Ladda ner material

Här kan du ladda ner material som kan vara användbart i din profession. Passa gärna på att anmäla dig till vårt nyhetsbrev kring sömn och oro. Vi skickar varje kvartal ut ett digitalt nyhetsbrev.

Aktuellt just nu är:

  1. Produktblad Lunixen – för apotekspersonal 
  2. Egenvårdspaket – en broschyr med egenvårdsstrategier och läkemedelsinformation
  3. Sömndagbok – att ge till patienter eller kunder t.ex inför ett läkarbesök
  4. Sömn hos ungdomar – att ge till föräldrar vars ungdom har sömnbesvär
  5. Checklista för bättre sömn – sömnhygiensråd  till patienter
  6. Produktblad Sedix – för apotekspersonal 
Publicerat: 12. september 2017. Ändrad senast: 26. juni 2019


Egenvårdsbroschyr till patienter

Det är vanligt med sömnsvårigheter. Ladda ner en egenvårdsbroschyr att ha som diskussionsunderlag och skicka med patienten hem.
Sömn hos ungdomar

Broschyr till föräldrar vars ungdom har sömnbesvärChecklista för bättre sömn till patienter

Det är vanligt med sömnsvårigheter. Ladda ner checklistan och se om råden kan ge en bättre förutsättning för god sömn.
Sedix® (Passiflora incarnata) är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel. Receptfritt. Från 12 år. Lindriga symtom på nervös anspänning: 1–2 tabl. morgon och kväll. Insomningsbesvär: 1–2 tabl. ½ tim. före läggdags. Rekommenderas inte till gravida eller ammande eller vid samtidig användning av andra lugnande läkemedel. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln noga före användning.