Arkiv

Kategorier

Meta

Sömnbesvär och äldre

Sömnbesvär och äldre

Sömnbesvär förekommer i alla åldrar men tilltar med stigande ålder. Trötthet och orkeslöshet kan göra vardagen besvärlig och leda till att aktiviteter som egentligen uppskattas, undviks vilket kan resultera i nedsatt livskvalitet. Behandling med receptbelagda läkemedel bör ofta ske med försiktighet pga biverkningar och beroendeproblematik – här kan du läsa om råd och receptfri behandling som med fördel kan rekommenderas till äldre vid mild oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Sömnbesvär är ett vanligt hälsoproblem som drabbar ungefär 1/3 av svenskarna. Orsakerna bakom besvären varierar. Både psykiska och fysiska faktorer spelar in. Tyvärr är det så att sömnproblemen ökar med stigande ålder. Fler kvinnor är drabbade än män och nästan hälften av alla 65 år och äldre upplever sömnbesvär i någon grad.1 De flesta som söker hjälp för sina sömnbesvär gör det för att de upplever otillräcklig sömntid och/eller dålig sömnkvalitet, vilket leder till minskat välbefinnande och sämre funktionsförmåga.2

Sömnbehovet och sovtimmar förändras genom livet

Sömnbehovet är individuellt. Det skiftar mellan individer men också över tid. I genomsnitt sover vuxna cirka sju timmar per dygn. Riktigt små barn och tonåringar behöver mer sömn. Ett nyfött barn sover ungefär 20 timmar per dygn. Sedan minskar sömnbehovet med åldern, bortsett från en tillfällig ökning under tonåren.3 När man kommit upp i sjuttioårsåldern händer något och antalet sovtimmar sjunker plötsligt till 6-6 ½ timmar. Man skulle kunna hävda att sömnbehovet sjunker men samtidigt bör man känna till att det enligt studier är så att äldre människor i större utsträckning också upplever att de lider av sömnbesvär. De sover alltså mindre men upplever också att det är ett problem. 4

Nedsatt livskvalitet

Vi sover ca 1/3 av livet och en god sömnen är en viktig parameter för välbefinnandet. Sömnbrist ger både fysiska och psykiska symtom och påverkar ofta individens livskvalitet negativt.5 Ofta handlar det om en känsla av att vara trött och orkeslös på dagen. Ibland leder det till att man isolerar sig och undviker aktiviteter som annars skänkt glädje och energi. Som att umgås med barnbarnen eller promenera, till exempel.

Sömnbesvär – vad är det? 

Nedsatt sömnförmåga avseende insomningstid, vakenhetstillfällen eller sömnduration så att prestationsförmågan dagtid påverkas negativt.4

Receptbelagd behandling och äldre

Enligt Socialstyrelsen är användning av receptbelagda sömnläkemedel vanligt bland äldre. Detta trots att det i samband med åldrande sker förändringar i kroppen som kan leda till att lugnande medel och sömnmedel får en förlängd verkan. Centrala nervsystemet hos äldre är också mer känsligt för effekterna av de receptbelagda medicinerna. Detta innebär en större risk för biverkningar såsom dagtrötthet, fall och störningar av kognitiva funktioner så som exempelvis minne.6

Andra alternativ

Både livsstilsråd och ett receptfritt läkemedel kan vara ett alternativ till receptbelagd medicinering. Vi har tagit fram två nedladdningsbara hjälpmedel som kan underlätta dina kunder/patienters kartläggning och uppföljning av sömnproblem. Ett första steg för dina kunder/patienter kan vara att kartlägga sömnen ordentligt. Hur ser sovmönstret ut över tid? Där kan en sömndagbok underlätta. Skriv gärna ut och dela ut till någon som kan behöva få överblick över sitt sovmönster. 

 Ladda ner Sömndagboken här

Livsstil och beteenden har stor påverkan på vår sömn. Finns det något i vardagen som bör justeras? För att ta reda på om det finns något som kan justeras är Checklistan för bättre sömn ett bra verktyg. Ladda ner och skriv ut eller tipsa dina kunder/patienter om Checklistan för bättre sömn.  

Ladda ner Checklistan för bättre sömn 

Ibland hjälper varken råd eller livsstilsförändringar. Då kan ett receptfritt läkemedel baserat på passionsblomma vara ett bra alternativ till sömnmedel som ofta är associerade med biverkningar. På kort tid har Sedix blivit en kundfavorit på apotekens egenvårdsavdelningar. 

Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Det är inte rapporterat om beroendeframkallande effekt vid användning av Sedix. Läkemedlet är använt vid mild oro och kan användas vid tillfälliga insomningsbesvär.

  • Vid oro
  • Vid insomningsbesvär
  • Inget beroende rapporterat

Sedix säljs receptfritt på samtliga apotekskedjor i Sverige. Kan också beställas hem via länken nedan.

 

Sjukdom kan orsaka sömnbesvär

Det är vanligt att åldersrelaterade krämpor påverkar sömnen negativt. Exempel på sjukdomstillstånd som kan göra det svårare att sova gott är artros, astma/KOL eller kramp i benen. Män med prostataproblem som behöver gå upp flera gånger på natten för att kissa, upplever ofta att sömnen blir störd. För kvinnor är det istället förändringen i samband med klimakteriet som leder till svettningar nattetid och sömnrubbningar. Hjärtsvikt, stroke, Parkinsons sjukdom, depression, ångest och demens är andra exempel på sjukdomar som kan påverka sömnen negativt.2 Också läkemedel kan störa sömnen. Steroider, betablockerare, ACE-hämmare, L-dopa, SSRI-preparat och kolinesterashämmare är exempel på sådana läkemedel.4

Inte bara sjukdom

Förutom sjukdomstillstånd så kan andra, icke-sjukliga förändringar i kroppen påverka äldres sömnförmåga. Äldre människor sover lättare och är mer lättväckta, antagligen beroende på hormonella förändringar. Också beteendemönstret förändras i och med åldrandet. Äldre personer är mindre fysiskt aktiva, spenderar mer tid i sängen utan att sova och ofta förekommer det också kortare sömnpass under dagtid. Faktorer som kan göra det svårare att sova gott om natten.6

Sedix säljs var?

Sedix säljs receptfritt på samtliga apotekskedjor i Sverige och online.


Referenser:

1.Folkhälsomyndigheten (http://www.folkhalsomyndigheten.se)

2.1177, Vårdguiden ( https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv–halsa/stresshantering-och-somn/somnsvarigheter/)

3.1177, Vårdguiden (http://www.1177.se)

4.Praktisk Medicin (http://www.praktiskmedicin.se)

5.Läkemedelsboken (https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html#s1_7)

6.Socialstyrelsen (http://www.socialstyrelsen.se)

Sedix® 200 mg tabletter, extrakt av passionsblomma. Receptfritt traditionellt växtbaserat läkemedel (TVBL) använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär. Indikationerna för TVBL baseras uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Vuxna och ungdomar från 12 år: Vid nervös anspänning 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Vid sömnsvårigheter 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags. Rådfråga läkare eller vårdpersonal om symtomen förvärras eller inte förbättras inom 2 veckor. Använd inte vid allergi mot innehållsämne eller samtidigt med syntetiska sedativa läkemedel, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare. Användning rekommenderas inte under graviditet eller amning. Patienter som känner sig påverkade av Sedix ska inte framföra fordon eller hantera maskiner. Inga kända biverkningar. Förpackning: 28 tabletter. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning. Baserar sig på produktresumé: 2019-12-16.

Publicerad februari 1, 2018
Senast uppdaterad december 17, 2020

Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal