Forskning och dokumentation

Sana Pharma Medical är en läkemedelsgrossist som säljer receptfria växtbaserade läkemedel i Norden.

Produkterna väljs ut med stöd av forskning och dokumentation om säker användning under många år i Europa. Sana Pharma Medical önskar att erbjuda receptfria växtbaserade läkemedel av god kvalitet och som har dokumenterad säkerhet.

Arbetar du i hälsosjukvården?

Under avsnittet För vårdpersonal finns information om våra läkemedel avsedd för vårdpersonal.

Publicerat: 22. juni 2016. Ändrad senast: 20. mars 2017