Arkiv

Kategorier

Meta

Sömnbesvär och äldre

Sömnbesvär och äldre

Sömnbesvär förekommer i alla åldrar men tilltar med stigande ålder. Trötthet och orkeslöshet kan göra vardagen besvärlig och leda till att aktiviteter som egentligen uppskattas, undviks vilket kan resultera i nedsatt livskvalitet. Behandling med receptbelagda läkemedel bör ofta ske med försiktighet pga biverkningar och beroendeproblematik – här kan du läsa om råd och receptfri behandling som med fördel kan rekommenderas till äldre vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Sömnbesvär är ett vanligt hälsoproblem som drabbar ungefär 1/3 av svenskarna. Orsakerna bakom besvären varierar. Både psykiska och fysiska faktorer spelar in. Tyvärr är det så att sömnproblemen ökar med stigande ålder. Fler kvinnor är drabbade än män och nästan hälften av alla 65 år och äldre upplever sömnbesvär i någon grad1. De flesta som söker hjälp för sina sömnbesvär gör det för att de upplever otillräcklig sömntid och/eller dålig sömnkvalitet, vilket leder till minskat välbefinnande och sämre funktionsförmåga2.   

Sömnbehovet och sovtimmar förändras genom livet

Sömnbehovet är individuellt. Det skiftar mellan individer men också över tid. I genomsnitt sover vuxna cirka sju timmar per dygn. Riktigt små barn och tonåringar behöver mer sömn. Ett nyfött barn sover ungefär 20 timmar per dygn. Sedan minskar sömnbehovet med åldern, bortsett från en tillfällig ökning under tonåren3. När man kommit upp i sjuttioårsåldern händer något och antalet sovtimmar sjunker plötsligt till 6-6 ½ timmar. Man skulle kunna hävda att sömnbehovet sjunker men samtidigt bör man känna till att det enligt studier är så att äldre människor i större utsträckning också upplever att de lider av sömnbesvär. De sover alltså mindre men upplever också att det är ett problem 4.  

Nedsatt livskvalitet

Vi sover ca 1/3 av livet och en god sömnen är en viktig parameter för välbefinnandet. Sömnbrist ger både fysiska och psykiska symtom och påverkar ofta individens livskvalitet negativt5. Ofta handlar det om en känsla av att vara trött och orkeslös på dagen. Ibland leder det till att man isolerar sig och undviker aktiviteter som annars skänkt glädje och energi. Som att umgås med barnbarnen eller promenera, till exempel.

Sömnbesvär – vad är det? 

Nedsatt sömnförmåga avseende insomningstid, vakenhetstillfällen eller sömnduration så att prestationsförmågan dagtid påverkas negativt4.

Receptbelagd behandling och äldre

Enligt Socialstyrelsen är användning av receptbelagda sömnläkemedel vanligt bland äldre. Detta trots att det i samband med åldrande sker förändringar i kroppen som kan leda till att lugnande medel och sömnmedel får en förlängd verkan. Centrala nervsystemet hos äldre är också mer känsligt för effekterna av de receptbelagda medicinerna. Detta innebär en större risk för biverkningar såsom dagtrötthet, fall och störningar av kognitiva funktioner så som exempelvis minne6

Andra alternativ

Både livsstilsråd och ett receptfritt läkemedel kan vara ett alternativ till receptbelagd medicinering. Vi har tagit fram två nedladdningsbara hjälpmedel som kan underlätta dina kunder/patienters kartläggning och uppföljning av sömnproblem. Ett första steg för dina kunder/patienter kan vara att kartlägga sömnen ordentligt. Hur ser sovmönstret ut över tid? Där kan en sömndagbok underlätta. Skriv gärna ut och dela ut till någon som kan behöva få överblick över sitt sovmönster. 

 Ladda ner Sömndagboken här

Livsstil och beteenden har stor påverkan på vår sömn. Finns det något i vardagen som bör justeras? För att ta reda på om det finns något som kan justeras är Checklistan för bättre sömn ett bra verktyg. Ladda ner och skriv ut eller tipsa dina kunder/patienter om Checklistan för bättre sömn.  

Ladda ner Checklistan för bättre sömn 

Ibland hjälper varken råd eller livsstilsförändringar. Då kan ett receptfritt läkemedel baserat på passionsblomma vara ett bra alternativ till sömnmedel som ofta är associerade med biverkningar. På kort tid har Sedix blivit en kundfavorit på apotekens egenvårdsavdelningar. 

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Läkemedlet är använt vid mild oro och kan användas vid tillfälliga insomningsbesvär.

  • Vid oro
  • Vid insomningsbesvär
  • Inget beroende rapporterat

Sedix säljs receptfritt på samtliga apotekskedjor i Sverige. Kan också beställas hem via länken nedan.

Sjukdom kan orsaka sömnbesvär

Det är vanligt att åldersrelaterade krämpor påverkar sömnen negativt. Exempel på sjukdomstillstånd som kan göra det svårare att sova gott är artros, astma/KOL eller kramp i benen. Män med prostataproblem som behöver gå upp flera gånger på natten för att kissa, upplever ofta att sömnen blir störd. För kvinnor är det istället förändringen i samband med klimakteriet som leder till svettningar nattetid och sömnrubbningar. Hjärtsvikt, stroke, Parkinsons sjukdom, depression, ångest och demens är andra exempel på sjukdomar som kan påverka sömnen negativt2. Också läkemedel kan störa sömnen. Steroider, betablockerare, ACE-hämmare, L-dopa, SSRI-preparat och kolinesterashämmare är exempel på sådana läkemedel4.

Inte bara sjukdom

Förutom sjukdomstillstånd så kan andra, icke-sjukliga förändringar i kroppen påverka äldres sömnförmåga. Äldre människor sover lättare och är mer lättväckta, antagligen beroende på hormonella förändringar. Också beteendemönstret förändras i och med åldrandet. Äldre personer är mindre fysiskt aktiva, spenderar mer tid i sängen utan att sova och ofta förekommer det också kortare sömnpass under dagtid. Faktorer som kan göra det svårare att sova gott om natten6

Sedix säljs var?

Sedix säljs receptfritt på samtliga apotekskedjor i Sverige och via återförsäljaren sanapharmasweden.se

Sedix® (Passiflora incarnata) Receptfritt. Tablett 200 mg. Indikationer: Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Sedix är avsett för vuxna och ungdomar över 12 år. Dosering: Nervös anspänning: 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning. Interaktioner: Samtidig användning av Sedix och syntetiska sedativa läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Varningar och försiktighet: I brist på tillräcklig data rekommenderas inte användning av Sedix till barn under 12 år, gravida eller ammande. Patienter som känner sig påverkade av detta läkemedel ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Biverkningar: Inga biverkningar har rapporterats. TVBL. EF. Översyn av produktresumé 2016-11-21, för mer information se www.fass.se. Referenser: 1) www.folkhalsomyndigheten.se 2) www.1177.se/Fakta-och-rad/ 3) www.1177.se/Tema/Halsa 4) www.praktiskmedicin.se 5)www.lakemedelsboken.se 6) www.socialstyrelsen.se  

Fullmäktig i Sverige: Sana Pharma Medical AS | Enebakkveien 117 A, 0680 Oslo, Norge | E-post: post@sanapharma.se Tillverkare och innehavare av marknadsföringstillstånd: Tilman SA

Publicerad februari 1, 2018
Senast uppdaterad juli 20, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal