PRESSMEDDELANDE

Mallax förvärvar Sana Pharma Medical och skapar en ny nordisk läkemedelsplattform

Sana Pharma Medical förvärvades av Mallax Pharmaceuticals AB under 2021 och bildar en ny nordisk plattform för läkemedel. SPM är ett snabbväxande OTC-bolag grundat i Norge 2014, med en komplett infrastruktur och apotekstäckning i hela Norden. Bolaget har en ledande position inom den snabbt växande sömnkategorin, med väletablerade varumärken som Lunixen och Sedix, samt produkter baserade på substansen melatonin. SPM har c. 15 anställda med bred kompetens och erfarenhet från läkemedelsbranschen som kommer att tjäna som en attraktiv grund för Mallax. Bolaget har även en väsentlig och stadigt ökande pipeline av nya produkter som kommer att lanseras under de kommande åren.

Mallax grundades 2020 av Impilo, det nordiska investeringsföretaget, och Anders Larnholt som har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen, med den långsiktiga ambitionen att skapa en stor och väldiversifierad plattform med etablerade läkemedel och OTC-produkter för patienter i Europa. ”SPM har med begränsade resurser lyckats etablera flera välkända varumärken och produkter på de nordiska marknaderna. Genom kombinationen med SPM skapar vi nu en ny plattform för läkemedel i Norden. Ambitionen är att bygga ett ledande läkemedelsbolag där förvärv av väletablerade och växande varumärken kombineras med marknadsorienterad produktutveckling och stark marknadsföringsförmåga”, säger Anders Larnholt, Chef för M&A på Mallax.

Heidi Tveit, SPM:s VD och tillträdande VD för Mallax, kommenterade: ”SPM har den operationella infrastrukturen och Mallax tillför unik kompetens inom affärsutveckling och M&A. Vi avser nu att accelerera vår plan med större resurser.” I samband med affären har Dr. Peter Sjöstrand, tidigare Vice VD och Finanschef på Astra samt styrelseordförande i bl.a. Gambro och Meda, utsetts till styrelseordförande i Mallax. ”Mallax är ett nytt läkemedelsföretag med höga ambitioner, motiverade medarbetare och en spännande framtid i de stora och fragmenterade marknaderna för OTC- och Rx-produkter. Jag ser fram emot att bidra till bolagets utveckling”, säger Dr. Peter Sjöstrand, styrelseordförande i Mallax.


För mer information, vänligen kontakta:
Anders Larnholt, Chef för M&A
+46 76 677 6495
anders.larnholt@mallaxpharma.com

Heidi Tveit, VD
+47 91189016
HeidiT@SPMedical.no


Om Mallax

Mallax grundades 2020 med ambitionen att bygga ett ledande läkemedelsbolag och att investera betydande kapital och resurser bakom rätt förvärvsmöjligheter i Europa, med ett brett storleksintervall för varje enskild affär mellan EUR 10m och EUR 300m. Hållbarhet, medicinskt behov och lönsam tillväxt är nyckelord för bolagets expansion. Genom förvärvet av Sana Pharma Medical har Mallax nu verksamhet i hela Norden. För mer information, besök www.mallaxpharma.com och www.sanapharma.no.


Om Impilo

Impilo är ett nordiskt investeringsföretag som fokuserar på långsiktiga investeringar i företag som är verksamma inom läkemedel, medicinteknik, vårdtjänster och andra hälsorelaterade områden. Impilo strävar efter att öka värdet på sina investeringar genom långsiktigt aktivt ägande. Impilo har en väldiversifierad portfölj av investeringar och har rest mer än SEK 9 miljarder i kapital från ledande nordiska och internationella investerare sedan starten 2017. Läs mer om Impilo på www.impilo.se.

WEB-SE-202302-62-1