Personuppgifter

PERSONUPPGIFTSPOLICY

I samband med din registrering godkänner du att Sana Pharma Medical AS lagrar och använder dina uppgifter i Sana Pharma Medicals verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av Sana Pharma Medical.

Informationen du lämnar används för att kunna skicka information och nyhetsbrev om Sana Pharma Medical och om Sana Pharma Medicals produkter och tjänster, när du har gett ditt samtycke till detta. Sana Pharma Medical kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare eller lämna ut dessa till obehörig tredje part. Du kan när som helst avanmäla dig från att få information om Sana Pharma Medical eller Sana Pharma Medicals produkter skickad till dig genom att du kontaktar oss på post@sanapharma.se. Dina uppgifter sparas i upp till 5 år.

Sana Pharma Medical AS (org nr 968 671 340), är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och Sana Pharma Medicals behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med Personuppgiftslagstiftningen. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån vi har hämtat uppgifterna samt hur uppgifterna har använts. Du har också rätt att få en kopia av informationen vi har lagrat om dig samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, rättas eller att behandlingen ska begränsas. Du har även rätt att begära att få dina personuppgifter överförda till en annan juridisk person (s.k. dataportabilitet). Om du har frågor om de uppgifter vi behandlar om dig eller vill utöva någon av dina rättigheter ska du kontakta oss skriftligen på nedanstående adress. Om du vill uppdatera dina personuppgifter, ändra val av kommunikationssätt eller om du inte vill ta emot marknadsföring från oss i framtiden kan du skicka en skriftlig begäran till nedanstående adress.

Felaktiga eller ofullständiga personuppgifter, eller sådana uppgifter vi inte har någon rättslig grund för att behandla, kommer på Sana Pharmas eget initiativ eller på din begäran att rättas eller raderas.

Ansökan skickas till Sana Pharma Medical AS, Marknadsavdelning Sverige, Postbox 234, Manglerud, 0612 Oslo, Norge. 

 

 

Publicerat: 23. januari 2017. Ändrad senast: 4. december 2018