Läkemedelsverkets filmer om växtbaserade läkemedel

Växtbaserade läkemedel har en eller flera aktiva substanser som är sammansatta av växtmaterial. Alla växtbaserade läkemedel måste uppfylla Läkemedelsverkets kvalitets- och säkerhetskrav innan de får säljas receptfritt på den svenska marknaden. Här kan man titta på Läkemedelsverkets informationsfilm om växtbaserade läkemedel.

Läkemedelsverkets filmer om växtbaserade läkemedel

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel.

Här kan du se Läkemedelsverkets informationsfilmer om växtbaserade läkemedel och angränsande produktkategorier inom egenvård.

 

Publicerat: 7. april 2017. Ändrad senast: 10. november 2017