Hedexin – frågor och svar

Hedexin är ett receptfritt växtbaserat läkemedel använt vid slemhosta.  Här har vi samlat vanligen ställda frågor och tillhörande svar.

Hedexin produktbild
MER INFO & KÖP
  Var kan jag köpa Hedexin?

Hedexin är ett receptfritt läkemedel som enbart säljs på apotek. Hedexin finns att köpa både på fysiska apotek och på nätapotek. Om ditt lokala apotek inte har Hedexin inne, kan du fråga efter om det går att beställa hem.

  Hur mycket kostar Hedexin?

Det råder fri prissättning på receptfria läkemedel vilket betyder att apoteken själva sätter pris på produkterna de saluför. Priset på Hedexin varierar men riktpriset är 135 kr per flaska som innehåller 100 ml sirap.

  Vad innehåller Hedexin?
1 ml sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av murgröna (Hedera helix L., folium). Extraktionsmedel: etanol 30 % (m/m). Övriga innehållsämnen: flytande sorbitol (icke-kristalliserande) (E 420), kaliumsorbat, xantangummi, vattenfri citronsyra och vatten. Öppnad flaska är hållbar i 3 månader.  För mer information: besök produktsidan för Hedexin.
  Har Hedexin dokumenterad effekt?
Det Europeiska Läkemedelsverket (EMA) har godkänt den aktiva ingrediensen i Hedexin (Hedera helix L., folium) som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och effekt av läkemedel innan de blir godkända eller registrerade för marknadsföring i Sverige. Läs bipacksedeln för mer information.
  På vilket sätt verkar Hedexin?
Hedexin löser upp segt slem och underlättar upphostning av slem.
  Kan Hedexin ge biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Hedexin:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkning och diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Allergiska reaktioner (nässelfeber, hudutslag, anafylaktisk reaktion, andnöd). Vid första tecken på en allvarlig allergisk reaktion, ska du omedelbart sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare.

  Hur mycket Hedexin kan jag ta per dag/Hur doserar jag Hedexin?
Vuxna och ungdomar från 12 år: 6 ml sirap två gånger dagligen. Barn 6 – 11 år: 4 ml sirap två gånger dagligen. Barn 2 – 5 år: 2 ml sirap två gånger dagligen. Använd den medföljande mätskeden med graderingar på 2 och 4 ml.
  Kan jag ge Hedexin til barn?
Ja, man kan ge Hedexin till barn men inte till barn under 2 år. Notera också att barn i åldrarna 2-4 år som har långvarig eller återkommande hosta, ska utredas av läkare före behandling.
  Kan jag ta Hedexin samtidigt som jag tar andra mediciner?
Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.
  Hur stor är mätskeden som medföljer?
Mätskeden som medföljer rymmer 4 ml.  Det finns graderingar på 2 och 4 ml. Dosen på 6 ml tas lämpligen med en full mätsked (4 ml) + en halv mätsked (2 ml).
  Kan jag använda Hedexin om jag är gravid?

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Hedexin under graviditet eller amning.

  Är det säkert att använda Hedexin?

Det Europeiska Läkemedelsverket (EMA) har godkänt den aktiva ingrediensen i Hedexin (Hedera helix L, folium) som ett väletablerat växtbaserat läkemedel. Läkemedelsverket bedömer också kvalitet, säkerhet och effekt av läkemedel innan de blir godkända eller registrerade för marknadsföring i Sverige. Läs bipacksedeln för mer information.

Mer info om Hedexin:

Mer information och fullständig bipacksedel finns på Hedexins produktsida.

Hedexin sirap, extrakt av murgröna. Receptfritt växtbaserat läkemedel. 1 ml sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av blad från murgröna (Hedera helix L., folium). Växtbaserat läkemedel använt för att underlätta upphostning vid hosta med segt slem. Vuxna och ungdomar från 12 år: 6 ml sirap 2 gånger dagligen. Barn 6-11 år: 4 ml sirap 2 gånger dagligen. Barn 2-5 år: 2 ml sirap 2 gånger dagligen. Ihållande eller återkommande hosta hos barn i åldrarna 2-4 år kräver medicinsk utredning före behandling. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning. Hedexin ska sväljas. Skaka flaskan väl före varje användning. Använd inte Hedexin vid allergi mot innehållsämne eller för barn under 2 år. Vid andnöd, feber eller variga upphostningar ska kontaktas läkare omedelbart. Om du har magproblem, såsom halsbränna, sveda i maggropen, magsmärta, illamående eller magsår, bör du kontakta läkare innan du tar Hedexin. Vid första tecken på en allvarlig allergisk reaktion, ska du omedelbart sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare. Innehåller sorbitol. Hedexin rekommenderas inte under graviditet eller amning. 100 ml flaska. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning.  Baserar sig på produktresumé 2020-12-04.

WEB-SE-202302-13-1