Arkiv

Kategorier

Meta

Hjälp när tankar och oro håller dig vaken

Kvinna kan inte sova

Hjälp när tankar och oro håller dig vaken

1 av 3 har sömnproblem minst en gång i veckan och allt fler har svårt att somna. Oro och grubblerier är vanliga orsaker till att man har svårt att komma till ro. Det finns ett beprövat växtbaserat läkemedel använt vid mild oro och tillfälliga insomningsproblem att prova.

Sedix® är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid mild oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det har inte rapporterats som beroendeframkallande vid användning. Sedix har länge använts i Europa och  svenska Läkemedelsverket har registrerat Sedix som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Läkemedlet kan användas på dagtid vid nervös anspänning såsom oro och irritabilitet.

  • Vid oro
  • Insomningsbesvär
  • Inget beroende rapporterat

Svårt att komma till ro

Många svenskar har sömnbesvär och insomningsproblemen är ökande. Problem med besvärande tankar eller grubblerier är vanliga orsaker till att man inte kommer till ro på natten. Och oron för att tvingas möta ytterligare en dag utan att vara utvilad gör att problemet förstärks och håller i sig.

Vid oro och insomningsbesvär

Sedix är ett receptfritt läkemedel använt vid oro och insomningsproblem. Läkemedlet är klassat som traditionellt växtbaserat och kan användas vid mild oro, irritabilitet eller vid tillfälliga insomningsbesvär. Läkemedlet kan användas av vuxna och ungdomar över 12 år.

Läs mer om Sedix och hur du beställer här

Inget beroende rapporterat

Insomningsproblem är ett vanligt besvär som gör att många personer i Sverige uppsöker läkare och tar mediciner. Sedix är ett läkemedel som kan köpas receptfritt på apotek. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Inga oönskade effekter förväntas i samband med att behandlingen avslutas.

Ingen avtrubbande effekt rapporterad

Sedix är använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro och irritabilitet. Det är inte rapporterat om avtrubbande effekt.

Registrerat hos  Läkemedelsverket

Sedix är registrerat hos Läkemedelsverket som ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Det verksamma ämnet i Sedix är passionsblomma (Passiflora incarnata). Läkemedelsverket säkerställer att alla läkemedel som används i Sverige är av god farmaceutisk kvalitet och att de är säkra att använda.

Här kan du köpa Sedix™

Sedix kan köpas receptfritt på apotek eller online. 


Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Publicerad september 28, 2016
Senast uppdaterad december 22, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal