sedix, som snabbt blivit en kundfavorit köps på samtliga apotekskedjor i Sverige och kan också beställas hem via et internetapotek – enkelt smidigt och tryggt!

Varför välja Sedix?

  • Receptfri
  • Inga rapporter om biverkningar eller beroende
  • Beprövad
  • Säljs på alla apotek
  • Godkänt från 12 års ålder
  • Traditionellt växtbaserat läkemedel

Sedix registrerat hos läkemedelsverket

Sedix, som snabbt blivit en kundfavorit och storsäljare på apotek, är använt vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär. Läkemedlet som faller inom kategorin traditionellt växtbaserat läkemedel är registrerat hos läkemedelsverket lanserades hösten 2016 i Sverige. Det verksamma ämnet i Sedix har blivit utvärderat av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). För att bli registrerat måste det finnas bevis för att det verksamma ämnet har använts i minst 30 år över hela världen och minst 15 år i Europa. Dessutom ställs samma krav på farmaceutisk kvalitet som med andra läkemedel, och de ska vara säkra att använda.

Alla läkemedel kan ha biverkningar men glädjande nog finns det inte registrerat vare sig biverkningar eller beroende kopplat till Sedix vilket antagligen är en bidragande orsak till att det blivit så populärt.

Så, ta första steget mot en piggare och mindre orolig vardag! Prova receptfria Sedix!


Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Publicerad juni 14, 2018
Senast uppdaterad januari 4, 2021

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal