Dessa sidor är avsedda för vårdpersonal

FÖR VÅRDPERSONAL

Receptfri behandling vid produktiv hosta

När slem i luftvägarna blir så segt att det är svårt att hosta upp kan slemlösande läkemedel vara till hjälp. Som tur är finns det receptfria alternativ som kan hjälpa, såsom Hedexin.

HE_slimhoste_kvinne_gul_genser_708x337_AL-1

Produktiv hosta är ett vanligt problem under influensasäsongen. Inte alla klarar av att hosta upp slemmet om det är för tjockt. Åtgärder som ökat vätskeintag och andra allmänna råd är inte alltid tillräckliga. Då kan slemlösande läkemedel vara till hjälp. Till exempel det slemlösande läkemedlet – Hedexin™ (Hedera Helix L).

Detta är Hedexin

Hedexin är ett receptfritt, växtbaserat läkemedel som används vid slemhosta hos vuxna och barn från 2 års ålder. Smaken är söt. Den slemlösande sirapen tas 2 gånger dagligen och en flaska räcker till 8 dagars användning. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning. Den aktiva ingrediensen i Hedexin är Hedera Helix L., mer känt som murgröna.

Hedexin produktbild
  • Löser upp slem
  • Underlättar upphostning
  • Receptfritt läkemedel
Beställ Hedexin här

Hur fungerar Hedexin?

Hedexin löser upp segt slem och underlättar upphostning. Den aktiva ingrediensen i Hedexin är Hedera Helix L. som har en slemlösande effekt vid slemhosta. Verkningsmekanismen är inte känd. Försiktighet rekommenderas hos patienter med gastrit eller magsår vid användning av Hedexin. Hedexin innehåller sorbitol.

Varför välja Hedexin?

Hedexin innehåller en välkänd växtbaserad ingrediens som används frekvent inom Europa. Användningen är dock inte lika utbredd i Skandinavien. Hedexin är godkänt av Läkemedelsverket som ett receptfritt, väletablerat växtbaserat läkemedel.

Hedexin sirap, extrakt av murgröna. Receptfritt växtbaserat läkemedel. 1 ml sirap innehåller 8,25 mg torrt extrakt av blad från murgröna (Hedera helix L., folium). Växtbaserat läkemedel använt för att underlätta upphostning vid hosta med segt slem. Vuxna och ungdomar från 12 år: 6 ml sirap 2 gånger dagligen. Barn 6-11 år: 4 ml sirap 2 gånger dagligen. Barn 2-5 år: 2 ml sirap 2 gånger dagligen. Ihållande eller återkommande hosta hos barn i åldrarna 2-4 år kräver medicinsk utredning före behandling. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagars användning. Hedexin ska sväljas. Skaka flaskan väl före varje användning. Använd inte Hedexin vid allergi mot innehållsämne eller för barn under 2 år. Vid andnöd, feber eller variga upphostningar ska kontaktas läkare omedelbart. Om du har magproblem, såsom halsbränna, sveda i maggropen, magsmärta, illamående eller magsår, bör du kontakta läkare innan du tar Hedexin. Vid första tecken på en allvarlig allergisk reaktion, ska du omedelbart sluta ta detta läkemedel och kontakta läkare. Innehåller sorbitol. Hedexin rekommenderas inte under graviditet eller amning. 100 ml flaska. Sana Pharma Medical AS, www.sanapharma.se. Läs bipacksedeln före användning.  Baserar sig på produktresumé 2020-12-04. 

WEB-SE-202302-57-1